Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Ingen restauranganställd kunde bevisa diskriminering

»Du kan inte svenska, därför kan jag inte ge dig anställning här.« Det fick den arbetssökande höra under intervjun. Arbetsgivaren sa också att kunderna inte gillade invandrare. Men hos diskrimineringsombudsmannen lades ärendet ned, liksom de andra fallen från krogbranschen som avgjordes under 2003.

Publicerad 28 januari 2004

År 2003 gjordes runt 400 anmälningar om etnisk diskriminering i arbetslivet, 100 fler än år 2001. Det gällde allt från arbetsgivare som gjort rasistiska uttalanden till orättvisa tjänstetillsättningar, omplaceringar och uppsägningar.

Nio av anmälningarna kom från hotell- och restauranganställda. Fyra av dem är avslutade – utredningarna är nedlagda. Så går det med en stor majoritet av anmälningarna om etnisk diskriminering i arbetslivet.
Den vanligaste anledningen är brist på bevis. Ofta står ord mot ord.

De flesta som behandlas orättvist på grund av sitt ursprung anmäler det inte.
– Anmälningarna speglar inte alls hur det ser ut i verkligheten, säger Paula Jonsson, jurist och utredare hos DO. Man brukar uppskatta att 100 anmälningar motsvarar 4 000 fall av diskriminering.
Zeljko Klemse på HRF:s Sörmlandsavdelning håller med om att nio anmälningar inte motsvarar hur det faktiskt ser ut.
– Men problemet ska inte överdrivas. Etnisk diskriminering är inget jätteproblem i hotell- och restaurangbranschen, säger han.
– Det räcker ju att en enda människa blir utsatt för att det ska vara ett problem, säger Malin Ackholt, ombudsman på HRF.

Att så få anmäler etnisk diskriminering beror inte bara på okunskap.
– Många är helt enkelt så vana att bli utsatta för diskriminering att de inte reagerar längre, säger Paula Jonsson på DO.
Både Zeljko Klemse och Paula Jonsson tycker att den som är med i facket ska kontakta sin lokala ombudsman innan man gör en anmälan till DO.
– Facket är ofta bättre på att lösa problem med arbetsgivaren, säger Zeljko Klemse.

Så gick det för anmälningarna från branschen
* Anställd man på Sodexho-restaurang placerades om. Ärendet nedlagt.
* Man nekades anställning på Mc Donald’s. Ärendet nedlagt.
* Servitör på Kolmården trakasserades av arbetsgivaren. Ärendet nedlagt.
* Restauranganställd man trakasserades av arbetsgivaren. Ärendet nedlagt.
* Sodexho-anställd man trakasserades av arbetsgivaren. Ärendet ej avgjort.
* Gate Gourmet-anställd kvinna sades upp på grund av arbetsbrist. Ärendet ej avgjort.
* Kvinnlig dealer på Casino Cosmopol förbigången vid tjänstetillsättning. Ärendet ej avgjort.
* Restauranganställd man trakasserad. Ärendet ej avgjort.
* Restauranganställd man uppsagd. Ärendet ej avgjort.

Om diskriminering
* Etnisk diskriminering definieras som ”orättvis eller kränkande behandling på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse”.
* Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, är en statlig myndighet som funnits sedan 1986.
* Av anmälningarna till DO kommer 50 procent från arbetssökande och 50 procent från anställda.
* 50 procent av anmälningarna om etnisk diskriminering i arbetslivet gäller trakasserier.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Nyheter MÖTE

HRF möter medlemmar på Scandic

Scandic är en stor arbetsgivare med många HRF-medlemmar. Den här veckan är de i fokus för ordförande Malin Ackholt.

Publicerad 24 september 2020 Kommentera
HRF möter medlemmar på Scandic
HRF:s ordförande Malin Ackholt möter medlemmar på Scandic digitalt. Foto: Peter Jönsson

Under veckan arrangerar Hotell- och restaurangfacket flera digitala möten för medlemmar på hotellkedjan Scandic. Tanken är att medlemmarna ska få diskutera bland annat framtiden för branschen och den kommande avtalsrörelsen med förbundets ordförande.

– Vi måste hitta sätt att ha samtal och diskussioner med medlemmar trots att det pågår en pandemi. Det kommer inte att ersätta möten IRL. Det här är ett komplement, som säkert kommer att fortleva även efter corona, säger Malin Ackholt.

Intresset för de digitala medlemsmötena har varit stort. Hittills har mer än 70 medlemmar deltagit.

– Många upplever det intressant att höra hur kollegor på andra arbetsplatser har det. Sedan kan det komma upp en del individärenden som vi inte kan lösa där, men där vi kan lotsa vidare, säger Malin Ackholt.

Nu tittar HRF på möjligheterna att hålla liknande möten på andra arbetsplatser.

