Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Inflytande viktigare än sömn vid skiftarbete

Att inte kunna påverka sitt schema är värre än att behöva jobba på obekväma tider och långa pass. Det visar en ny studie från AFA Försäkring.

Publicerad 29 maj 2012

Ungefär 900 000 svenskar, motsvarande cirka 20 procent av arbetskraften, arbetar regelbundet utanför dagtid. Nu har forskare från bland annat Stressforskningsinstitutet undersökt hur de mår av sina arbetstider. Resultatet bygger på intervjuer med drygt 2 000 skiftarbetare. De största grupperna arbetade inom vården eller transportsektorn men även en rad andra yrkeskategorier är med i undersökningen.

Av skiftarbetarna arbetade de flesta, drygt 80 procent, regelbundna kvällspass. Drygt 30 procent arbetade natt och tidiga morgnar, medan nästan hälften hade både natt- och dagpass på sitt schema. Det som förvånade forskarna mest var att hela 40 procent regelbundet får mindre än elva timmars dygnsvila mellan passen.
– Det är anmärkningsvärt eftersom det strider mot EU-direktiven. Men det kan naturligtvis förhandlas bort i avtalen, säger Torbjörn Åkerstedt som har lett studien.
 
Skiftarbetarna fick också berätta vad de upplever som problematiskt med sina scheman. I topp hamnade kort framförhållning, delade arbetspass och många likadana pass i rad. Men det största bekymret var lågt inflytande över arbetstiderna.
– Det är intressant. Vi hade väntat oss att nattpass och morgonpass skulle vara ett problem, men det visade sig att vi hade fel. Lågt inflytande ses som betydligt mer problematiskt, säger Torbjörn Åkerstedt.

Tidigare studier har visat att skiftarbetare, framför allt de som arbetar natt, löper större risk att drabbas av både hjärt- och kärlsjukdomar, bröstcancer samt, bland unga, även MS. Trots det värderar skiftarbetarna överlag de sociala effekterna, att inte hinna träffa vänner och familj, som ett större problem än de rent hälsomässiga.
– Jag tror att det beror på att hälsoeffekterna är så långsiktiga att de är svåra att överblicka, säger Torbjörn Åkerstedt.  

Andra slutsatser forskarna drar är att en ledig dag bör ligga regelbundet insprängt mellan passen för att skiftarbetare ska må bra. Men för att den anställde ska återhämta sig maximalt krävs egentligen två dagar, säger Torbjörn Åkerstedt.  
– Men det brukar folk inte gilla. Min uppfattning är att många skiftarbetare vill ha så dåliga arbetstider som möjligt för att kunna ha långa sammanhängande lediga perioder. Jag är helt övertygad om att om vi skulle få sex timmars arbetsdag, så skulle folk att slå ihop dem till tolvtimmarspass för att bli av med arbetstidsmåttet. Det är trenden i dag.

Studien är bekostad av AFA Försäkring.

Fakta: Det här kännetecknar ett bra skiftschema

* Många dagpass.
* Bra framförhållning i schemaläggningen.
* Inflytande över arbetstiderna.
* Få eller inga uppdelade arbetspass med lediga timmar mellan.
* Ordentlig dygnsvila mellan passen.
* Lediga dagar insprängda i schemat. Helst fler än en.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Ur temat Coronakrisen
Nyheter CORONAKRISEN

LO vill ha vaccin till branschfolk

Riskgrupper och vårdanställda först. Näst på tur för vaccin borde de som jobbar i kontaktnära yrken stå, som hotell- och restauranganställda. Det menar LO i ett förslag.

Publicerad 15 januari 2021 Kommentera
LO vill ha vaccin till branschfolk
LO vill att anställda i kontaktnära yrken ska få vaccin när de prioriterade grupperna har vaccinerats. Foto: Colourbox

LO har presenterat ett förslag till åtgärdsprogram för att hindra smittspridning och få bukt med arbetslösheten i pandemins spår.

Bland annat föreslår man att de som jobbar i kontaktnära yrken ska stå på tur när de prioriterade grupperna fått sitt vaccin.

Therese Guovelin
Therese Guovelin. Foto: LO

Flera andra förslag tar tydligt sikte på det tuffa läget för hotell- och restaurangbranschen.
– Hela den näringen är ju oerhört hårt drabbad. Förutom att gäst- och kundunderlaget har försvunnit så har branschen drabbats av fler och fler rekommendationer och restriktioner, säger Therese Guovelin, LO:s vice ordförande.

Hon menar att samhället inte har råd att låta en så viktig bransch gå under.
– Det skulle vara katastrof om man skulle behöva börja om från början. År efter år har omsättningen ökat, och det är en oerhört viktig bransch för sysselsättningen. Är det någonstans man kan skapa jobb snabbt är det inom hotell och restaurang.

