Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Här är nyheterna i avtalet

Bättre regler för extraanställda och säsongare, men höjningen av ob-ersättning och minimilöner nådde inte ända fram.

Publicerad 17 maj 2010

Av HRF:s startbud på 1028 kronor blev slutresultatet 980 kronors lönehöjning på två år. Avtalet ska motsvara en höjning på 3,85 procent för avtalsperioden.
– Vi kan uttrycka det som att vi fick igenom 95,33 procent, säger HRF:s förbundsordförande Ella Niia.

De flesta anställda som omfattas av avtalet får hela höjningen, 400 kronor mer i månaden, från den 1 maj i år och 580 från maj nästa år.
De få arbetsplatser som har pottförhandlingar har fått en ny avtalsskrivning att läsa in sig på.
– Det som skiljer är att det lokala löneutrymmet räknas ut på de som ska få höjningen, det vill säga de som är anställda vid lönerevisionstillfället, säger Ella Niia.

HRF är mest nöjda med skärpningen av reglerna för det som tidigare hette "extra anställning". Nu är namnet "anställning för enstaka dagar" och är svårare att använda på fel sätt. Arbetsgivaren ska erbjuda tillsvidareanställning om behovet av arbetskraft är konstant och kan schemaläggas. När den anställde har jobbat i genomsnitt 15 timmar per vecka eller mer under två månader så är arbetsgivaren skyldig att erbjuda anställning för enstaka dagar "i mån av tillgång". Om den anställde jobbat 15 timmar i veckan under 12 månader så ska han eller hon också få erbjudande om en mer varaktig anställningsform.

Men allt gick inte fackets väg. Avtalets lägsta tillåtna löner brukar höjas lika mycket som utgående löner, dock inte denna gång. Den 1 maj 2010 höjs minimilönen med 300 kronor och året efter med 435 kronor.
Ob-ersättningen är en annan sak som HRF är missnöjda med. Under avtalsperioden kommer ordinarie ob-ersättning bara att öka med något över 40 öre.
– Totalt sett var det ett bra avtalsbud, men det där måste vi jobba vidare med, säger HRF:s avtalssekreterare Mats Hansson.

Att skrivningen om frivillig övertid till ordinarie timlön kvarstår i Turistsupplementet är också en nagel i ögat på facket.
– Men regeln förutsätter lokal överenskommelse. Den gäller bara för säsongsanställda och visstidsanställda, och inte vid beordrad övertid, påpekar Ella Niia.

Vissa frågor ska parterna försöka lösa under avtalsperioden. En arbetsgrupp ska förenkla årsarbetstidsavtalet och en annan grupp ska försöka förnya systemet med lokal lönebildning.

HRF:s förbundsstyrelse väntas säga ja till avtalet måndagen den 24 maj.

Fler nyheter från avtalet SHR Riks

  • Lägstabeloppen för betald semesterdag ökar med 4,94 procent under avtalsperioden.
  • Kostavdraget ökar till 41 kronor i år och 43 kronor 2011.
  • Skidinstruktörer med skidlärarexamen eller genomförd skidinstruktörskurs ska räknas till lönegrupp 1, Kvalificerat yrkesarbete.
  • Säsongsanställningar ska ha ett start- och ett slutdatum, och om formuleringen ”till säsongens slut” används ska den anställde underrättas 14 dagar innan.
  • Om en säsongsanställd återkommer till samma arbetsplats och tjänst ska lönen som lägst vara samma som vid förra säsongens slut.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.