Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Kasinoanställda lever farligast

Vi röker och dricker mer i dag än innan vi började på detta jobb. Det säger en betydande grupp av de anställda inom hotell- och restaurangnäringen. Värst utsatt är kasinopersonalen.

Publicerad 26 augusti 2002

Hur mycket rök andas du in? Hur mycket alkohol dricker du? Finns det narkotika på ditt jobb? Blir du trakasserad av gäster, chefer eller arbetskollegor? Det har Statistiska centralbyrån, SCB, frågat ett urval medlemmar i HRF. Här är svaren.

Kasinopersonalen får i sig mest rök
Männen är mest utsatta för rök på arbetsplatsen.
? Var fjärde man, mot var tionde kvinna, arbetar minst sex timmar per dag på arbetsplatser där det är tillåtet för gästen att röka överallt.
? Kasinopersonalen är mest utsatt för rök. 90 procent av dem arbetar i rökig miljö mer än tre fjärdedelar av sin arbetstid.
Jämför man detta med alla anställda i Sverige så är det 3 procent som arbetar i rökig miljö så länge.
Att kasinoanställda ibland kallas för rökslukare är alltså inte så konstigt.
? En tredjedel av HRF-medlemmarna röker själva varje dag.
? Var fjärde av dem röker mer i dag än när de började arbeta i hotell- och restaurangbranschen.

Arbetsmiljön inbjuder till att dricka
? 30 procent av männen och 17 procent av kvinnorna dricker alkohol minst en gång i veckan.
De flesta säger att de dricker för gemenskap eller för njutning.
? Men 16 procent säger att de dricker för att koppla av, och det tycker utredarna är oroande. Det antyder att alkohol skulle vara ett sätt att återhämta sig från en stressig tillvaro.
Alla restauranganställda dricker dock inte alkohol.
? Hälften av kvinnorna och 40 procent av männen säger att de sällan eller aldrig dricker alkohol.
? Var tionde av dem som dricker alkohol säger att de dricker mer nu än när de började arbeta inom hotell- och restaurangbranschen. Och de flesta säger att detta har med arbetet att göra.

Både när det gäller ökad rökning och ökat alkoholdrickande så säger HRF-arna att arbetsmiljön inbjuder till det. det handlar om gemenskap med arbetskamrater och avkoppling från arbetet.

Tätt bland knarkande gäster på kasinot
Knark och krog är två ord som vi ofta ser tillsammans i tidningarnas rubriker. Men hur vanligt är det?
? Var fjärde anställd säger att det förekommer narkotika bland gästerna. Lika många säger att de inte vet om gästerna knarkar eller inte.
? På kvällsöppna krogar säger 38 procent av de anställda att det förekommer narkotika bland gästerna. Det gäller barer, restauranger, pubar och dansrestauranger.
Ännu värre är det på kasinon.
? Av kasinopersonalen säger 60 procent att det förekommer narkotika bland gästerna.
? Trots att det finns så mycket narkotika på krogen så har bara tre procent av de anställda själva har blivit erbjudna narkotika på arbetsplatsen.

Kasinogäster är värsta tafsarna
? Tolv procent av kvinnorna inom HRF säger att de har blivit utsatta för sexuella trakasserier på arbetet det senaste året.
? Av männen har sju procent blivit utsatta.
Trakasserier är ovälkomna närmanden och anspelningar kring sex.
? Det är oftast gästerna som ägnar sig åt sextrakasserier. Det gäller i tre fall av fyra. Annars är det arbetskamrater eller chefer.
HRF-medlemmar är mer utsatta för sextrakasserier än andra yrkesgrupper. Särskilt för män är skillnaden stor.
? Två procent av alla män blir sextrakasserade på jobbet. Män som arbetat i hotell- och restaurangbranschen är alltså mer än tre gånger så utsatta.
? Bland kvinnor i allmänhet blir 8 procent sextrakasserade. Av HRF-kvinnor blir en och en halv gång så många sextrakasserade.
? Värst utsatt är kasinopersonal. 34 procent av dem har blivit utsatta för sexuella trakasserier det senaste året. Och nästan alltid är det gäster som trakasserar de anställda.
? Även serveringspersonalen är utsatt. 34 procent har råkat ut för sexuella trakasserier senaste året.
? Var fjärde sextrakasserad har fått hjälp och stöd med de allra flesta, sju av tio säger att de inte behöver hjälp.
? Arbetsgivaren gör oftast ingenting åt saken. Bara sju procent säger att arbetsgivaren försökt göra något åt trakasserierna.

Mindre våld mot fackmedlemmar
Då det gäller hot och våld finns en stor skillnad mellan dem som är med i facket och dem som inte är det.
? Av fackanslutna, som är med i den nya undersökningen, har var tionde person utsatts för hot eller våld på jobbet.
? I en annan undersökning, där även icke-fackanslutna har tillfrågats, säger 18 procent av de anställda i hotell och restaurangbranschen att de utsatts för hot och våld på jobbet.

De anställda är unga, medelåldern bland dem som svarat i undersökningen är 35 år.
Till all lycka så stannar de flesta inte så länge i den ohälsosamma miljö som krogen är. Fyra av fem hade varit anställda i mindre än ett år på sin nuvarande arbetsplats.

Undersökningen
Undersökningen gjordes under april och maj år 2002 av statistiska centralbyrån, SCB. 831 medlemmar i HRF intervjuades per telefon. Den har gjorts på uppdrag av Hotell- och restaurangfacket, Folkhälsoinstitutet, och Sveriges Hotell- och restaurangföretagare

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här