Nyheter

HRAK ökade mest av alla a-kassor

Hotell- och restauranganställdas a-kassa, HRAK, fick 11 procent fler medlemmar under förra året. Det är den största procentuella ökningen bland landets alla a-kassor.

Publicerad 15 februari 2016

I slutet av december hade Hotell- och restauranganställdas a-kassa, HRAK, 65 551 medlemmar. Ett år tidigare, i december 2014, var siffran 59 090 medlemmar. Ökningen på runt 6 500 medlemmar motsvarar 11 procent, vilket är den största ökningen bland alla a-kassor.

A-kassorna som ökade mest 2015

  1. Hotell- och restauranganställdas: +11%
  2. Alfakassan:  +7%
  3. Transportarbetarnas: +3%
  4. Fastighets: +3%
  5. Vision: +2%
Källa: IAF

– Det är oerhört glädjande. Arbetslöshetsförsäkringen är ett jätteviktigt inslag i den svenska modellen och där är vi en del. Jag tycker också att det visar att vi jobbar med rätt saker, vi har fokus på medlemmarna och de vet att vi finns till för dem, säger Karin Pettersson som är chef för HRAK.
Störst av a-kassorna är Akademikernas som har drygt 686 000 medlemmar. Inom LO är Kommunals a-kassa störst med drygt 551 000 medlemmar. De flesta kassorna har ett ganska stabilt medlemsantal. Det ligger stilla, alternativt ökar eller minskar med en eller ett par procent.

Att HRAK sticker ut med sin stora procentuella ökning kan delvis förklaras med att hotell- och restaurang är en växande bransch, tror Karin Pettersson.
– Vi har lyckats fånga många som har sina första jobb och fått dem att tänka på att de ska ha en arbetslöshetsförsäkring. Sedan har vi gjort ett väldigt medvetet arbete med att informera om vår funktion. Till exempel så har vi förenklat vårt språk och informerar på flera språk än svenska.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här