Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Lägsta andelen arbetslösa i a-kassan sedan 2003

Inte på tre år har andelen arbetslösa medlemmar i Hotell- och restaurangfackets a-kassa varit så låg som nu. Samtidigt tappar a-kassan medlemmar.

Publicerad 9 november 2006

I oktober var 8,3 procent av medlemmarna i Hotell- och restauranganställdas a-kassa arbetslösa. Det är den lägsta noteringen sedan april 2003, då 7,8 procent av medlemmarna var utan jobb.

Flest arbetslösa hade a-kassan i juli månad. Då var 7 906 medlemmar utan arbete. I oktober hade var fjärde av dem fått någon form av sysselsättning.

Samtidigt sjunker antalet medlemmar i a-kassan. I början på juli hade Hotell- och restauranganställdas a-kassa 73 217 medlemmar. I början på oktober hade antalet sjunkit till 72 256. Det är en minskning med nästan 1 000 medlemmar.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.