Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Kasinoanställda lever farligast

Vi röker och dricker mer i dag än innan vi började på detta jobb. Det säger en betydande grupp av de anställda inom hotell- och restaurangnäringen. Värst utsatt är kasinopersonalen.

Publicerad 26 augusti 2002

Hur mycket rök andas du in? Hur mycket alkohol dricker du? Finns det narkotika på ditt jobb? Blir du trakasserad av gäster, chefer eller arbetskollegor? Det har Statistiska centralbyrån, SCB, frågat ett urval medlemmar i HRF. Här är svaren.

Kasinopersonalen får i sig mest rök
Männen är mest utsatta för rök på arbetsplatsen.
? Var fjärde man, mot var tionde kvinna, arbetar minst sex timmar per dag på arbetsplatser där det är tillåtet för gästen att röka överallt.
? Kasinopersonalen är mest utsatt för rök. 90 procent av dem arbetar i rökig miljö mer än tre fjärdedelar av sin arbetstid.
Jämför man detta med alla anställda i Sverige så är det 3 procent som arbetar i rökig miljö så länge.
Att kasinoanställda ibland kallas för rökslukare är alltså inte så konstigt.
? En tredjedel av HRF-medlemmarna röker själva varje dag.
? Var fjärde av dem röker mer i dag än när de började arbeta i hotell- och restaurangbranschen.

Arbetsmiljön inbjuder till att dricka
? 30 procent av männen och 17 procent av kvinnorna dricker alkohol minst en gång i veckan.
De flesta säger att de dricker för gemenskap eller för njutning.
? Men 16 procent säger att de dricker för att koppla av, och det tycker utredarna är oroande. Det antyder att alkohol skulle vara ett sätt att återhämta sig från en stressig tillvaro.
Alla restauranganställda dricker dock inte alkohol.
? Hälften av kvinnorna och 40 procent av männen säger att de sällan eller aldrig dricker alkohol.
? Var tionde av dem som dricker alkohol säger att de dricker mer nu än när de började arbeta inom hotell- och restaurangbranschen. Och de flesta säger att detta har med arbetet att göra.

Både när det gäller ökad rökning och ökat alkoholdrickande så säger HRF-arna att arbetsmiljön inbjuder till det. det handlar om gemenskap med arbetskamrater och avkoppling från arbetet.

Tätt bland knarkande gäster på kasinot
Knark och krog är två ord som vi ofta ser tillsammans i tidningarnas rubriker. Men hur vanligt är det?
? Var fjärde anställd säger att det förekommer narkotika bland gästerna. Lika många säger att de inte vet om gästerna knarkar eller inte.
? På kvällsöppna krogar säger 38 procent av de anställda att det förekommer narkotika bland gästerna. Det gäller barer, restauranger, pubar och dansrestauranger.
Ännu värre är det på kasinon.
? Av kasinopersonalen säger 60 procent att det förekommer narkotika bland gästerna.
? Trots att det finns så mycket narkotika på krogen så har bara tre procent av de anställda själva har blivit erbjudna narkotika på arbetsplatsen.

Kasinogäster är värsta tafsarna
? Tolv procent av kvinnorna inom HRF säger att de har blivit utsatta för sexuella trakasserier på arbetet det senaste året.
? Av männen har sju procent blivit utsatta.
Trakasserier är ovälkomna närmanden och anspelningar kring sex.
? Det är oftast gästerna som ägnar sig åt sextrakasserier. Det gäller i tre fall av fyra. Annars är det arbetskamrater eller chefer.
HRF-medlemmar är mer utsatta för sextrakasserier än andra yrkesgrupper. Särskilt för män är skillnaden stor.
? Två procent av alla män blir sextrakasserade på jobbet. Män som arbetat i hotell- och restaurangbranschen är alltså mer än tre gånger så utsatta.
? Bland kvinnor i allmänhet blir 8 procent sextrakasserade. Av HRF-kvinnor blir en och en halv gång så många sextrakasserade.
? Värst utsatt är kasinopersonal. 34 procent av dem har blivit utsatta för sexuella trakasserier det senaste året. Och nästan alltid är det gäster som trakasserar de anställda.
? Även serveringspersonalen är utsatt. 34 procent har råkat ut för sexuella trakasserier senaste året.
? Var fjärde sextrakasserad har fått hjälp och stöd med de allra flesta, sju av tio säger att de inte behöver hjälp.
? Arbetsgivaren gör oftast ingenting åt saken. Bara sju procent säger att arbetsgivaren försökt göra något åt trakasserierna.

