Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Hög utbildning skydd mot sjukskrivning

Ju lägre utbildningsnivå, desto större risk att bli drabbas av en längre sjukskrivning, visar Försäkringskassans nya rapport. Mest sjuka är kvinnor i yrken med låga krav på utbildning.

Publicerad 16 november 2011

Försäkringskassan har för första gången undersökt skillnaderna mellan olika yrkesgrupper i antal sjukskrivningar och orsaker till dessa. Rapporten, som bygger på sjukskrivningar längre än två veckor år 2009, visar på stora skillnader. Kvinnor är oftare sjuka än män och arbetare är betydligt mer sjuka än tjänstemän.

Serviceanställda av olika slag tillhör de yrkesgrupper med flest sjukrivningar. Till de vanligaste orsakerna hör ryggvärk och sjukdomar i kroppens rörelseorganen, medan psykiska besvär står för en mindre del.  
Värst utsatta är kategorin övriga servicearbetare, städare och köks- och restaurangbiträden.
 
Skillnaderna mellan kvinnor och män är stor även inom branschens yrken. Ett kvinnligt köksbiträde löper dubbelt så stor risk att bli sjukskriven som sin manliga kollega. Nästan samma förhållande gäller för storhushålls- och restaurangpersonal samt städare.

Fakta: Sjukskrivningar i olika branschyrken.

Längre än 14 dagar, antal per 1 000 anställda.

Kvinnor
* Övriga servicearbetare: 256.
* Städare: 138.
* Storhushåll- och restaurangpersonal: 118.
* Köks- och restaurangbiträden: 116.
* Slaktare, bagare, konditorer: 98.

Män
* Övriga servicearbetare: 154.
* Slaktare, bagare, konditorer: 86.
* Städare: 85,5.
* Storhushålls- och restaurangpersonal: 66.
* Köks- och restaurangbiträden: 57.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här