Nyheter ARBETSMILJÖ

Hotell- och restauranganställda brinner för arbetsmiljö

Intresset för arbetsmiljö är allra störst hos hotell- och restauranganställda. Det visar Arbetsmiljöverkets attitydundersökning.

Publicerad 2 januari 2020
Hotell- och restauranganställda brinner för arbetsmiljö
Unga kvinnor är mest intresserade av arbetsmiljöarbete. Foto: Colourbox

Många vill engagera sig i sin arbetsmiljö och engagemanget är störst bland hotell- och restauranganställda.

Hela 93 procent var engagerade i arbetsmiljöarbetet. Dessutom sade fyra av tio i branschen att de ville engagera sig mer i den egna arbetsmiljön. Detta enligt Arbetsmiljöverkets nya undersökning av attityder till arbetsmiljöarbete.

Det finns flera möjliga förklaringar till att många inom en bransch vill göra något för arbetsmiljön, säger Greta Svensson, kommunikationschef på Arbetsmiljöverket.
– Det kan bero på att man känner att man har möjlighet att påverka. Men det kan också vara motsatsen, att engagemanget beror på frustration.

Greta Svensson, kommunikationschef. Foto: Arbetsmiljöverket

Engagemanget för arbetsmiljö är stort även bland dem som arbetar med skola och utbildning.
– Inom båda branscherna ser vi i våra andra undersökningar att det finns en del arbetsmiljöproblem, säger Greta Svensson.

I just den här undersökningen är dock anställda inom hotell och restaurang nöjda med sin arbetsmiljö. Tre av tio var mycket nöjda, strax över hälften ganska nöjda. Det är den högsta andelen av alla branscher.

Om undersökningen

Arbetsmiljöverket har med hjälp av SCB ställt frågor till 5 000 slumpmässigt utvalda personer mellan 20 och 64 år. Drygt 2 000 svarade.Nästan alla tycker att arbetsmiljöarbete är en viktig fråga. Tre av fyra är engagerade, antingen formellt eller allmänt. Var fjärde sade att de skulle vilja engagera sig mer i arbetsmiljöarbetet.Få kände till att det i snitt dör en person i veckan i arbetsplatsolyckor i Sverige. Tre av fyra trodde att det var färre.Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida. 

Det var nästan ingen i undersökningen som saknade intresse för arbetsmiljöarbete.
– Vi är glatt överraskade av att de flesta tycker att det är viktiga frågor och att en stor andel trivs på jobbet och tycker att de har en bra arbetsmiljö, säger Greta Svensson.

Intresset för att engagera sig var allra störst bland kvinnor mellan 20 och 34 år. Det förvånar Greta Svensson.
– Jag skulle ha gissat att engagemanget ökade när man varit på ett antal arbetsplatser och att det inte var något man prioriterade i början av sitt arbetsliv.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här