Arbetslivsakuten ALKOHOLPROBLEM

Hjälp, jag tror min kollega har alkoholproblem!

Maria misstänker att jobbarkompisen Paul har alkoholproblem. Han är ofta trött, har svårt att fokusera och byter bort pass med kort varsel. Maria tycker att han börjar se sliten och lite »alkad« ut, men är inte säker. Vad ska hon göra?

Publicerad 7 september 2022
Hjälp, jag tror min kollega har alkoholproblem!
Illustration: Mattias Käll

Hitta en neutral plats för ett samtal i lugn och ro

Ola Siljeholm, leg. psykolog och doktorand, Beroende­centrum Stockholm, Karolinska institutet

Ola Siljeholm. Foto: Johanna Siljeholm

Det låter som att Marias misstankar inte är helt tagna ur luften. Det hon har sett kan vara tecken på alkoholproblem. I ett sådant läge är det många som drar sig för att lyfta frågan av rädsla för dålig stämning eller att trampa den andre på tårna.
Det är fullt förståeligt, inte minst i restaurangbranschen där många har en mer tillåtande attityd till alkohol än inom andra områden.
Något som däremot är bra att veta är att många som bestämmer sig för att förändra problematiska alkoholvanor säger att den främsta orsaken är att folk i närheten uttryckt oro. Mina råd riktar sig därför till Maria och hur hon skulle kunna lyfta frågan med Paul.

Hitta en lugn tidpunkt och en plats där båda känner sig trygga. Och är nyktra.
Undvik att lyfta frågan innan ett arbetspass då det är kort om tid, eller över en städöl efter jobbet. Hitta i stället en neutral plats för ett samtal i lugn och ro. Försök beskriva så konkret som möjligt vad som väckt oron och hänvisa gärna till specifika händelser.

Nästa råd är att inleda sina meningar med »jag« i stället för »du«. Ordet »du« känns ofta anklagande och gör att vi går i försvarsställning, särskilt om ämnet är känsligt. »Jag blir lite orolig när …« kan på så vis vara ett bra sätt att inleda en mening.
Maria kan också uttrycka sin osäkerhet. »Jag är kanske helt ute och cyklar, men …« kan vara ett sätt att formulera sig för att minska risken för motstånd.

Maria bör också vara beredd på att Paul inte alls vill prata om saken.

Läs mer

Alkoholsnacket.se finns mer handledning för hur man kan göra om en partner, kompis eller kollega har alkoholvanor som oroar.

Det är viktigt att se det här samtalet som jämbördigt och låta Paul komma till tals. »Vad tänker du själv om det här …?«
Maria bör också vara beredd på att Paul inte alls vill prata om saken, att han försöker skämta bort det eller blir arg.
I så fall är det bästa att släppa ämnet och prata om annat. Kanske har hon ändå sått ett frö som gör att han är redo att prata om det en annan gång.