Nyheter ARBETSMILJÖ

Hotell- och restauranganställda brinner för arbetsmiljö

Intresset för arbetsmiljö är allra störst hos hotell- och restauranganställda. Det visar Arbetsmiljöverkets attitydundersökning.

Publicerad 2 januari 2020
Hotell- och restauranganställda brinner för arbetsmiljö
Unga kvinnor är mest intresserade av arbetsmiljöarbete. Foto: Colourbox

Många vill engagera sig i sin arbetsmiljö och engagemanget är störst bland hotell- och restauranganställda.

Hela 93 procent var engagerade i arbetsmiljöarbetet. Dessutom sade fyra av tio i branschen att de ville engagera sig mer i den egna arbetsmiljön. Detta enligt Arbetsmiljöverkets nya undersökning av attityder till arbetsmiljöarbete.

Det finns flera möjliga förklaringar till att många inom en bransch vill göra något för arbetsmiljön, säger Greta Svensson, kommunikationschef på Arbetsmiljöverket.
– Det kan bero på att man känner att man har möjlighet att påverka. Men det kan också vara motsatsen, att engagemanget beror på frustration.

Greta Svensson, kommunikationschef. Foto: Arbetsmiljöverket

Engagemanget för arbetsmiljö är stort även bland dem som arbetar med skola och utbildning.
– Inom båda branscherna ser vi i våra andra undersökningar att det finns en del arbetsmiljöproblem, säger Greta Svensson.

I just den här undersökningen är dock anställda inom hotell och restaurang nöjda med sin arbetsmiljö. Tre av tio var mycket nöjda, strax över hälften ganska nöjda. Det är den högsta andelen av alla branscher.

Om undersökningen

Arbetsmiljöverket har med hjälp av SCB ställt frågor till 5 000 slumpmässigt utvalda personer mellan 20 och 64 år. Drygt 2 000 svarade.

Nästan alla tycker att arbetsmiljöarbete är en viktig fråga. Tre av fyra är engagerade, antingen formellt eller allmänt. Var fjärde sade att de skulle vilja engagera sig mer i arbetsmiljöarbetet.

Få kände till att det i snitt dör en person i veckan i arbetsplatsolyckor i Sverige. Tre av fyra trodde att det var färre.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.

 

Det var nästan ingen i undersökningen som saknade intresse för arbetsmiljöarbete.
– Vi är glatt överraskade av att de flesta tycker att det är viktiga frågor och att en stor andel trivs på jobbet och tycker att de har en bra arbetsmiljö, säger Greta Svensson.

Intresset för att engagera sig var allra störst bland kvinnor mellan 20 och 34 år. Det förvånar Greta Svensson.
– Jag skulle ha gissat att engagemanget ökade när man varit på ett antal arbetsplatser och att det inte var något man prioriterade i början av sitt arbetsliv.

 

Nyheter avtal 2020

”Visita kräver fullständigt förfogande”

Visita vill öka pottandelen, frysa minimilönerna och ge arbetsgivarna möjlighet att förlägga helgledighet till hela veckan. HRF ser kraven som ett angrepp på de anställdas möjlighet till ett fungerande privatliv.

Publicerad 14 februari 2020 Kommentera
”Visita kräver fullständigt förfogande”
Visita vill att helgledigheten ska kunna förläggas under alla veckans dagar. Foto: Peter Jönsson, Anna-Lena Lundqvist

Förra veckan växlade Hotell- och restaurangfacket och motparten Visita avtalsyrkanden. HRF:s ordförande Malin Ackholt kallar arbetsgivarnas krav för oerhört långtgående.
– Det är längesedan vi såg yrkanden som var lika långtgående, säger hon.

Det hon framför allt reagerar på är Visitas yrkanden om ledighet. Arbetsgivarna vill ta bort kravet att de anställdas veckovila minst varannan vecka ska förläggas till fredag-måndag. I stället ska ledigheten kunna läggas ut under hela veckan, vill Visita.
– Genom de här kraven vill man fullständigt förfoga över personalen och deras möjlighet att kombinera arbete, privatliv och föräldraskap. Det är oerhört stora förändringar som man föreslår, säger Malin Ackholt.

Fakta: Visitas krav

  • 80 procent av lönehöjningen i pott.
  • Ingångslönerna bibehålls på samma nivå.
  • Om parterna inte kan nå enighet i en central förhandling om pottfördelning ska arbetsgivaren ha rätt att fördela det lokala utrymmet enligt sitt förslag.
  • Veckovilan ska kunna förläggas till veckans alla dagar.
  • Ny bestämmelse om att arbetsgivare ska kunna avtala om att anställd som anställs tidigast tre månader före en lönerevision inte ska ingå i denna.
  • Anställd som uteblivit från arbete 14 kalenderdagar utan giltigt skäl ska anses ha avslutat sin anställning på egen begäran.

Visita vill också frysa minimilönerna och öka andelen av lönehöjningen som fördelas i pott till 80 procent. Arbetsgivarna vill dessutom ha yttersta beslutsrätt i pottfördelningsprocessen, i de fall parterna inte kommer överens.
– Det de säger är att ”vi kan prata med er, men det är vi som bestämmer”. Vi har i dag ett system för tvistelösning i avtalet som fungerar. Det är bara en ingång till att de vill ha hela makten över processen, säger Malin Ackholt.

