Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Inflytande viktigare än sömn vid skiftarbete

Att inte kunna påverka sitt schema är värre än att behöva jobba på obekväma tider och långa pass. Det visar en ny studie från AFA Försäkring.

Publicerad 29 maj 2012

Ungefär 900 000 svenskar, motsvarande cirka 20 procent av arbetskraften, arbetar regelbundet utanför dagtid. Nu har forskare från bland annat Stressforskningsinstitutet undersökt hur de mår av sina arbetstider. Resultatet bygger på intervjuer med drygt 2 000 skiftarbetare. De största grupperna arbetade inom vården eller transportsektorn men även en rad andra yrkeskategorier är med i undersökningen.

Av skiftarbetarna arbetade de flesta, drygt 80 procent, regelbundna kvällspass. Drygt 30 procent arbetade natt och tidiga morgnar, medan nästan hälften hade både natt- och dagpass på sitt schema. Det som förvånade forskarna mest var att hela 40 procent regelbundet får mindre än elva timmars dygnsvila mellan passen.
– Det är anmärkningsvärt eftersom det strider mot EU-direktiven. Men det kan naturligtvis förhandlas bort i avtalen, säger Torbjörn Åkerstedt som har lett studien.
 
Skiftarbetarna fick också berätta vad de upplever som problematiskt med sina scheman. I topp hamnade kort framförhållning, delade arbetspass och många likadana pass i rad. Men det största bekymret var lågt inflytande över arbetstiderna.
– Det är intressant. Vi hade väntat oss att nattpass och morgonpass skulle vara ett problem, men det visade sig att vi hade fel. Lågt inflytande ses som betydligt mer problematiskt, säger Torbjörn Åkerstedt.

Tidigare studier har visat att skiftarbetare, framför allt de som arbetar natt, löper större risk att drabbas av både hjärt- och kärlsjukdomar, bröstcancer samt, bland unga, även MS. Trots det värderar skiftarbetarna överlag de sociala effekterna, att inte hinna träffa vänner och familj, som ett större problem än de rent hälsomässiga.
– Jag tror att det beror på att hälsoeffekterna är så långsiktiga att de är svåra att överblicka, säger Torbjörn Åkerstedt.  

Andra slutsatser forskarna drar är att en ledig dag bör ligga regelbundet insprängt mellan passen för att skiftarbetare ska må bra. Men för att den anställde ska återhämta sig maximalt krävs egentligen två dagar, säger Torbjörn Åkerstedt.  
– Men det brukar folk inte gilla. Min uppfattning är att många skiftarbetare vill ha så dåliga arbetstider som möjligt för att kunna ha långa sammanhängande lediga perioder. Jag är helt övertygad om att om vi skulle få sex timmars arbetsdag, så skulle folk att slå ihop dem till tolvtimmarspass för att bli av med arbetstidsmåttet. Det är trenden i dag.

Studien är bekostad av AFA Försäkring.

Fakta: Det här kännetecknar ett bra skiftschema

* Många dagpass.
* Bra framförhållning i schemaläggningen.
* Inflytande över arbetstiderna.
* Få eller inga uppdelade arbetspass med lediga timmar mellan.
* Ordentlig dygnsvila mellan passen.
* Lediga dagar insprängda i schemat. Helst fler än en.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Nyheter avgift

Nya avgifter från 1 april

Från den 1 april är medlemsavgiften till HRF 25 kronor högre för alla medlemmar. Beklagligt, men nödvändigt, säger Pim van Dorpel, förbundets vice ordförande.

Publicerad 20 april 2021 Kommentera
Nya avgifter från 1 april
Pandemin har gjort att fler medlemmar behöver hjälp, berättar HRF:s vice ordförande Pim van Dorpel. Nu höjer förbundet medlemsavgifterna. Foto: Anna-Karin Nilsson

Det har varit ett tufft år för branschen och dess anställda, men även för Hotell- och restaurangfacket. Därför har man nu höjt medlemsavgiften för alla inkomstklasser.

– Orsaken är ökade kostnader för bland annat förhandlingar i samband med covid. Det är medlemmarnas behov som styr kostnaderna, och det har blivit ganska många ärenden under det här året, säger Pim van Dorpel.

Avgifter från 1 april

Månadsinkomst Avgift
0 – 4 999 224
5 000 – 9 999 245
10 000 – 11 999 265
12 000 – 13 999 305
14 000 – 15 999 345
16 000 – 17 999 385
18 000 – 19 999 425
20 000 – 21 999 465
22 000 – 24 999 505
25 000 – 29 999 575
30 000 – 615

 

Det finns sedan tidigare ett kongressbeslut på att medlemsavgiften ska vara solidarisk. Därför har HRF:s förbundsstyrelse beslutat att de som tjänar mest ska betala mest. Den högsta avgiften, som gäller för alla som tjänar minst 30 000 kronor, ligger från den 1 april på 615 kronor per månad. Lägst avgift, 224 kronor i månaden, betalar de som tjänar under 5 000 kronor.
I den högsta avgiftsklassen ligger 3,3 procent av medlemmarna.

