Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

KI: ”Sänkt moms gav 4000 jobb”

Den sänkta momsen på restaurangmat kan ha skapat 4 000 nya årsarbetstider. Det skriver Konjunkturinstitutet i dag i en delrapport om den sänkta momsens effekter.

Publicerad 2 december 2013

Konjunkturinstitutet är en av de myndigheter som har fått i uppdrag att utvärdera följderna av den sänkta restaurangmomsen. I dag kom andra delrapporten. Konjunkturinstitutet konstaterar att lönesumman i branschen är fyra procent högre i dag än vad den hade varit utan sänkningen. Utslaget på medellönerna motsvarar ökningen ungefär 4 000 årsarbetstider. Institutet säger dock att det är svårt att veta om det är nya jobb eller om redan anställda arbetar fler timmar i dag.

Rapporten visar också att restaurangpriserna har sjunkit med ungefär fyra procent sedan sänkningen.

Hela rapporten ska redovisas senast 1 januari 2016.

 

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.