Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

HRF:s a-kassa skaffar eget medlemsregister

Hotell- och restauranganställdas a-kassa har sagt upp samarbetsavtalet med HRF. Det innebär att kassan och förbundet i framtiden kommer att ha varsitt medlemsregister.

Publicerad 27 mars 2008

I dag sköter 25 heltidsanställda förbundets och a-kassans gemensamma medlemshantering. De anställda finns på fem kontor runt om i landet. Men från och med den första juli i år samlar a-kassan i stället all sin medlemshantering till ett kontor i Västerås. Kassan kommer då att behöva åtta heltidsanställda, mot tio i dag.

Anna-Lena Lundh är kassaföreståndare för Hotell- och restauranganställdas a-kassa. Hon och HRF:s ekonomichef Rolf Jerling är överens om att en orsak till uppdelningen är den förhöjda a-kasseavgiften och den ökade administration som följt i höjningens spår.

– Alla beslut som kassan fattar är myndighetsutövning. Genom den förhöjda avgiften har arbetsuppgifterna utökats jämfört med tidigare. Att nu renodla arbetsuppgifterna innebär att det blir lättare för de anställda att utföra den myndighetsutövning vi har blivit tilldelade. Tidigare har det varit mer splittrat för assistenterna som haft arbetsuppgifter för både fack och a-kassa, säger Anna-Lena Lundh.

Förbundets medlemshantering påverkas också. Det är dock inte klart om HRF ska behålla medlemshanteringen på fem ställen i landet, eller om man liksom a-kassan väljer att samla den till ett och samma ställe. Det är inte heller klart om det blir några uppsägningar av personal.

– Förhandlingar pågår och förbundsstyrelsen fattar beslut i frågan på måndag, säger HRF:s andre ordförande Per Persson.

Medlemmarna kommer framför allt att märka förändringen genom att de i sommar får två inbetalningskort för fack och a-kassa, i stället för ett gemensamt.
A-kassan och facket kommer dock att fortsätta samarbeta, bland annat med gemensam växel och viss annan administration.

– På detta sätt kan vi lättare hantera myndighetsutövningen som är vårt uppdrag och facket slipper svara på frågor om våra avgifter och kan få mer tid över till att hantera fackliga frågor, säger Anna-Lena Lundh.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här