Nyheter Startsidan
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Ingen ökning av konkurser i branschen

Under juli fortsatte företagskonkurserna att öka. Men inte bland hotell- och restaurangföretagen. De går omkull lika ofta som förra året.

Publicerad 6 augusti 2009

I juli gick 480 av landets företag i konkurs, en ökning med 38 procent jämfört med samma månad 2008. Transport- och industriföretag hör till de mest utsatta. Hittills i år är har konkurserna ökat med 47 procent.

Landets hotell och restauranger visar dock upp en annan utveckling. Under året har 233 branschföretag gått omkull. Det är bara två konkurser fler än samma period 2008, enligt statistik från kreditupplysningsföretaget UC.

Branscherna med flest konkurser 2009

  1. Detaljhandeln.
  2. Byggindustri.
  3. Juridik, ekonomi, vetenskap etc.
  4. Partihandel.
  5. Transport.
  6. Hotell och restaurang.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.