Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

HRF borde bli tuffare, tycker medlemmarna

Facket ska jobba för högre löner och bättre arbetsmiljö. Det tycker medlemmarna som svarat på HRF:s minienkät. Dessutom tycker de att facket ska tuffa till sig.

Publicerad 25 januari 2006

I HRF-boken som alla medlemmar fick innan jul fanns en liten enkät. Där kunde medlemmarna välja tre hjärtefrågor som de tyckte borde vara de viktigaste för HRF.
Nästan alla som svarade tycker att förbundet ska verka för en bättre löneutveckling. Mer än hälften tycker att facket borde jobba för bättre arbetsmiljö. På tredje plats hamnar arbete för att höja statusen för yrkena i branschen. Bara 38 stycken tycker att facket borde arbeta för krav- och nyckelhålsmärkning av råvaror.

Medlemmarna har också fått lämna sina synpunkter på facket. Här är några av de vanligaste kommentarerna:
”Visa er mer ute på arbetsplatserna”, ”Höj ob:n! Vi borde ha samma ob som Handels”, ”Bra att facket finns”, ”Spa-personal borde få mer uppmärksamhet”, ”Facket måste visa sig tuffare och starkare vid olika förhandlingar”.

Sammanlagt svarade nästan 700 medlemmar på enkäten. Det motsvarar drygt en procent av medlemsantalet.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.