Mindre våld mot fackmedlemmar
Då det gäller hot och våld finns en stor skillnad mellan dem som är med i facket och dem som inte är det.
? Av fackanslutna, som är med i den nya undersökningen, har var tionde person utsatts för hot eller våld på jobbet.
? I en annan undersökning, där även icke-fackanslutna har tillfrågats, säger 18 procent av de anställda i hotell och restaurangbranschen att de utsatts för hot och våld på jobbet.

De anställda är unga, medelåldern bland dem som svarat i undersökningen är 35 år.
Till all lycka så stannar de flesta inte så länge i den ohälsosamma miljö som krogen är. Fyra av fem hade varit anställda i mindre än ett år på sin nuvarande arbetsplats.

Undersökningen
Undersökningen gjordes under april och maj år 2002 av statistiska centralbyrån, SCB. 831 medlemmar i HRF intervjuades per telefon. Den har gjorts på uppdrag av Hotell- och restaurangfacket, Folkhälsoinstitutet, och Sveriges Hotell- och restaurangföretagare

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Nyheter forskning

Skolan ska ta kampen mot sextrakasserier

Hur kan hotell- och restaurangutbildningarna hjälpa elever att hantera och förebygga sexuella trakasserier senare i arbetslivet? Det ska forskare vid Linnéuniversitet ta reda på med hjälp av pengar från branschens forskningsfond BFUF.

Publicerad 22 september 2020 Kommentera
Skolan ska ta kampen mot sextrakasserier
Många av branschens yrken är extra utsatta för sexuella trakasserier. Nu ska forskarna försöka ta reda på hur skolan kan hjälpa framtida medarbetare att förebygga och hantera problemet. Foto: Colourbox
Maria Hedlin. Foto: Linnéuniversitetet

Statistik visar att hotell- och restauranganställda tillhör de grupper som är mest utsatta för sexuella trakasserier i yrkeslivet. År 2015 vittnade nästan 16 procent av de branschanställda i Arbetsmiljöverkets undersökning om att de sextrakassererats av andra än chefer och kollegor någon gång det senaste året. Motsvarande siffra inom handeln var 6 procent.

Nu ska forskare vid Linnéuniversitetet hitta sätt för hotell- och restaurangutbildningarna att hjälpa framtida branschanställda att förebygga och hantera problemet.
– Sexuella trakasserier i hotell- och restaurangbranschen är ett problem som varit känt sedan länge, och både bransch och fack har försökt komma till rätta med det. Vår tanke är att utbildningarna ska kunna hjälpa de framtida medarbetarna att förebygga problemet, säger Maria Hedlin, professor i pedagogik och projektledare för studien.

Tillsammans med kollegan Eva Klope, lektor i pedagogik, ska hon nu intervjua elever som går tredje året på något av gymnasiets hotell- och restaurangprogram.
– Vi tror att det är en stor del av dem som redan fått en del erfarenhet från branschen, kanske genom sommarjobb eller extrajobb, säger Maria Hedlin.

Fakta: Forskningsprojekten

BFUF beviljar varje år medel till forskning som syftar att stärka branschen och dess anställda. Fonden är grundad och finansieras gemensamt av HRF och Visita. Vid den senaste utlysningen beviljades fem projekt sammanlagt 6,7 miljoner kronor. Dessa var:

  • Kompetent, kunnig och stolt: Lärande som varumärkeslöfte i besöksnäringen. Luleå tekniska universitet.
  • Social hållbarhet för framtida medarbetare inom hotell- och restaurang. Linnéuniversitetet.
  • The new ’normal’ and the changing value of tourism education. Högskolan Dalarna.
  • Boosting the sustainable food choice to reduce climate footprint at winter tourism destinations. Högskolan Dalarna.
  • Supporting adoption of climate-smart solutions with lab-based experimental social science. Mittuniversitetet Östersund.

Hon berättar att idén till projektet kommer från utbildningen för yrkeslärare, där hon och Eva Klope undervisar.
– Vi har fått höra att många av yrkeslärarna tycker att sexuella trakasserier är ett knepigt ämne att ta upp med eleverna.

Projektet ska pågå hela nästa år och beräknas vara klart våren 2022. Det är ett av fem forskningsprojekt som nyligen fått medel av BFUF, besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond.

Ur temat Coronakrisen
Nyheter arbetsmiljö

HRF ska granska arbetsmiljö digitalt

Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud börjar nu med digitala arbetsmiljöbesök. Målet är att få till ett fungerande arbetsmiljöarbete även i coronatider.

