Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Höjda löner i folkparkerna

Den första september höjs lönerna med 350 kronor i månaden, eller 2:02 i timmen, för anställda i Folkets Hus och Folkets Park.

Publicerad 6 augusti 2002

Förutom lönehöjningen finns en lönepott på 86 öre i timmen som man ska förhandla om lokalt.
Det nya avtalet var inte klart när det gamla gick ut. Därför får varje anställd 2 000 kronor för tiden maj till och med augusti. Det gäller heltidare, och de deltidsanställdas ersättning räknas ner i förhållande till arbetstiden.

Ungdomslönerna
Ungdomslönerna höjs mindre än lönerna för vuxna. Här är höjningarna efter ålder:
? Under 17 år:   245 kr/mån, 1:42/tim
? 17 år   :280 kr/mån, 1:62/tim
? 18 år   298 kr/mån, 1:72/tim
? 19 år   333 kr/mån, 1:93/tim.
Vuxen enligt detta avtal är man från 20 års ålder.
Avtalet gäller till och med 30 april nästa år.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.