Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Ingen restauranganställd kunde bevisa diskriminering

»Du kan inte svenska, därför kan jag inte ge dig anställning här.« Det fick den arbetssökande höra under intervjun. Arbetsgivaren sa också att kunderna inte gillade invandrare. Men hos diskrimineringsombudsmannen lades ärendet ned, liksom de andra fallen från krogbranschen som avgjordes under 2003.

Publicerad 28 januari 2004

År 2003 gjordes runt 400 anmälningar om etnisk diskriminering i arbetslivet, 100 fler än år 2001. Det gällde allt från arbetsgivare som gjort rasistiska uttalanden till orättvisa tjänstetillsättningar, omplaceringar och uppsägningar.

Nio av anmälningarna kom från hotell- och restauranganställda. Fyra av dem är avslutade – utredningarna är nedlagda. Så går det med en stor majoritet av anmälningarna om etnisk diskriminering i arbetslivet.
Den vanligaste anledningen är brist på bevis. Ofta står ord mot ord.

De flesta som behandlas orättvist på grund av sitt ursprung anmäler det inte.
– Anmälningarna speglar inte alls hur det ser ut i verkligheten, säger Paula Jonsson, jurist och utredare hos DO. Man brukar uppskatta att 100 anmälningar motsvarar 4 000 fall av diskriminering.
Zeljko Klemse på HRF:s Sörmlandsavdelning håller med om att nio anmälningar inte motsvarar hur det faktiskt ser ut.
– Men problemet ska inte överdrivas. Etnisk diskriminering är inget jätteproblem i hotell- och restaurangbranschen, säger han.
– Det räcker ju att en enda människa blir utsatt för att det ska vara ett problem, säger Malin Ackholt, ombudsman på HRF.

Att så få anmäler etnisk diskriminering beror inte bara på okunskap.
– Många är helt enkelt så vana att bli utsatta för diskriminering att de inte reagerar längre, säger Paula Jonsson på DO.
Både Zeljko Klemse och Paula Jonsson tycker att den som är med i facket ska kontakta sin lokala ombudsman innan man gör en anmälan till DO.
– Facket är ofta bättre på att lösa problem med arbetsgivaren, säger Zeljko Klemse.

Så gick det för anmälningarna från branschen
* Anställd man på Sodexho-restaurang placerades om. Ärendet nedlagt.
* Man nekades anställning på Mc Donald’s. Ärendet nedlagt.
* Servitör på Kolmården trakasserades av arbetsgivaren. Ärendet nedlagt.
* Restauranganställd man trakasserades av arbetsgivaren. Ärendet nedlagt.
* Sodexho-anställd man trakasserades av arbetsgivaren. Ärendet ej avgjort.
* Gate Gourmet-anställd kvinna sades upp på grund av arbetsbrist. Ärendet ej avgjort.
* Kvinnlig dealer på Casino Cosmopol förbigången vid tjänstetillsättning. Ärendet ej avgjort.
* Restauranganställd man trakasserad. Ärendet ej avgjort.
* Restauranganställd man uppsagd. Ärendet ej avgjort.

Om diskriminering
* Etnisk diskriminering definieras som ”orättvis eller kränkande behandling på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse”.
* Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, är en statlig myndighet som funnits sedan 1986.
* Av anmälningarna till DO kommer 50 procent från arbetssökande och 50 procent från anställda.
* 50 procent av anmälningarna om etnisk diskriminering i arbetslivet gäller trakasserier.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Arbetslivsakuten DILEMMA

Chefen slarvar med korttidspermitteringen!

Lina är orolig att chefen slarvar med korttidspermitteringen. Det händer att Lina och de andra jobbar mer än de 60 procent som de ska, och hon är inte säker på att chefen redovisar korrekt. Chefen säger att det ”jämnar ut sig”. Vad ska Lina göra?

Publicerad 5 maj 2021 Kommentera
Chefen slarvar med korttidspermitteringen!
Richard Källstrand på Tillväxtverket ger råd i situationen. Foto: Tillväxtverket, Illustration: Mattias Käll

”Arbetsgivaren riskerar att bli återbetalningsskyldig”

Richard Källstrand, avdelningschef kvalitet och kontroll, Tillväxtverket

– Företag som ansöker om korttidsstödet ska i förväg meddela oss om den planerade arbetstidsminskningen, det vill säga i vilken omfattning personalen ska vara permitterad enligt de lagstadgade permitteringsnivåerna.
Den faktiska arbetstidsminskningen ska sedan redogöras för oss och behöver vara minst lika stor som den avtalade permitteringsnivån.

– Permitterad personal kan alltså arbeta färre timmar under stödperioden, men får inte jobba mer än tidigare uppgjort. Det är inte heller tillåtet att jobba mer mot löfte om extra ersättning eller extra ledighet.

Richard Källstrand. Foto: Tillväxtverket

– Arbetsgivaren riskerar att bli återbetalningsskyldig om ni jobbat mer än avtalet mellan arbetsgivare och personal säger.
Om arbetstiden behöver justeras under stödperioden kan arbetsgivaren byta till en mer passande permitteringsnivå genom att teckna ett nytt avtal.
Ett sådant avtal ersätter i så fall tidigare överenskommelser och gäller fram till avstämningen, där utfallet och ändringar ska återrapporteras till oss.

