Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

KI oroas av arbetslösheten

De treåriga kollektivavtal som tecknats under 2013 ger en stabil löneutveckling. Men långtidsarbetslösheten är ett orosmoln. Det visar Konjunkturinstitutets nya lönebildningsrapport.

Publicerad 23 oktober 2013

Konjunkturinstitutet (KI) tror att arbetslösheten minskar de kommande 2–3 åren.
Även om antalet lediga jobb ökar, så ökar samtidigt antalet långtidsarbetslösa. Många har inte den utbildning eller erfarenhet som arbetsgivarna söker efter.
– Det verkar som att de jobb som rinner till inte är de som försvann för ett år sedan, säger Göran Hjelm, utredare på Konjunkturinstitutet.
Arbetsgivare är också försiktiga med att anställa någon som varit arbetslös en lång tid, vilket i sig gör att antalet arbetslösa växer.
Bland dem som är arbetslösa i dag är det en ökande andel som på olika sätt har det svårt att komma in på arbetsmarknaden; personer över 55 år, enbart grundskoleutbildade, funktionsnedsatta eller födda i länder utanför EU.

Konjunkturinstitutet ser inga tecken på att långtidsarbetslösheten haft dämpande effekt på löneutvecklingen. Det kan leda till att Riksbanken börjar oroa sig för inflation, vilket i sin tur ger en mer återhållsam penningpolitik. Det vore dåligt, tycker KI, inför en uppgående konjunktur.

Fakta

Mer från rapporten

  • Det ”ökade utbytet av att arbeta” det vill säga jobbskatteavdrag, kan ha dämpat löneutvecklingen före skatt. Dock inte på central nivå.
  • Problemen med matchning mellan arbetslösa och lediga jobb finns över hela arbetsmarknaden, i alla branscher.
  • Minsta löneskillnaderna mellan kvinnor och män återfinns hos arbetare i privat sektor.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.