Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Heltidsarbete kan bli rättighet nästa år

Mer än var tionde hotell- och restaurangarbetare jobbar deltid och stämplar. Nu vill arbetslivsminister Hans Karlsson göra det svårare för arbetsgivaren att anställa på deltid.

Publicerad 9 mars 2005

Arbetslivsministern Hans Karlsson vill lagstifta om rätten till att arbeta heltid. Han tillsatte en utredning i maj 2004. Ensamutredaren Gudmund Toijer ska se om det går att begränsa arbetsgivarnas möjligheter att anställa på deltid. Heltidsarbete ska vara det vanliga men avvikelser ska kunna göras. Deltidsarbete drabbar till nästan 80 procent kvinnor.
– Vi vill att arbetstagarna ska ges ett ökat inflytande över sina arbetsvillkor. Därför är frågan om heltids- och deltidsanställningar av stort intresse, säger arbetslivsministern Hans Karlsson.
På regeringssammanträdet i morgon kommer utredaren att få förlängd tid till sista november. Regeringen väntas lägga fram ett nytt lagförslag 2006 om rätten till heltid.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.