Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Inflytande viktigare än sömn vid skiftarbete

Att inte kunna påverka sitt schema är värre än att behöva jobba på obekväma tider och långa pass. Det visar en ny studie från AFA Försäkring.

Publicerad 29 maj 2012

Ungefär 900 000 svenskar, motsvarande cirka 20 procent av arbetskraften, arbetar regelbundet utanför dagtid. Nu har forskare från bland annat Stressforskningsinstitutet undersökt hur de mår av sina arbetstider. Resultatet bygger på intervjuer med drygt 2 000 skiftarbetare. De största grupperna arbetade inom vården eller transportsektorn men även en rad andra yrkeskategorier är med i undersökningen.

Av skiftarbetarna arbetade de flesta, drygt 80 procent, regelbundna kvällspass. Drygt 30 procent arbetade natt och tidiga morgnar, medan nästan hälften hade både natt- och dagpass på sitt schema. Det som förvånade forskarna mest var att hela 40 procent regelbundet får mindre än elva timmars dygnsvila mellan passen.
– Det är anmärkningsvärt eftersom det strider mot EU-direktiven. Men det kan naturligtvis förhandlas bort i avtalen, säger Torbjörn Åkerstedt som har lett studien.
 
Skiftarbetarna fick också berätta vad de upplever som problematiskt med sina scheman. I topp hamnade kort framförhållning, delade arbetspass och många likadana pass i rad. Men det största bekymret var lågt inflytande över arbetstiderna.
– Det är intressant. Vi hade väntat oss att nattpass och morgonpass skulle vara ett problem, men det visade sig att vi hade fel. Lågt inflytande ses som betydligt mer problematiskt, säger Torbjörn Åkerstedt.

Tidigare studier har visat att skiftarbetare, framför allt de som arbetar natt, löper större risk att drabbas av både hjärt- och kärlsjukdomar, bröstcancer samt, bland unga, även MS. Trots det värderar skiftarbetarna överlag de sociala effekterna, att inte hinna träffa vänner och familj, som ett större problem än de rent hälsomässiga.
– Jag tror att det beror på att hälsoeffekterna är så långsiktiga att de är svåra att överblicka, säger Torbjörn Åkerstedt.  

Andra slutsatser forskarna drar är att en ledig dag bör ligga regelbundet insprängt mellan passen för att skiftarbetare ska må bra. Men för att den anställde ska återhämta sig maximalt krävs egentligen två dagar, säger Torbjörn Åkerstedt.  
– Men det brukar folk inte gilla. Min uppfattning är att många skiftarbetare vill ha så dåliga arbetstider som möjligt för att kunna ha långa sammanhängande lediga perioder. Jag är helt övertygad om att om vi skulle få sex timmars arbetsdag, så skulle folk att slå ihop dem till tolvtimmarspass för att bli av med arbetstidsmåttet. Det är trenden i dag.

Studien är bekostad av AFA Försäkring.

Fakta: Det här kännetecknar ett bra skiftschema

* Många dagpass.
* Bra framförhållning i schemaläggningen.
* Inflytande över arbetstiderna.
* Få eller inga uppdelade arbetspass med lediga timmar mellan.
* Ordentlig dygnsvila mellan passen.
* Lediga dagar insprängda i schemat. Helst fler än en.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.