– Sedan har vi fått önskemål om att köra på engelska på Scandic, så det förbereder vi för, säger Malin Ackholt.

Nyheter forskning

Skolan ska ta kampen mot sextrakasserier

Hur kan hotell- och restaurangutbildningarna hjälpa elever att hantera och förebygga sexuella trakasserier senare i arbetslivet? Det ska forskare vid Linnéuniversitet ta reda på med hjälp av pengar från branschens forskningsfond BFUF.

Publicerad 22 september 2020 Kommentera
Skolan ska ta kampen mot sextrakasserier
Många av branschens yrken är extra utsatta för sexuella trakasserier. Nu ska forskarna försöka ta reda på hur skolan kan hjälpa framtida medarbetare att förebygga och hantera problemet. Foto: Colourbox
Maria Hedlin. Foto: Linnéuniversitetet

Statistik visar att hotell- och restauranganställda tillhör de grupper som är mest utsatta för sexuella trakasserier i yrkeslivet. År 2015 vittnade nästan 16 procent av de branschanställda i Arbetsmiljöverkets undersökning om att de sextrakassererats av andra än chefer och kollegor någon gång det senaste året. Motsvarande siffra inom handeln var 6 procent.

Nu ska forskare vid Linnéuniversitetet hitta sätt för hotell- och restaurangutbildningarna att hjälpa framtida branschanställda att förebygga och hantera problemet.
– Sexuella trakasserier i hotell- och restaurangbranschen är ett problem som varit känt sedan länge, och både bransch och fack har försökt komma till rätta med det. Vår tanke är att utbildningarna ska kunna hjälpa de framtida medarbetarna att förebygga problemet, säger Maria Hedlin, professor i pedagogik och projektledare för studien.

Tillsammans med kollegan Eva Klope, lektor i pedagogik, ska hon nu intervjua elever som går tredje året på något av gymnasiets hotell- och restaurangprogram.
– Vi tror att det är en stor del av dem som redan fått en del erfarenhet från branschen, kanske genom sommarjobb eller extrajobb, säger Maria Hedlin.

Fakta: Forskningsprojekten

BFUF beviljar varje år medel till forskning som syftar att stärka branschen och dess anställda. Fonden är grundad och finansieras gemensamt av HRF och Visita. Vid den senaste utlysningen beviljades fem projekt sammanlagt 6,7 miljoner kronor. Dessa var:

  • Kompetent, kunnig och stolt: Lärande som varumärkeslöfte i besöksnäringen. Luleå tekniska universitet.
  • Social hållbarhet för framtida medarbetare inom hotell- och restaurang. Linnéuniversitetet.
  • The new ’normal’ and the changing value of tourism education. Högskolan Dalarna.
  • Boosting the sustainable food choice to reduce climate footprint at winter tourism destinations. Högskolan Dalarna.
  • Supporting adoption of climate-smart solutions with lab-based experimental social science. Mittuniversitetet Östersund.

Hon berättar att idén till projektet kommer från utbildningen för yrkeslärare, där hon och Eva Klope undervisar.
– Vi har fått höra att många av yrkeslärarna tycker att sexuella trakasserier är ett knepigt ämne att ta upp med eleverna.

Projektet ska pågå hela nästa år och beräknas vara klart våren 2022. Det är ett av fem forskningsprojekt som nyligen fått medel av BFUF, besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond.

Ur temat Coronakrisen
Nyheter arbetsmiljö

HRF ska granska arbetsmiljö digitalt

Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud börjar nu med digitala arbetsmiljöbesök. Målet är att få till ett fungerande arbetsmiljöarbete även i coronatider.

Publicerad 22 september 2020 Kommentera
HRF ska granska arbetsmiljö digitalt
Videosamtal ska hjälpa Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud att fortsätta sitt arbete även under coronapandemin. Foto: Kent Eng, Colourbox
Kent Johansson. Foto: Jann Lipka/HRF

Coronapandemin har gjort det svårt för Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud att utföra sitt uppdrag. För att inte arbetsmiljön ska bli lidande börjar förbundet nu med digitala RSO-besök, i form av videosamtal med arbetsgivarna.

Kent Johansson, ombudsman på HRF som har tagit fram modellen, ser flera fördelar.
– En fördel är att vi rent praktiskt kan få fler besök genomförda. Vi plockar bort massvis med restid, säger han.

En annan fördel är att besöken blir noggrant utförda, säger Kent Johansson.
– Det finns självklart fysiska arbetsmiljöproblem som man riskerar att missa när man inte kan göra en okulär besiktning, men det finns många saker som man inte behöver gå runt för att upptäcka. Till exempel i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är oftast större problem än de rent fysiska, säger Kent Johansson.

Ingår i temat: Coronakrisen 86 artiklar

Alla artiklar i temat (83 till)
Fråga om jobbet.
99
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här