Arbetslivsakuten SVARTA CASH

Hjälp, jag tror kollegorna får svart lön!

Smussel med kuvert bakom bardisken, viskande samtal, papperslappar med nedklottrade summor på chefens kontor. Kocken Amir misstänker att en eller flera kollegor får svart lön. Vad ska han göra?

Publicerad 6 april 2021
Hjälp, jag tror kollegorna får svart lön!
Förekommer det svarta pengar på jobbet? Illustration: Mattias Käll

”Viktigt att han tar reda på om det verkligen är så”

Mikael Berge. Foto: Jann Lipka/HRF

Mikael Berge, ombudsman, Hotell- och restaurangfacket

– Den anställde är skattskyldig att deklarera all den inkomst som intjänas i anställningen. Det är dessutom olagligt att arbeta svart. Den som uppsåtligen lämnar oriktiga uppgifter till myndighet eller i deklaration riskerar böter eller fängelse i högst två år.
– Det är alltså kriminellt det som pågår – om det nu är som Amir tror att det är. Det är viktigt att han tar reda på om det verkligen är så, att han har på fötterna innan han går vidare. Misstankar och lösryckta siffror på ett papper räcker inte. Det är ju faktiskt inte olagligt att betala ut lön i kontanter, även om det naturligtvis är väldigt ovanligt i dag.

– Ett sätt att försäkra sig om det faktiskt är så att svart lön betalas ut är att fråga kollegorna. Om det är så kan han informera dem om att detta är olagligt och vilka konsekvenser det kan få.

– Jag tycker att var och en har en skyldighet att stävja brottsliga handlingar och därför är detta mitt råd till Amir: Finns det fog för att misstänka att kollegorna tar emot svart lön och att arbetsgivaren betalar ut densamma, så gör en anmälan till Skatteverket.
På Skatteverkets hemsida finns en funktion där du kan lämna tips om misstänkt fusk eller fel med skatter.

Om svart lön betalas ut så måste det också komma in svarta pengar på något sätt.

– Jag förstår att det kan kännas obehagligt, och det finns stor risk för att det blir dålig stämning om hans arbetsgivare får veta att han har gjort en anmälan till Skatteverket.
Men det som pågår är faktiskt olagligt. Om Amir vill komma till rätta med problemet så är det nog vägen han måste gå.

– En lösning skulle kunna vara att be någon annan göra en anmälan, för att slippa stå där med hundhuvudet.
En annan lösning är att låta det vara medan han ser sig om efter ett nytt jobb, och sedan göra en anmälan när han har lämnat arbetsplatsen.
För om svart lön betalas ut så måste det också komma in svarta pengar på något sätt.
Det tyder ju på att verksamheten inte är särskilt seriös.