Nyheter förhandling

Här får facket värva på arbetstid

Steam Hotel tog för lång tid på sig att lämna ut uppgifter som HRF efterfrågat. Nu har de två nått en lite annorlunda uppgörelse: två gånger om året får HRF hålla facklig introutbildning för anställda – på betald arbetstid.

Publicerad 10 januari 2024 Kommentera
Här får facket värva på arbetstid
Alejandro Quezada, HRF-ombudsman och regionalt skyddsombud, har sett till att facket nu får hålla utbildningar för anställda på Steam Hotel. Foto: Per Groth

Enligt arbetstidslagen har fack och skyddsombud rätt att begära ut uppgifter om hur mycket de anställda på en arbetsplats arbetat övertid och mertid. Arbetsgivaren ska agera snabbt och inte dröja med att lämna ut informationen. 

Men så blev det inte när Alejandro Quezada, ombudsman på HRF Mälardalen, begärde uppgifter från Steam Hotel i Västerås i slutet av 2022. 

– Vi hade fått signaler att det fanns anställda som arbetade väldigt mycket, och därför ville vi bilda oss en uppfattning om uttaget av mertid och övertid. Men det tog väldigt lång tid att få ta del av uppgifterna, alldeles för lång tid. 

Alejandro Quezada begärde därför förhandling med Steam Hotel.  

– Vi konstaterade att arbetsgivaren hade dålig koll på de här reglerna. Det måste förbättras.

Vi får möjlighet att berätta om HRF, vår roll, medlemskapet.

Alejandro Quezada. Foto: Per Groth

Nu har HRF och Steam Hotel enats om en uppgörelse i två delar. Den ena är att HRF och Steam Hotel ska hålla en utbildning för arbetsledare och andra intresserade anställda om bland annat HRF:s organisation, kollektivavtalet och arbetsmiljö.

– Den ska hållas på betald arbetstid vid tre tillfällen som är inbokade i början av året på arbetsplatsen à fyra timmar per omgång, säger Alejandro Quezada. 

Den andra delen i överenskommelsen är att HRF får hålla fackliga introkurser för hotellets nyanställda, även det på betald arbetstid. Kurserna ska hållas två gånger om året, i oktober och februari, en och en halv timme åt gången. 

– Det är superkul. Vi får möjlighet att berätta om HRF, vår roll, medlemskapet och förmånen att ha förtroendeuppdrag på arbetsplatsen. Vårt mål är att väcka intresse för det fackliga på arbetsplatsen och bilda klubb, vilket arbetsgivaren sedan tidigare ser positivt på, säger Alejandro Quezada.