Nyheter A-kassa

Kortad väntan på a-kassa

Under pandemin har väntetiderna på a-kasseersättning ökat. Men Hotell- och restauranganställdas a-kassa, HRAK, har nu lyckats få ner väntetiderna.

Publicerad 18 mars 2021
Karin Pettersson. Foto: HRAK

Förra året kunde HRAK:s medlemmar få vänta i upp till 15 veckor på a-kasseersättning. I dag är väntan på första utbetalningen nere på 4 veckor. Det är lite kortare än genomsnittet för samtliga a-kassor, som ligger på 5 veckor.
– De insatser vi gjorde under pandemiåret 2020 ger resultat, säger Karin Pettersson, föreståndare för HRAK.

Förra våren ökade antalet HRAK-medlemmar som sökte ersättning kraftigt. HRAK fick in 19 000 ärenden bara under april 2020, vilket gjorde att köerna växte.

Väntetider hos fem a-kassor

Väntetiden är medianvärdet av det antal veckor det tar mellan den vecka en person skickar in sin första tidrapportering och den första utbetalningen kommer.

  • Fastighets: 2 veckor
  • IF Metalls: 3 veckor
  • Hotell- och restauranganställdas: 4 veckor
  • Handelsanställdas: 5 veckor
  • Kommunalarbetarnas: 5 veckor

Källa: IAF

– Vi rekryterade och utbildade nya handläggare och förändrade även vårt arbetssätt. Det har gjort att vi trots ett fortsatt stort inflöde har lyckats sänka väntetiden från 15 till 4 veckor. Sedan kanske det finns medlemmar som tycker att det har tagit lång tid. Men det tar tid att utbilda nya handläggare, det fanns inga vi kunde anställa.