Nyheter Arbetsmiljö
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Lågt inflytande för många arbetare

Arbetare har inte bara tyngre och mer enformigt arbete än tjänstemän, utan också lägre grad av inflytande på jobbet.

Publicerad 18 september 2013
Lågt inflytande för många arbetare
Varannan arbetare gör upprepade, ensidiga rörelser på jobbet. Foto: Colourbox

Nästan var tredje arbetare har ett enformigt arbete, att jämföra med knappt var tionde tjänsteman. Över hälften av arbetarna gör upprepade och ensidiga rörelser och mer än en tredjedel utför dagligen tunga lyft på jobbet, visar Statistiska centralbyråns senaste undersökning av levnadsförhållanden.

Enformigt arbete är något vanligare bland män än bland kvinnor, medan kvinnorna måste göra fler tunga lyft. Andelen arbetare som har enformigt arbete har ökat, från 28 procent under 2008-2009 till 30,3 procent 2012.

SCB:s undersökning visar dessutom att gruppen arbetare saknar inflytande i högre grad än tjänstemän, både när det gäller planeringen av arbetet, arbetstempot samt var och när arbetet sker. 44 procent av arbetarna saknar inflytande över förläggningen av arbetstiden, motsvarande siffra för tjänstemän är 18 procent.

När det gäller möjlighet att lära nya saker i arbetet har det blivit bättre för arbetare. År 2012 fick 65 procent göra det, vilket är en höjning med 3 procentenheter jämfört med 2008-2009. Men det är fortfarande fler tjänstemän som får lära nytt, 85 procent.

Över hälften av arbetarna som deltagit i undersökningen var utsatta för tidspress på jobbet, men just tidspress var ännu vanligare bland tjänstemän. Likaså är psykiskt ansträngande arbete ett större problem för tjänstemän.

Undersökningarna om levnadsförhållanden bygger på telefonintervjuer med ett urval av Sveriges befolkning, och ska ge information om hur olika grupper i samhället har det. Underlaget är för litet för att det ska gå att utläsa enskilda fakta om hotell- och restauranganställda.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.