Nyheter medlemsutveckling

HRF:s medlemmar blir fler

Hotell- och restaurangfacket gick plus förra året. ”Ett trendbrott” säger ordförande Malin Ackholt.

Publicerad 16 januari 2024 Kommentera
HRF:s medlemmar blir fler
Foto: Peter Jönsson

Hela hösten var medlemsutvecklingen i HRF på plus.
– Vi har haft en väldigt god tillströmning. I snitt har vi fått 650 nya medlemmar i månaden, säger Malin Ackholt, Hotell- och restaurangfackets ordförande.

HRF brottas ständigt med att många lämnar förbundet då de lämnar branschen – antingen för att gå vidare till studier, eller för att de hittar jobb med bättre villkor någon annanstans.
Inte sällan innebär det att medlemssiffrorna ligger stilla, då det är ungefär lika många som kommer till förbundet som lämnar det. Men nu ser det alltså bättre ut.

– Vi har ett väldigt bra lokalt arbete, och det ger resultat. Dels har vi uppsökeriet, och sedan har vi utbildningar, inte bara av förtroendevalda.

Något mål för hur många medlemmar förbundet ska ha finns inte, säger Malin Ackholt. Men hon medger att organisationen är anpassad för ett högre medlemstal.

– Det innebär att vi har kapacitet att öka. Vi har naturligtvis betydligt fler att rekrytera.

En undersökning bland förtroendevalda visar att majoriteten av dem har tillsvidareanställning och hög sysselsättningsgrad. Det skiljer sig mot branschen i stort.

– De som lever i otrygghet och osäkerhet är svåra att rekrytera, men skulle kanske behöva ett medlemskap mest av alla. Vi når dem helt enkelt inte, säger Malin Ackholt.

Medlemsantal 2023

Vid inledningen av 2023 hade HRF 25 088 medlemmar. Vid årets slut var antalet 25 256, en ökning med 168 medlemmar.

Kommunal ökade också under 2023. I en intervju med Kommunalarbetaren säger förbundssekreterare Jessica Leiding att hon tror att den sänkta medlemsavgiften har spelat in. Något motsvarande planerar inte HRF.

– Nej, men vi har inte höjt avgiften sedan april 2021. Vi har heller inga beslut om att göra det.

Malin Ackholt ser ljust även på 2024. Hon tror på ökat medlemsantal.

– Det viktigaste för oss är att de som jobbar i den här branschen har bra villkor. Det blir lättare att genomföra förändring om vi är fler.