Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

IAF kräver bättre internkontroll av a-kassan

I dag finns ingen lag som kräver att a-kassorna ska ha en regelbunden internkontroll. Nu föreslår Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, att regeringen ska införa en sådan lag.

Publicerad 2 december 2009

Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har fått i uppdrag att granska a-kassornas rutiner för internkontroll vid exempelvis utbetalningar. Granskningen visar att endast en av 32 a-kassor arbetar regelbundet med internkontroll. Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa är en av 23 kassor som bedöms ha en otillräcklig internkontroll.

I dag har a-kassorna myndighetsutövande uppgifter, men omfattas inte av samma regelverk som andra myndigheter.
– Då kan man inte heller ställa krav på oss som om vi vore en myndighet. Om vi ska omfattas av samma regelverk som andra myndigheter borde staten också ge oss de förutsättningarna, säger HRAK:s kassaföreståndare Anna-Lena Lundh.
IAF föreslår att kassorna borde omfattas av en lag som kräver att de har en regelbunden internkontroll, eftersom deras arbetsuppgifter liknar de som myndigheter har.

Även SO, Arbetslöshetskassornas samorganisation, är kritisk till IAF:s krav, och pekar på de senaste årens stora förändringar i arbetslöshetsförsäkringen.
– Bland annat har kassorna tvingats bygga om sina utbetalningssystem 15 gånger. Varje gång under en orimlig tidspress eftersom risksdagsbeslut legat alltför nära tidpunkten för ikraftträdande, säger Hans Petersson, ordförande i SO.

Faktaruta

IAF har intervjuat kassaföreståndare och ordförande för 32 a-kassor.
En av kassorna har systematisk internkontroll. Fyra kassor har regelbunden interkontroll i vissa delar av verksamheten. HRAK har tillsammans med 22 andra kassor en låg grad av systematisk internkontroll, medan fyra kassor har en mycket låg grad av systematisk internkontroll.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.