Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Hotellrevyns upplaga ökar

Svensk Hotellrevys upplaga ökade med 1000 exemplar 2004.

Publicerad 25 februari 2005

Svensk Hotellrevys upplaga stiger. Under förra året ökade tidningen med 1 000 exemplar eller 2 procent. Den nya upplagan är 60 800 exemplar.
Upplagan kontrolleras av AB Tidningsstatistik.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.