– Den som ansöker om ersättning ska alltid skicka in korrekta uppgifter för att vi på Tillväxtverket ska kunna fatta rättssäkra beslut.
Det är brottsligt att medvetet lämna felaktiga uppgifter och att inte anmäla om uppgifterna ändras under stödperioden.

Så går du vidare

Läs mer om stödet och permitteringsnivåerna på tillvaxtverket.se/korttid.

Tipsa om felaktiga utbetalningar på tillvaxtverket.se/anmalabrott. Du kan vara anonym.

– Om du misstänker att Tillväxtverket betalar eller har betalat ut stöd på oriktiga grunder kan du alltid tipsa oss om det. Då hjälper du oss i vårt arbete mot felaktiga utbetalningar och ekonomisk brottslighet.
Vi utreder alla tips och gör en polisanmälan om vi misstänker brott. På grund av sekretess kan vi dock inte berätta för dig som tipsat oss vad vi kommer fram till.

Snabbkurs 100 PROCENT

Bli proffs på heltid!

Här är sex saker som är bra att veta om heltidsarbete – begreppet som varierar rejält mellan länder och branscher.

Publicerad 4 maj 2021 Kommentera
Bli proffs på heltid!
Heltid, måttet på arbetstid som finns i flera varianter. Foto: Colourbox

1 Lagen är tak. Arbetstidslagen sätter taket för heltid. I lagen står det att den ordinarie arbetstiden får vara högst 40 timmar i veckan och max 160 timmar på en fyraveckorsperiod. På arbetsplatser utan kollektivavtal gäller lagen i sin helhet. Arbetsgivare och fackförbund kan i kollektivavtal komma överens om andra arbetstidsregler, men det får inte vara sämre villkor än vad lagtexten säger.

2 Längden varierar världen över! I Mexiko är 48 timmar den lagstadgade övre gränsen för veckoarbetstid. I andra änden av heltidsspektrat hittar vi Frankrike, som för 20 år sedan beslutade att minska heltiden från 39 timmar i veckan till dagens 35. Succès!

3 Facklig kärnfråga. År 1890 gick förstamajtågen under parollen »Åtta timmars arbetsdag«, men det skulle dröja till 1919 innan det blev verklighet. Då beslutade man om 48-timmarsvecka med åtta timmars arbetstid, måndag–lördag. Arbetar­rörelsen fortsatte ligga på och arbetstiden kortades vid flera tillfällen.

4 Planer på kortare arbetsvecka. Dagens 40-timmarsvecka var helt införd på arbetsmarknaden 1973, samtidigt som Maltas Sommar’n som aldrig säger nej var het. Nej blev det däremot till drömmen om att på sikt införa 30-timmarsvecka. Under tidigt 1970-tal var många partier positiva, men efter industrikrisen ändrades tonläget.

5 Heltid på HRF:s avtalsområde. I Hotell- och restaurangfackets avtal är heltid 40 timmars arbetsvecka i genomsnitt, 38 timmar för nattrecep­tionister. I Gröna riksavtalet räknas genomsnittet fram under en beräkningsperiod som kan ha olika längd hos olika arbetsgivare. Enligt avtalet är max­­längden 16 veckor, detta för anställda med månadslön. För anställda med timlön är maxlängden 8 veckor.

6 Flera mått på heltid. Att prata om heltid med folk från andra branscher kan vara förvirrande. Har du en kompis som jobbar i en butik med avtal kan hen vara heltidsanställd på 38 timmar och en kvart, och i Kommunals kollektivavtal finns heltid på 37 timmar.

Nyheter bonus

Här får de anställda pandemibonus

Under pandemin har försäljningen skjutit i höjden hos Jula Holdingkoncernen. För att fira får de anställda en bonus motsvarande 75 procent av en månadslön. Det gäller även de anställda på Jula Hotell & Konferens, koncernens hotellverksamhet.

Publicerad 3 maj 2021 Kommentera
Här får de anställda pandemibonus
På Jula Hotell & Konferens i Skara fick många anställda en bonus på aprillönen. Foto: Jula
Mikaela Grundström, vd Jula Hotell & Konferens. Foto: Privat

– Det är fantastiskt att även vår personal får ta del av detta i år. Det är en jättehärlig bonus, säger Mikaela Grundström, vd för hotellet.

Bonusen är baserad på årslön, och motsvarar ungefär 75 procent av en månadslön. All personal inom Jula Holdingkoncernen som varit anställd sedan januari 2019 får den. På hotellet är det de allra flesta anställda, säger Mikaela Grundström.
– Vi har ju inte varslat någon under pandemin, utan har sysselsatt vår personal med andra saker.

Detta är första gången som hotellpersonalen får ta del av bonusen, berättar Mikaela Grundström.
– Så det blev en väldigt rolig överraskning. Vår ägare tycker att vi på hotellet kämpar bra med de förutsättningar vi har under pandemin. Det känns jättefint, med tanke på hur det ser ut i hela vår bransch.

Julas ägare och koncernchef Karl-Johan Blank skriver i ett pressmeddelande:
– Vi har ett ledarskap och medarbetare som verkligen tar ansvar och är engagerade när det som mest behövs. Att vi under året hanterat många krissituationer och dessutom kunnat lära oss av dessa visar på styrka i våra organisationer. Det känns mycket bra att kunna belöna detta med den här bonusen.

Fråga om jobbet.
102
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här