Några av LO:s förslag

  • Rätt att få covid-19 klassad som arbetsskada om man smittas på jobbet.
  • Prioriterad vaccinering för anställda i kontaktnära yrken.
  • Hyressubventioner riktade till företag.
  • Riktat omställningsstöd.
  • Ekonomiska bidrag vid betydande regelförändringar.
  • Möjlighet till heltidspermittering.
  • Krav på kollektivavtal för att korttidspermittera.
  • Statligt stöd för kompetensutveckling och validering.
  • Ekonomiskt tillskott till de värst drabbade a-kassorna.

Bland annat föreslår LO att regeringen går in med hyressubventioner och ekonomiskt stöd ”vid betydande regelförändringar så som inskränkning av alkoholförsäljning”.

Arbetslösheten är en annan viktig fråga för LO. Många har förlorat sina jobb när verksamheter tvingas dra ned på öppettider eller till och med stänga. Bland annat vill man att regeringen skjuter till medel så att den som saknar gymnasieutbildning får möjlighet att utbilda sig, med rimlig ersättning. Dessutom vill LO att företag ges möjlighet att korttidspermittera på heltid.

– Företagen måste kunna övervintra och behålla sin personal. Det är inte så enkelt att stänga och sedan starta igen när det vänder, säger Therese Guovelin.

Ur temat Coronakrisen
Nyheter Alkoholstopp

HRF kräver besked från regeringen

I morse meddelade regeringen att förbudet mot alkoholförsäljning efter klockan 20 förlängs. Nu kräver HRF besked om riktade stöd till branschen.

Publicerad 14 januari 2021 Kommentera
HRF kräver besked från regeringen
HRF:s förbundsordförande Malin Ackholt kräver besked om riktade stöd till branschen. Foto: Colourbox, Peter Jönsson

Vid jul skärptes förbudet mot alkoholförsäljning. I stället för den tidigare restriktionen som satte stopp vid klockan 22 blev det nu klockan 20 som gällde. Den nya begränsningen skulle gälla till och med den 15 januari, men förlängs alltså med nio dagar.

– Det är besvärande att regeringen inte kan lämna besked tidigare, när man ändå har gjort bedömningen att smittläget är oförändrat, säger Malin Ackholt, ordförande för Hotell- och restaurangfacket.

Hon anser att besöksnäringen drabbas orimligt hårt av restriktioner.
– I synnerhet som man inte kunnat visa att den är drivande i smittspridningen. Vi har ställt frågor om det, men inte fått några svar.

Redan före jul utlovades att kompensation skulle komma. Enligt Malin Ackholt väntar branschen fortfarande.

– Det är snart en månad sedan man sade det. Och förutom ökade möjligheter att korttidspermittera har man inte lämnat några besked. Vi har haft ett besvärligt läge i snart elva månader. Det finns inga marginaler längre. Våra medlemmar behöver åtgärder som ger rimlighet och förutsägbarhet för både företag och anställda.

Ingår i temat: Coronakrisen 110 artiklar

Alla artiklar i temat (107 till)
Ur temat Avtal 2020
Nyheter AVTAL 2020

Fyra avtal kvar att förhandla

Vid årsskiftet skulle de 20 centrala kollektivavtalen vara klara. Men för fyra avtal fortsätter förhandlingarna under 2021. HRF:s avtalssekreterare Per Persson tror att de snart är i hamn.

Publicerad 14 januari 2021 Kommentera
Fyra avtal kvar att förhandla
Under januari kommer de sista avtalen bli klara, tror Per Persson, HRF:s avtalssekreterare. Foto: Colourbox, Mostphotos
Per Persson
Per Persson. Foto: Peter Jönsson

I eftermiddag fortsätter HRF förhandlingarna om två kollektivavtal – Almega nöje och Almega bowling.
– Det vi diskuterar just nu är avräkningen till tjänstepensionen. Almega vill inte räkna som vi gjort i andra avtal, säger HRF:s avtalssekreterare Per Persson.

Kvar på förhandlingsbordet finns även cateringavtalet med Flygarbetsgivarna.
– Där är det bara detaljer kvar så det borde vi sy ihop nästa vecka. Jag tror och hoppas att alla avtal kommer att vara på plats under januari.

Men inte ens när man är överens om siffrorna är avtalsrörelsen över. Då återstår att sprida avtalen och diskussioner i de olika arbetsgrupper som tillsatts för att lösa vissa frågor.
– Det är det som är charmen, att det håller på hela tiden. Riksavtalen är dessutom bara bottenplattan. Jag hoppas att förtroendevalda och ombudsmän fortsätter att förhandla ännu bättre överenskommelser lokalt, säger Per Persson.

Det fjärde avtalet som återstår är Almega bingo. Där inleds förhandlingar nästa vecka.

Ingår i temat: Avtal 2020 32 artiklar

Alla artiklar i temat (29 till)
Fråga om jobbet.
100
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här