Nyheter JÄMSTÄLLDHET

Kvinnor i förarsätet i HRF

I Hotell- och restaurangfacket är kvinnorna i knapp majoritet – både bland medlemmar och bland dem som bestämmer över förbundets inriktning. Men det finns många utmaningar som gäller jämställdhet i branschen, säger förbundsordförande Malin Ackholt.

Publicerad 9 mars 2023 Kommentera
Kvinnor i förarsätet i HRF
Det är ingen slump att styrningen i HRF är jämställd, säger förbundets ordförande Malin Ackholt. ”Jämställdhet mellan könen är en fråga som prioriterats i tidigare kongressbeslut.” Foto: Peter Jönsson

I de organ som leder arbetet inom Hotell- och restaurangfacket är majoriteten kvinnor, både på central och lokal nivå. Att könsfördelningen ser ut så är ingen slump, säger Malin Ackholt, förbundsordförande för HRF.

– Jämställdhet mellan könen är en fråga som prioriterats i tidigare kongressbeslut.

Könsfördelningen speglar hur medlemskåren ser ut. Även där är det fler kvinnor än män. 

Men att det är jämställt inom förbundet betyder inte att branschen i stort är det. Malin Ackholt säger att det finns arbetsgivare som tagit frågorna på allvar men att det fortfarande återstår mycket att göra.

Så här jämställt är HRF

  • Arbetsutskottet, HRF:s ordförande, vice ordförande och avtalssekreterare som väljs på kongressen: 2 kvinnor, 1 man.
  • Förbundsstyrelsen, väljs på kongressen: 6 kvinnor, 5 män (arbetsutskottet ingår)
  • Kongressombud: 41 kvinnor, 33 män
  • Avdelningsordförande, leder de lokala avdelningsstyrelserna: 4 kvinnor, 4 män
  • Medlemmar: 14 655 kvinnor och 10 551 män.

– Jämställdhetsfrågor är, liksom alla diskrimineringsgrunder, oerhört viktiga att lyfta. Traditionellt sett har lönestatistiken visat att kvinnor haft lägre löner. De har lägre sysselsättningsgrad, vilket är fullkomligt oacceptabelt. Det finns också forskning som visar att kvinnor har sämre arbetsmiljö.

Ett annat problem är de sexuella trakasserierna inom branschen.
– Detta har varit på vår dagordning under en lång tid. Vi behöver belysa, prata och kräva åtgärder. Här är det arbetsgivarsidan som äger problemet och det vore önskvärt om de tog sitt ansvar i högre grad, säger Malin Ackholt.