Publicerad 22 september 2020 Kommentera
HRF ska granska arbetsmiljö digitalt
Videosamtal ska hjälpa Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud att fortsätta sitt arbete även under coronapandemin. Foto: Kent Eng, Colourbox
Kent Johansson. Foto: Jann Lipka/HRF

Coronapandemin har gjort det svårt för Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud att utföra sitt uppdrag. För att inte arbetsmiljön ska bli lidande börjar förbundet nu med digitala RSO-besök, i form av videosamtal med arbetsgivarna.

Kent Johansson, ombudsman på HRF som har tagit fram modellen, ser flera fördelar.
– En fördel är att vi rent praktiskt kan få fler besök genomförda. Vi plockar bort massvis med restid, säger han.

En annan fördel är att besöken blir noggrant utförda, säger Kent Johansson.
– Det finns självklart fysiska arbetsmiljöproblem som man riskerar att missa när man inte kan göra en okulär besiktning, men det finns många saker som man inte behöver gå runt för att upptäcka. Till exempel i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är oftast större problem än de rent fysiska, säger Kent Johansson.

Ingår i temat: Coronakrisen 86 artiklar

Alla artiklar i temat (83 till)
Ur temat Coronakrisen
Nyheter Omorganisation

Scandic och Choice vill omorganisera

I spåren av corona vill landets största hotellkedjor öka flexibiliteten. Både Scandic och Choice har skissat på team med flytande arbetsuppgifter. HRF är kritiskt.

Publicerad 21 september 2020 Kommentera
Scandic och Choice vill omorganisera
Team av medarbetare som kan utföra olika arbetsuppgifter. Så vill Scandic och Nordic Choice organisera. Bilden är ett montage. Foto: Mostphotos

Inom Scandic talar man om service host, och på Nordic Choice-kedjan kallas det service crew. Syftet är att samla olika yrkesgrupper i team där de anställda kan utföra olika arbetsuppgifter.

– Den möjligheten har arbetsgivaren haft sedan 1929. Det behöver man inte en omorganisation för, säger Emil Bäckström, central ombudsman på Hotell- och restaurangfacket.

Han har förhandlat omorganisationen med båda hotellkedjorna, och är mycket kritisk.

– Arbetsgivarna vill att så få som möjligt ska göra så mycket som möjligt så billigt som möjligt. Vi har kämpat med validering och vi tävlar i olika yrkesgrupper, det här gör att yrkesstoltheten försvinner.

På Scandic pågår fortfarande förhandlingar. Företaget kan inte gå in på detaljer under pågående mbl-förhandling, eftersom resultat av förhandlingen först ska kommuniceras med berörd personal innan det kommuniceras brett, skriver man i ett mejl. HR-direktör Åsa Dammert kommenterar vidare:

”Vi ser ett behov av att arbeta med en modernare och plattare organisation som följer gästbehov och gästflöde på ett enklare och tydligare sätt. Eftersom gästerna är färre och antal bokade rum varierar mycket från en dag till en annan behöver vi säkerställa att vi har en modern organisation som möter detta på bästa sätt.”

En risk som Emil Bäckström ser rör återanställning. Den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist har rätt till återanställning om det dyker upp en tjänst man är kvalificerad för. Med team där arbetsuppgifterna är flytande är det inte omöjligt att återanställda som tidigare legat i lönegrupp 1 – kvalificerat yrkesarbete – återanställs till lönegrupp 2.

– Har man sedan en kock i sin service eller host crew är det klart att den personen kommer att få laga mat, utan att få betalt för det. Vi tror att det här leder till ett utnyttjande av folk, säger Emil Bäckström.

Enligt Tina Tropp Jerresand, head of people and culture på Nordic Choice-kedjan, är det en faktor som har lyfts fram i riskbedömningen.

– Lönegrupperna är oerhört viktiga. För oss är det jätteviktigt att ingen utför kvalificerat yrkesarbete som inte ska göra det. Vi ser det här som att vi skapar förutsättningar för våra medarbetare att utvecklas.

HRF befarar att kraven på kvalifikationer ökar för personer som ska arbeta i de planerade allroundtjänsterna. Redan nu har förbundet sett exempel på att personer som brister i svenska har valts bort när det är dags för återanställning.

– Om man för fem eller tio år sedan anställde en person som kan dålig svenska kan man inte nu säga att den personen inte har rätt kvalifikationer för jobbet. Vi har varit tydliga med hur vi ser på det här, säger Emil Bäckström.

Förhandlingarna med Nordic Choice är avslutade i oenighet. Med Scandic pågår de fortfarande.

Ingår i temat: Coronakrisen 86 artiklar

Alla artiklar i temat (83 till)
Fråga om jobbet.
99
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här