Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Insats ska minska snubblandet

Att halka på ett vått golv eller snubbla på en mattkant kan verka banalt, men faktum är att halk- och snubbelolyckor orsakar mängder av arbetsskador varje år. Nu ska Arbetsmiljöverket minska riskerna.

Publicerad 12 maj 2014
Insats ska minska snubblandet
En halk- eller snubbelolycka händer så lätt. Men det går att förebygga. Foto: Robert Eriksson

Nyligen visade en rapport från AFA Försäkring att fallolyckor är den absolut vanligaste orsaken till att vi skadar oss på jobbet. Dessutom får olyckorna ofta allvarliga konsekvenser för den som drabbas, visar statistiken.
Nu startar Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats med syfte att minska riskerna för denna typ av olyckor. Mellan juni och september ska 500 arbetsplatser i särskilt utsatta branscher inspekteras. Först och främst gäller det hotell- och restaurangbranschen samt livsmedels- och dryckesindustrin. 

I fokus för inspektionerna ligger fall på samma höjd, till exempel att man halkar eller snubblar.
– Alla kan halka eller snubbla, var som helst, oavsett ålder, yrke eller hälsotillstånd och följderna kan bli allvarliga, säger Ingegerd Glimberg som är projektledare för insatsen.

De vanligaste orsakerna till denna typ av fallolyckor är att golvet är blött eller halt, eller att det ligger saker i vägen på golvet. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att riskerna för olyckor minimeras, vilket inte behöver vara särskilt komplicerat, menar Ingegerd Glimberg.
– Det är ofta enkelt och kostnadseffektivt att åtgärda detta. En start är undersöka var riskerna finns på arbetsplatsen och bedöma riskerna.

Insatsen är en del av en europeisk kampanj som hoppas kunna minska risken för fallolyckor i Europa under 2014. 

Fakta: Tips för att förebygga halk- och snubbelolyckor

  • Använd halksäkra skor. 
  • Skrapgaller och torkmattor stoppar våta skor från att blöta ner.  
  • Ha rutiner för att torka golv som blivit blöta eller hala. 
  • Håll ordning och reda.
  • Försök undvika stänk genom rätt placering av till exempel maskiner.

    Källa: Arbetsmiljöverket

 

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.