Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Hög arbetslöshet men färre varsel i branschen

I december steg återigen arbetslösheten i Hotell- och restauranganställdas a-kassa. Trots det slutade året något bättre än det förra.

Publicerad 19 januari 2011

I november var 4 272, eller 8,7 procent, av HRAK:s medlemmar helt utan arbete. En månad senare hade siffran stigit till 4 544 eller 9,2 procent. Under samma tid sjönk dock antalet deltidsarbetslösa och medlemmar med aktivitetsstöd något. Sammanlagt var 11 786, motsvarande 23,8 procent, av HRAK-medlemmarna utan full sysselsättning i december. Det är en liten förbättring från samma månad år 2009 då 25,1 procent saknade full sysselsättning.

Också antalet anmälda varsel om uppsägning var färre 2010. I december rapporterade tre branschföretag till arbetsförmedlingen att de skulle varsla sammanlagt 31 personer. Motsvarande siffra i december 2009 var 85 personer på sju företag.

Källa: Ams

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.