Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Högre lön och schysta villkor i HRF:s avtalskrav

Fasta anställningar, rätt till heltid och 745 kronor mer i lön varje månad. Det är några av HRF:s avtalskrav som i dag lämnades över till Sveriges hotell- och restaurangföretagare, SHR. Men parterna står långt ifrån varandra.

Publicerad 5 februari 2010

När HRF i dag utväxlade avtalskrav med sin motpart SHR, var det tydligt att parterna står långt ifrån varandra. HRF kräver att lönerna höjs med 745 kronor per heltidsanställd och månad. Av dessa är 125 kronor en särskild pott. Förbundet kräver också fasta anställningar och att arbetstagarna ska ha rätt till heltid.
– Nu måste vi ta kampen inte bara för högre löner utan för schysta villkor i form av trygga anställningar och högre arbetstidsmått, säger HRF:s förbundsordförande Ella Niia.

Det ser dock ut att bli en tuff avtalsrörelse. I sina avtalskrav kräver SHR ett ettårigt avtal utan centralt avtalade löneökningar. SHR kräver också att de allmänna villkoren ska vara oförändrade.
– Vi är en personalintensiv bransch med låg lönsamhet. Att gå med på löneökningar i det här läget skulle ställa till stora problem för många av våra medlemsföretag, säger Mats Hulth, vd för SHR.

Detta håller HRF:s förbundsordförande inte med om.
– Vi står väldigt, väldigt långt ifrån varandra och har helt olika utgångspunkter för den här avtalsrörelsen, säger Ella Niia.
Hon tillägger att hon har ett tydligt uppdrag från HRF:s avtalskonferens att kämpa för trygghet i medlemmarnas anställningar.
– Varför är det alltid löntagarna som ska betala för flexibiliteten. Fast jobb och heltid borde vara en rättighet där förutsättningarna finns, säger Ella Niia.

Även om hon tror att det blir tuffa förhandlingar hoppas hon ro ett avtal i hamn innan sommaren.
– Vi går in i den här avtalsrörelsen med en stark tro på förhandlingssystemet. Det är vår målsättning att ha ett avtal senast söndagen den 25 april.

HRF:s avtalskrav i korthet

  • Månadslön ska vara huvudregel vid längre anställning än en månad.
  • Alla ersättningar i avtalen höjs med 3,9 procent.
  • Avtalet ska ge arbetstagarna en stärkt rätt till heltid.
  • Avtalet ska förstärka arbetstagarnas rätt till tillsvidareanställning.
  • En kraftig begränsning och hårdare kontrollregler införs i avtalet för ”extra anställning”.
  • Avtalet ska begränsa arbetsgivarens möjlighet att kringgå lagen om anställningsskydd genom att använda inhyrd arbetskraft i stället för personer som har företrädesrätt enligt lagen.
  • Arbetsgivaren ska utfärda tjänstgöringsintyg och arbetsgivarintyg inom 14 dagar från att den anställde begär detta.
  • Ett arbetsschema ska upprättas av arbetsgivaren.
  • Reglerna för ob-ersättning ändras så att midsommar, jul- och nyårsafton jämställs med sön- och helgdag, d vs från klockan 06.00 till 06.00 påföljande dag.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här