Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Hotell- och restaurangkvinnornas löner ökar mest i branschen

Kvinnliga hotell- och restaurangarbetare har fortfarande lägst lön, men löneökningen på 4,3 procent är högst i branschen. Det visar LO:s nya lönerapport som bygger på SCB:s lönestrukturstatistik.

Publicerad 22 september 2004

Förra året tjänade en genomsnittlig arbetare på hotell eller restaurang 16 100 kronor i månaden. Det är 73 procent av den genomsnittliga hotell- eller restaurangtjänstemannen tjänade. Hans lön var 22 100 kronor.
Och löneklyftan vidgades under förra året. Då ökade lönerna i hotell- och restaurangbranschen med 4,2 procent för tjänstemän och med 3,8 procent för arbetare.

När löneökningarna beskrivs i procent så är skillnaden inte så stor. Men i kronor motsvarar ökningen 612 kronor för restaurangarbetare medan tjänstemännen fick 928 kronor.
På det sättet följer branschens utveckling den som är på hela arbetsmarknaden. Där ökade genomsnittslönerna med 640 kronor för arbetare och 940 kronor för tjänstemännen.

Det är männen som drar upp medellönen för arbetare i branschen. Arbetare inom hotell och restaurangbranschen är till 63 procent kvinnor med en medellön på 15 800 kronor. Den tredjedel som är män tjänar i genomsnitt 16 400 kronor.
Kvinnorna har dock branschens högsta löneökning i procent. Förra året ökade lönerna med 4,3 procent, jämfört med manliga arbetares löner som ökade med 2,9 procent. Bland tjänstemännen var löneökningen 4,2 procent oavsett kön.

Hotell- och restaurangarbetarna står kvar på lönetrappans lägsta steg. Men de är inte ensamma, 700 000 av Sveriges arbetare tjänar under 17 100 kronor i månaden. Det är arbetare inom andra kvinnodominerade branscher, vård, omsorg, skola samt handeln, som gör krogfolket sällskap.

Lönerna i undersökningen är grundlöner och ska motsvara månadslöner för heltidsarbete på dagtid. Tillägg exempelvis för obekväm arbetstid, skiftarbete och övertid är inte med.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här