Nyheter OB-ERSÄTTNING

Har du koll på ob i jul?

Julafton infaller på en lördag i år. Det betyder att det är en så kallad arbetsgivarjul. Men det finns lite extra pengar att hämta för den som jobbar.

Publicerad 24 november 2022 Kommentera
Har du koll på ob i jul?
Det kan finnas extra pengar att tjäna för den som jobbar i jul. Här kan du kolla hur ob-ersättningen ser ut i olika avtal. Foto: Istockphoto

Visita Gröna riks:
Jul- och nyårsafton klockan 16–06 påföljande dag samt söndagar och helgdagar ger 24:09 kronor per timme i ob. Den som jobbar natt, klockan 01–06 får ytterligare 21:23 kronor per timme. Det gäller dock inte den som stadigvarande jobbar natt i hotellreception.

Visita hängavtal:
Samma regler som i Gröna riks. 

Almega nöjesavtalet:
Samma ob på aftnar och röda dagar: 24:49 kronor per timme.

Almega spelavtalet (gäller på Casino Cosmopol):
Den som är schemalagd helgdag, julafton eller nyårsafton får 38:97 kronor extra per timme.

Bemanningsavtalet:
Ob-ersättningen för jul- och nyårsafton samt söndagar och helgdagar klockan 00–24 är 96:40 kronor per timme.
Du som är tillsvidareanställd eller visstidsanställd och har jobbat minst tre månader kan ha rätt till helglön om du jobbar annandag jul eller trettondagen den här julen.

Bingoavtalet:
Om jobbet stänger över jul, och det normalt sett skulle ha varit öppet, ska du inte få avdrag på lönen. Även den som är timanställd kan få lön, om du var schemalagd att jobba, men passet uteblir för att arbetsplatsen håller stängt på grund av helgdagar eller aftnar.
Om du jobbar på julafton, nyårsafton eller någon av de röda dagarna i jul är ob-ersättningen 100 procent av ordinarie timlön.

Bowlingavtalet:
Jul- och nyårsafton klockan 16–06, samt hela söndagar och helgdagar är ob-ersättningen 24:14 kronor per timme. För arbetstid förlagd på natten klockan 01–06 utgår ersättning utöver det med 21:26 kronor per timme

Fremia – Folkets hus och parker
Jul- och nyårsafton klockan 16–06 påföljande dag, samt röda dagar är ob-ersättningen 24:15 kronor per timme. Den som jobbar natt får ytterligare 21:27 kronor per timme

Visita kasinoavtal (gäller på restaurangkasinon):
Jul- och nyårsafton räknas som lördag och ger ob-ersättning klockan 16–06 påföljande dag. Söndagar och helgdagar ger ob hela dagen. Ersättningen är 14:49 kronor per timme före klockan 00, och 35:90 kronor efter kl 00.

Serveringsavtalet (serveringskonditorier)
Julafton, nyårsafton och röda dagar: 24:09 kronor per timme. Natt-ob gäller klockan 01–06 och ger 45:32 kronor per timme.

Koll på ob

Ob-tillägget ser olika ut i HRF:s olika kollektivavtal. Om du är osäker på vilket avtal du tillhör kan du kontakta din avdelning. För att se fullständiga skrivningar kring ob-ersättning i ditt kollektivavtal, logga in på Mina sidor på hrf.net.

Samhallavtalet:
Dag före helgdag och dag efter helgdag klockan 17.30–06.30 är ob-ersättningen 46:90 kronor per timme.
Från klockan 06.30 på julafton till 06.30 dag efter annandag jul, samt nyårsafton från klockan 06.30 till 06.30 den 2 januari finns storhelgstillägg på 93:80 kronor per timme.

Svensk Handel
Du som är schemalagd jul- eller nyårsafton får 100 procent tillägg på timlönen (beräknad på tarifflön inklusive ackordskompensation och i förekommande fall även personliga tillägg). Samma ob gäller på söndagar och helgdagar.

Svenska flygbranschen – Cateringavtalet
Helgdagar samt jul-och nyårsafton klockan 06–01 påföljande dag är ersättningen 22:91 kronor per timme.
Alla nätter klockan 01–06 är den 42:48 kronor per timme.

Visita Nöjesavtalet (Nöjesparker)
Helgaftnar och helgdagar ger 25:24 kronor i timmen i ob-ersättning.