Nyheter KARENSDAG

HRF hoppas på slopad karensdag

Under pandemin togs karensavdraget tillfälligt bort. Syftet var att ingen skulle behöva gå sjuk till jobbet för att det var för dyrt att stanna hemma. Nu utreds om reglerna ska ändras permanent.

Publicerad 13 april 2022
HRF hoppas på slopad karensdag
Det förekommer att man tar en värktablett och går till jobbet sjuk, för att slippa förlora pengar på karensdagen. Foto: Istockphoto

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över reglerna för karens och sjuklön. Utredningen ska undersöka vad det blev för effekter av att karensdagen togs bort under pandemin. Det var under två perioder då smittspridningen av covid-19 var hög.
Syftet var att underlätta för människor att stanna hemma när de var sjuka, för att på så sätt minska risken för att fler smittades.

Men från och med den 1 april får de som är sjuka åter avdrag på lönen, motsvarande 20 procent av den genomsnittliga veckolönen.

Karensdagen ska bort, för den är orättvis och slår himla hårt mot våra medlemmar. Peggy Nyholm

Hotell- och restaurangfacket hoppas att utredningen kommer att leda fram till att karensdagen tas bort permanent, säger avtalssekreterare Peggy Nyholm.

– Karensdagen ska bort, för den är orättvis och slår himla hårt mot våra medlemmar. Det är som LO säger en klasslagstiftning. Tjänstemän kan arbeta hemifrån om de är sjuka, men våra medlemmar måste göra sitt arbete på plats.

Tror du att många jobbar fast de är sjuka?
– Ja, det är jag övertygad om. Man går till jobbet ändå, eftersom det ekonomiska avbräcket annars blir för stort. Det är särskilt kännbart för dem som arbetar deltid och det gjorde 60 procent av branschens anställda under 2020, säger Peggy Nyholm.

Utredningen ska vara klar senast den 29 september 2023.