Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

HRF:s ekonomi är bättre

Hotell- och restaurangfackets ekonomi har blivit bättre. Ett underskott på nästan 10 miljoner år 2003 har vänts till ett överskott på 12 miljoner år 2004. Det gäller den fackliga verksamheten.

Publicerad 21 mars 2005

Uppdaterad 2005-04-26
Fackförbundet lever dels på medlemsavgifterna, dels på avkastningen av sina sparade pengar.

Avgifterna, som medlemmarna betalade till förbundet förra året, ökade från 141 till 150 miljoner kronor.
Samtidigt minskade kostnaderna rejält, från 175 till 158 miljoner. Bland annat minskade personalkostnaderna med 4 miljoner kronor och kostnaderna för verksamheten med 14 miljoner.

Inom fackförbundet är man dock inte odelat glad över detta. De minskade kostnaderna beror delvis på att bitar av den planerade verksamheten inte har kommit igång. Men de genomförda besparingsåtgärderna har också bidragit till resultatet.
HRF har nästan inga skulder. Tillgångarna motsvarar nu cirka 5000 kronor per medlem.

Hotell- och restaurangfacket sätter av 1,2 miljoner kronor till konfliktfonden. Det är en del av förra årets överskott. I fonden finns därmed 218 miljoner kronor.
Dessutom sätter förbundet av nästan 11 miljoner kronor till hemförsäkringen, som ingår i medlemsavgiften för alla medlemmar.
Förbundsstyrelsen beslutade om avsättningarna i april, när man godkände det slutliga bokslutet.
Tidigare skrev Hotellrevyn att HRF inte sätter av pengar till konfliktfonden i år, men det stämmer alltså inte. Uppgifterna byggde på det preliminära bokslutet.

Ekonomin i korthet 2004
* Medlemsavgifter till facket:   150 miljoner
* Medlemsavgifter till a-kassan:   65 miljoner
* Övriga inkomster:   20 miljoner
* Kostnader:   158 miljoner

* Överskott, facklig verksamhet:   12 miljoner
* Finansnetto (räntor, utdelningar):   10 miljoner
* Vinst efter finansnetto   22 miljoner

* Eget kapital:   302 miljoner
Varav i konfliktfonden 223 miljoner

Siffrorna kommer från HRF:s preliminära bokslut, som blev klart i mars.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan