Nyheter avtal

HRF säger ja till nytt huvudavtal

Hotell- och restaurangfackets styrelse har beslutat säga ja till den principöverenskommelse om nytt huvudavtal som LO, PTK och Svenskt Näringsliv tagit fram och som kommer att förändra stora delar av svensk arbetsmarknad.

Publicerad 24 januari 2022
HRF säger ja till nytt huvudavtal
I dag beslutade Hotell- och restaurangfackets styrelse att ställa sig bakom ett nytt huvudavtal. – Det är oerhört stora poänger i det här, säger avtalssekreterare Per Persson. Foto: Peter Jönsson (porträtt), Mostphotos

I höstas antog LO principöverenskommelsen om ett nytt huvudavtal, men det är upp till varje enskilt förbund att avgöra om man vill ställa sig bakom. Något som nu HRF:s förbundsstyrelse beslutat sig för att göra.

Men det var inte en enig styrelse.
– Nej, men det var en klar majoritet som röstade för, säger Per Persson, HRF:s avtalssekreterare.

Han anser att fördelarna med avtalet väger tyngre än nackdelarna. I synnerhet för HRF:s medlemmar.

– Våra medlemmar får inte fasta jobb, bara osäkra anställningar. Det blev oerhört tydligt för två år sedan när pandemin bröt ut och tiotusentals personer fick gå hem på en gång. Nu blir den normala anställningen tillsvidare på heltid. Man byter ut allmän visstid till särskild visstid, som ger snabbare förtur till fast anställning.

Fakta nytt huvudavtal

Här är några av huvuddelarna i det nya huvudavtalet:
  • Omställningsstöd gäller tillsvidare- och visstidsanställda, inklusive provanställda samt sjuka.
  • Ersättning motsvarande a-kassan vid tvist om uppsägning, förutsatt att man är medlem i avtalsbärande förbund.
  • Avgångsbidraget (AGB) omfattar fler.
  • Saklig grund för uppsägning blir sakliga skäl och praxis förtydligas enligt följande: – Bristande prestation, som inte är tillfällig och som inte är annat än vad som anförts vid anställningstillfället. – Samarbetssvårigheter som påverkar hela arbetsplatsen negativt och när inte andra åtgärder återstår. – Misskötsamhet, som arbets- eller ordervägran, som föregåtts av varning och när arbetstagaren fått skälig tid att betänka. – Sen ankomst eller ogiltig frånvaro som föregåtts av varning om att anställningen är i fara.
Här är några av de viktigaste förändringarna i lag:
  • Saklig grund för uppsägning blir sakliga skäl. Det räcker med ett omplaceringsförsök om en anställd bryter mot anställningsavtalet.
  • Hyvling ska följa turordning per driftsenhet och vid lika arbetsuppgifter. Om fler ska hyvlas ska den som har lägst sysselsättningsgrad hyvlas först.
  • Anställningen upphör när uppsägningstiden är slut, även om facket ogiltigförklarar uppsägningen.
  • Skadestånden vid ogiltig uppsägning höjs med 50 procent.
  • Nytt studiestöd ger 80 procent av inkomsten upp till en månadslön på 25 000 kronor i 44 veckor.

Arbetsgivarna har å sin sida fått igenom att undantagen vid uppsägning blir fler, och att sakliga skäl för uppsägning omfattar bland annat bristande prestationer, samarbetssvårigheter och misskötsamhet.

– Min erfarenhet är att det är svårare att komma in i branschen än vad det är att åka ut. Undantagen har inte varit ett problem för oss. Våra medlemmar med otrygga anställningar har åkt ut med huvudet först, innan man sätter sig i förhandlingar, säger Per Persson.

En annat tungt vägande skäl till att man nu sade ja till överenskommelsen är omställningspaketet. Bland annat innebär det att även visstidsanställda kan ta del av omställning. Dessutom ges möjlighet att studera i två terminer med ersättning motsvarande 80 procent av lönen, som staten ska stå för.

– Jag är helt övertygad om att fler kommer att komma i fråga för omställning. Det är oerhört stora poänger i det här.

Ett nytt huvudavtal bygger på att riksdagen röstar igenom ett antal förslag som rör arbetsmarknaden, bland annat om sakliga skäl för uppsägning och omställning.

– Nu händer inte så mycket. Vi skriver inte på ett huvudavtal förrän tidigast i höst. Riksdag och regering ska spika alla delar vad gäller lagar och omställning. Den första oktober ska det sättas i sjön. Först då kommer LO och Svenskt Näringsliv att skriva på ett nytt huvudavtal, och därefter ska vi teckna avtal med våra motparter.