Nyheter Arbetsmarknad
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Klimatet hot mot turismföretag i norr

Varmare vintrar till följd av klimatförändringarna är ett reellt hot mot vinterturismen i norra Sverige. Trots det är företagarna dåligt förberedda, visar en ny avhandling från Mittuniversitet.

Publicerad 13 juni 2013

Turismföretagen i norra Sverige sysselsätter många och ses som viktig för glesbygdens överlevnad. Nu har forskare studerat företagens villkor, samt vad det är som gör att många går omkull. Ett vanligt problem är bristande erfarenhet av turismföretagande och kortsiktig planering, men det finns även mer storskaliga utmaningar såsom klimatförändringarna. Eftersom stor del av turismen i norra Sverige är beroende av snö och kyla innebär hotet om varmare vintrar ett stort problem för många företag. Trots det saknas ofta en plan för anpassning av verksamheten.  
– Här krävs bland annat regionala kartläggningar som visar klimatförändringarnas påverkan lokalt. Myndigheter och beslutsfattare behöver ta initiativ och leda det arbetet, företagarna själva har inte frågan i fokus och möjlighet att agera i sitt vardagliga arbete, säger Patrick Brouder, filosofie doktor, som ligger bakom avhandlingen.

Redan i dag har förändrade säsonger påverkat verksamheten för en del företag, konstaterar Patrick Brouder. Han varnar också för att lägga allt för stort ansvar för glesbygdens utveckling på turismen.
– Det finns fortsatta skäl att se turismen som ett effektivt verktyg för lokal och regional utveckling, men den får inte ses som den enda och sista utvägen för landsbygdsområden i norr, framtiden kräver mer genomtänkta strategier, säger Patrick Brouder.

Avhandlingen kommer från Turismforskningsinstitutet Etour, som är en del av Mittuniversitet i Östersund.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.