Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Kooperationen följer SHR-avtalet

Avtalet med KFO följer avtalet med arbetsgivareföreningen SHR.

Publicerad 16 juni 2004

* Arbetstiden kan läggas ut på 8 veckor. Det betyder att arbetstiden ska vara i genomsnitt 40 timmar per vecka, men den kan beräknas på 8 veckor mot tidigare 4 veckor.
* Ob-ersättningen höjs från 15 till 16:50 kronor per timme från 1 september 2005. Natt-ob höjs samtidigt från 28 kronor till 31 kronor.
* Avdraget för kost på arbetsplatsen höjs till 30 kr per dag den 1 maj i år. Sedan höjs kostpriset med 50 öre per dag nästa år och år 2006.
* Samma bestämmelser om årsarbetstid och övertidsersättning som SHR-avtalet.
Avtalet gäller till och med 30 april år 2007.

Lönehöjningar
* 1 maj 2004 höjs månadslönen med 225 kronor, 1:30 kronor i timmen.
Dessutom en lokal pott på lika mycket. Det blir 450 kronor om pengarna läggs ut lika till alla. Den 1 maj 2005 kommer en lika stor höjning och även där är hälften en generell lönehöjning och hälften pott.
Tredje avtalsåret, 1 maj 2006, blir höjningen lite större. Då är den generella lönehöjningen 300 kr/månad, 1:73 per timme. Den lokala potten är lika stor.
* För den som inte har fyllt 20 år blir höjningarna hälften så stora.

Lägsta semesterlön
Den lägsta garanterade semesterlönen höjs. Här är lägsta semesterlön per dag.
2004: 945 kr för den som fyllt 20 år, annars      800 kr
2005:   985 för den som fyllt 20 år, annars   840 kr
2006:   1 025 kr      för den som fyllt 20 år, annars 880 kr
2007:   1 065 kr för den som fyllt 20 år, annars 920 kr

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här