Malin Ackholt tycker att Visitas krav är oroväckande.
– Vi är bara i början av processen men det ger en oerhört tydlig bild av att arbetsgivarna vill ha ett förhållande där en part bestämmer och den andra fogar sig, säger Malin Ackholt.

Nyheter DROGER

Hotell ska samarbeta mot knark

Nu inleder tre stora hotellaktörer i Stockholm samverkan med Krogar mot knark för att hejda det ökande narkotikaanvändandet. All personal ska få utbildning i hur man känner igen tecken på missbruk.

Publicerad 14 februari 2020 Kommentera
Hotell ska samarbeta mot knark
Narkotika kan förekomma på hotell. Foto: Colourbox

Narkotikaanvändandet bland unga vuxna ökar, visar flera undersökningar. Nu ska Scandic Hotels i Stockholm, Clarion Hotel Sign och Stureplansgruppen försöka vända trenden.

Joakim Elveroth, Scandic.

– När Krogar mot knark tog kontakt med oss var det givet att vara med. Vi vill förbättra kommunikation och relationer med polis och myndigheter. Dessutom har vi ansvar gentemot gäster och personal, säger Joakim Elveroth, distriktsdirektör för Scandic Stockholm City.
Det ökande narkotikaanvändandet berör inte bara krogvärlden, som Krogar mot knark tidigare haft fokus på.
– Hotell som är öppna 24 timmar om dygnet riskerar att vara en arena där ett samhällsproblem tar form. Vi har 3 700 hotellrum i Stockholms city. Jag vore dum om jag inte insåg att det kan hanteras narkotika på rummen, säger Joakim Elveroth.

Det är också en arbetsmiljöfråga, betonar han.
– Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare. Har man 2 000-3 000 medarbetare så finns det en risk att några använder narkotika. Ingen ska behöva löpa risken att arbeta bredvid någon som är påverkad. De som arbetar på housekeeping ska inte behöva uppleva gästers missbruk.

Knark bland unga

I en studie bland unga som besökt klubbar hade 59 procent använt narkotika det senaste året. Vanligast var cannabis, följt av ecstasy, kokain och amfetamin. Många rapporterade negativa konsekvenser som nedstämdhet eller ångest, minnesförlust, kräkningar och hjärtklappning.De närmare 1 400 som svarade på STAD:s studie var 18-35 år och hade rekryterats via Facebook och Instagram.

En tidigare studie om narkotikaanvändande bland kroganställda visade att 35 procent hade använt narkotika det senaste året. I åldersgruppen 18-25 år var det nästan hälften, 47 procent. Användandet har ökat jämfört med tidigare års undersökningar.

STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem är en del av Centrum för psykiatriforskning.

All personal hos de tre hotellaktörerna ska få gå Krogar mot knarks webbutbildning. I utbildningen får de lära sig hur det går att arbeta narkotikaförebyggande i den dagliga driften. Stockholms stad finansierar utbildningen.
– Utbildningen kommer att vara en stor hjälp för att vi ska kunna se signalerna, säger Joakim Elveroth

Krogar mot knark samarbetar med Polisen och verksamheten STAD. Nätverket har funnits sedan början av 2000-talet.

Polisen i Stockholm city har också en ny satsning, Krog 2022, där de vill komma åt kriminella nätverk, våldsbrott och narkotikaförsäljning i Stockholms nöjesmiljöer.

 

Nyheter FUSK

Staten vill se krafttag mot fuskande företag

Identitetskontroller och informationsutbyte mellan myndigheter kan bli verktyg för att komma åt företag som utnyttjar personal, bryter mot arbetsmiljölagen eller fuskar med skatten.

Publicerad 12 februari 2020 1 kommentar
Staten vill se krafttag mot fuskande företag
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark har tillsatt en utredning. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över vad som krävs för att de myndigheter som samarbetar mot kriminalitet i arbetslivet ska få så effektiva och ändamålsenliga verktyg som möjligt.

– Vi måste se till att de här skurkföretagen som utnyttjar människor och snedvrider konkurrensen försvinner, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Utredaren Mikael Sjöberg var tidigare generaldirektör på Arbetsförmedlingen. Nu ska han bland annat titta närmare på hur sekretessreglerna kan anpassas så att myndigheterna får större möjligheter att byta information med varandra. Dessutom ska han undersöka om identitetskontroller kan vara ett sätt att stävja fusket.

Pia Bergman, expert på ekonomisk brottslighet på Skatteverket, välkomnar beskedet.

– Det är ett steg i rätt riktning tycker jag. Vi behöver åtgärder mer än utredningar, men det är bra att de äntligen lyssnar på oss. Förhoppningsvis kommer det här att ge oss bra verktyg.

Förutom Skatteverket är det ytterligare sju myndigheter som samarbetar mot fusk i arbetslivet: Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Polisen, Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten.

Utredningen ska vara klar den 30 december i år.

Fråga om jobbet.
89
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här