Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

HRF höjer medlemsavgiften

Hotell- och restaurangfacket höjer medlemsavgiften. Höjningen innebär att HRF-medlemmarna får betala mellan 160 och 340 kronor i månaden.

Publicerad 8 maj 2009

Vid årsskiftet hade HRF 39 044 medlemmar och den 31 mars hade medlemsantalet ökat något till 39 187. Men ökningen höll inte i sig. En månad senare var medlemstalet nere på 38 122 och ser ut att fortsätta minska.

Färre medlemmar betyder färre inbetalda medlemsavgifter och förra året gick HRF:s verksamhet back med 30 miljoner kronor. Förlusten vägs delvis upp av förbundets värdepappersplaceringar som gav ett tillskott på cirka 28 miljoner kronor.

Förbundsstyrelsen beslutade i april att höja medlemsavgiften. Höjningen, som träder i kraft i maj, blir mellan 15 och 45 kronor i månaden, beroende på inkomst.

– De flesta organisationer har medlemsavgifter som ökar, men det är viktigt att hela tiden pröva medlemsavgiften mot det man får som medlem. Från fackets sida måste vi bli ännu bättre på att visa värdet av medlemskapet. En fackförening behöver medlemmarna för att vi tillsammans ska vara starka, säger HRF:s förbundsordförande Ella Niia.

I mitten av maj kommer HRF:s medlemmar att få hem information om de nya avgifterna.

Medlemsavgifter

Inkomst Avgift
– 1699  160
1 700 – 3 699  170
3 700 – 5 699  180
5 700 – 6 699     190
6 700 – 8 699  200
8 700 – 10 699  230
10 700 – 12 699  265
12 700 – 14 699  290
14 700 – 16 699  300
16 700 – 18 699  310
18 700 – 20 699  320
20 700 – 22 699  325
22 700 – 24 699  330
24 700 –  340

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.