Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

HRF betalar 31 000 kronor till två medlemmar

En medlem får 20 100 kronor i ersättning av HRF eftersom förbundet tagit för lång tid på sig att hantera medlemmens ärende. En annan medlem ersätts med 11 700 kronor.

Publicerad 22 december 2010

En medlem kontaktade HRF 2004 och ville ha hjälp att få ut sin semesterersättning.
– Vi har sedan inte fullföljt ärendet och det är för gammalt för att göra något åt i dagsläget, säger HRF:s tredjeordförande  Malin Ackholt.
Förbundsstyrelsen beslutade därför på sitt decembermöte att ersätta medlemmen med 20 100 kronor.
-Beloppet motsvarar den semesterersättning som medlemmen vände sig till oss för att få hjälp att få ut, säger Malin Ackholt.
Styrelsen beslutade också att ersätta en annan medlem med 11 700 kronor.
– Det omfattar uppsägningslön och semesterersättning för medlemmen. Vi har inlett förhandlingar men sedan har vi inte fullföljt dem. Därför ersätter HRF medlemmen, säger Malin Ackholt.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.