Nyheter Arbetsmiljö
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Kvinnors ergonomi tas inte på allvar

Belastningsskador ligger bakom en stor del av kvinnors arbetssjukdomar och arbetsskador, men trots det tas problemet inte på allvar. Sju av tio arbetsgivare fick anmärkningar när Arbetsmiljöverket granskade kvinnors ergonomi.

Publicerad 13 maj 2013

Nästan var tredje kvinna har ont i kroppen varje dag på grund av sitt jobb. En orsak att många kvinnor har yrken där tunga lyft, monotona rörelser och påfrestande arbetsställningar är vardag. Men det beror också på att arbetsgivarna inte tar problemen på allvar, visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.  

Under 2012 och 2013 besökte verket 717 arbetsplatser med tungt fysiskt arbete, däribland hotell och restauranger. Målet var att särskilt titta på ergonomi i kvinnors arbetsmiljö.
– Belastningsskador uppstår gradvis, är svåra att upptäcka och tar lång tid att läka. En person som utför lyft varje dag kan plötsligt  få en ryggskada och kanske aldrig komma tillbaka till arbetslivet, säger Minke Wersäll, projektledare på Arbetsmiljöverket.

Hela sju av tio arbetsgivare fick anmärkningar. I snitt delade Arbetsmiljöverket ut tre krav på förbättringar per arbetsgivare. De vanligaste gällde att man inte gjort ordentliga riskbedömningar eller att de anställda inte hade tillräckliga kunskaper om ergonomi. På många ställen fann inspektörerna även arbetsmoment som innebar direkta risker för de anställda.

Sammanlagt gjordes 126 besök på hotell och restauranger. Vid knappt hälften av dessa noterade inspektörerna en eller flera brister.

Insatsen är en del i Arbetsmiljöverkets projekt för att förbättra kvinnors arbetsmiljö. Projektet pågår även under 2014.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.