– Det är något färre som betalar högsta avgiften än vad vi hade räknat med när vi tittade på lönestatistiken för branschen. Det finns en viss eftersläpning, och det kan vara permittering och i vissa fall hyvling som gör att färre har de högsta inkomsterna. Det kan också vara så att man har missat att uppge sin rätta inkomst till oss. Vi har ingen möjlighet att kontrollera hur mycket medlemmarna tjänar.

Pim van Dorpel betonar också att förbundet hela tiden jobbar med kostnadsbesparingar för att få en budget i balans.

– Men vi är en medlemsdriven organisation. Det är medlemmarnas behov som styr. Mycket av det lokala fackliga arbetet har förts över på avdelningarnas ombudsmän. Om mer fackligt arbete återförs till klubbnivå och bekostas av arbetsgivaren, så att vi ser att våra kostnader sjunker, kan vi sänka avgifterna igen.

Nyheter arbetsmarknad

HRF: Risker med ny intensivpraktik

I förra veckan startade möjligheten till intensivpraktik i upp till nio månader för arbetssökande inom etableringsprogrammet. Hotell- och restaurangfacket ser en risk för lönekonkurrens.

Publicerad 19 april 2021 Kommentera
HRF: Risker med ny intensivpraktik
Sedan den 15 april kan Arbetsförmedlingen erbjuda deltagare som ingår i etableringsuppdraget ett intensivår med möjlighet till upp till nio månader praktik. Foto: Mostphotos
Pim van Dorpel 2018
Pim van Dorpel. Foto: Anna-Karin Nilsson

Den nya praktiken är en del av intensivåret, som från och med den 15 april erbjuds deltagare i det så kallade etableringsprogrammet, i första hand nyanlända i Sverige som behöver hjälp att komma in på arbetsmarknaden. Tanken är de som går intensivåret ska komma i arbete inom ett år efter påbörjat program.

Under den tiden kan den arbetssökande till exempel studera svenska i högt tempo eller göra praktik på ett företag.
– Det är ett sätt att se till att nyanlända kan komma i jobb mycket snabbare, sade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, när hon presenterade intensivåret i veckan.

Praktiken kan pågå i sex månader med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader. Deltagare ska kunna få etableringsersättning från Försäkringskassan. Även arbetsgivaren kan få ersättning, 150 kronor per dag från Arbetsförmedlingen.

Pim van Dorpel, vice ordförande för Hotell- och restaurangfacket, är tveksam till att ytterligare en obetald praktikform är rätt väg att gå.
– Vi hade hellre sett att man hade satsat på de insatser som redan finns, som etableringsåret.

HRF ser också visst risk för att den nya intensivpraktiken kan skapa lönekonkurrens.
– Vi är försiktigt positiva, men vi ser att det finns risker.

Nyheter organisering

Bingogänget bildade klubb

Kollegorna på Konsultbingo Norvac, som driver en rad bingohallar i Stockholm, kände att de ville ha mer att säga till om på jobbet. Så de bildade en HRF-klubb.

Publicerad 16 april 2021 Kommentera
Bingogänget bildade klubb
Julius Sjödin, Marianne Idris och Fia Hedberg sitter i bingoklubbens styrelse. Foto: Marc Femenia

Bingohallen i Hötorgets tunnelbanestation har ännu inte öppnat för dagen. Vid ett av de tomma bingoborden har kollegorna Julius Sjödin, Marianne Idris, Fia Hedberg, Saba Westin och Caroline Jonsson samlats för styrelsemöte i företagets nybildade HRF-klubb.

Det var i december de fick besök av en ombudsman från HRF, och en månad senare hade de sitt första möte, berättar Julius Sjödin, ledamot i styrelsen.
– Det fanns ett intresse för att bilda klubb, så vi gjorde det helt enkelt.

Julius Sjödin. Foto: Marc Femenia

Det har faktiskt tidigare funnits en HRF-klubb på Konsultbingo Norvac, som driver bingohallarna, men den har legat nere ett bra tag. Den främsta anledningen till att kollegorna nu bestämde sig för att återuppväcka den är att de vill ha lite mer att säga till om, säger Fia Hedberg.
– Vi vill ha ett bättre sätt att kommunicera med vår arbetsgivare där vi kan få lite mer inflytande.

Klubbens medlemmar finns utspridda på företagets bingohallar i Stockholm. En del av dem, som Julius, arbetar på flera olika hallar. Att ha en klubb gör det möjligt att samla personalen och driva gemensamma frågor, säger han.
– Det är många som aldrig träffas. Jag träffar ju de flesta eftersom jag jobbar på olika ställen.

Fråga om jobbet.
102
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här