Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

HRF ger 100 000 kronor till Asien

Hotell- och restaurangfacket ger 100 000 kronor för insatser i de områden i Asien som är hårdast drabbat av jordbävningen.

Publicerad 3 januari 2005

Många av de överlevande i katastrofen har förlorat sina arbeten. Hotell- och restaurangfackets pengar ska användas för att se till att nya arbeten kan skapas under socialt acceptabla former. Pengarna slussas genom den fackliga internationalen IUL, som redan har biståndsprojekt i området.
HRF beslutade om biståndet på måndagen.
Medlemmar och allmänhet som vill bidra kan skicka in pengar till HRF:s postgirokonto 3503 – 0. Märk talongen med »Asien«.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.