Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

HRF avvisar medlarbud

Hotell- och restaurangfacket har haft flera möten med medlarna under fredagen och lördagen. I dag, söndag, bestämde sig HRF för att avvisa medlarnas bud.

Publicerad 9 maj 2010

Efter flera möten med medlarna under helgen fick HRF ett bud som förbundet nu bestämt sig för att tacka nej till.

– Det bud vi fått på lönenivåer ligger långt under de krav vi ställt om 1028 kronor på två år. Det innebär också att avtalets minilöner inte ska höjas lika mycket som de utgående lönerna. I en bransch där cirka 45 procent av de anställda ligger på minimilönen är det helt omöjligt för oss att gå med på en sådan lösning, säger Ella Niia, förbundsordförande för Hotell- och restaurangfacket.

Med endast sju dagar kvar till att varslet träder i kraft på 19 arbetsplatser i Stockholm, Göteborg och Malmö, betyder det att risken för strejk är överhängande.

Inte heller när det gäller den andra knäckfrågan, anställningsformen ”extra vid behov”, har parterna närmat sig varandra. Här vill HRF begränsa arbetsgivarnas möjlighet att använda anställningsformen. Facket vill på så sätt att förhindra att den missbrukas.

Om parterna inte kan enas bryter strejk ut kl 04.00 den 17 maj.

Läs mer…

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.