Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Här är nyheterna i avtalet

Bättre regler för extraanställda och säsongare, men höjningen av ob-ersättning och minimilöner nådde inte ända fram.

Publicerad 17 maj 2010

Av HRF:s startbud på 1028 kronor blev slutresultatet 980 kronors lönehöjning på två år. Avtalet ska motsvara en höjning på 3,85 procent för avtalsperioden.
– Vi kan uttrycka det som att vi fick igenom 95,33 procent, säger HRF:s förbundsordförande Ella Niia.

De flesta anställda som omfattas av avtalet får hela höjningen, 400 kronor mer i månaden, från den 1 maj i år och 580 från maj nästa år.
De få arbetsplatser som har pottförhandlingar har fått en ny avtalsskrivning att läsa in sig på.
– Det som skiljer är att det lokala löneutrymmet räknas ut på de som ska få höjningen, det vill säga de som är anställda vid lönerevisionstillfället, säger Ella Niia.

HRF är mest nöjda med skärpningen av reglerna för det som tidigare hette "extra anställning". Nu är namnet "anställning för enstaka dagar" och är svårare att använda på fel sätt. Arbetsgivaren ska erbjuda tillsvidareanställning om behovet av arbetskraft är konstant och kan schemaläggas. När den anställde har jobbat i genomsnitt 15 timmar per vecka eller mer under två månader så är arbetsgivaren skyldig att erbjuda anställning för enstaka dagar "i mån av tillgång". Om den anställde jobbat 15 timmar i veckan under 12 månader så ska han eller hon också få erbjudande om en mer varaktig anställningsform.

Men allt gick inte fackets väg. Avtalets lägsta tillåtna löner brukar höjas lika mycket som utgående löner, dock inte denna gång. Den 1 maj 2010 höjs minimilönen med 300 kronor och året efter med 435 kronor.
Ob-ersättningen är en annan sak som HRF är missnöjda med. Under avtalsperioden kommer ordinarie ob-ersättning bara att öka med något över 40 öre.
– Totalt sett var det ett bra avtalsbud, men det där måste vi jobba vidare med, säger HRF:s avtalssekreterare Mats Hansson.

Att skrivningen om frivillig övertid till ordinarie timlön kvarstår i Turistsupplementet är också en nagel i ögat på facket.
– Men regeln förutsätter lokal överenskommelse. Den gäller bara för säsongsanställda och visstidsanställda, och inte vid beordrad övertid, påpekar Ella Niia.

Vissa frågor ska parterna försöka lösa under avtalsperioden. En arbetsgrupp ska förenkla årsarbetstidsavtalet och en annan grupp ska försöka förnya systemet med lokal lönebildning.

HRF:s förbundsstyrelse väntas säga ja till avtalet måndagen den 24 maj.

Fler nyheter från avtalet SHR Riks

  • Lägstabeloppen för betald semesterdag ökar med 4,94 procent under avtalsperioden.
  • Kostavdraget ökar till 41 kronor i år och 43 kronor 2011.
  • Skidinstruktörer med skidlärarexamen eller genomförd skidinstruktörskurs ska räknas till lönegrupp 1, Kvalificerat yrkesarbete.
  • Säsongsanställningar ska ha ett start- och ett slutdatum, och om formuleringen ”till säsongens slut” används ska den anställde underrättas 14 dagar innan.
  • Om en säsongsanställd återkommer till samma arbetsplats och tjänst ska lönen som lägst vara samma som vid förra säsongens slut.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Nyheter SJUKDOM

Färre ska utförsäkras

Häromdagen presenterade regeringen en förändring av sjukförsäkringen som ska minska andelen avslag. Bra, men mer behövs, menar Robert Sjunnebo på LO-TCO Rättsskydd.  

Publicerad 27 november 2020 Kommentera
Färre ska utförsäkras
En ny formulering i lagen ska göra att färre blir utförsäkrade vid dag 180. Foto: Colourbox

Den som varit sjuk i 180 dagar ska prövas mot normalt förekommande arbete. Det innebär att man tittar på om du skulle klara något arbete, även om du inte kan göra det du gjorde när du blev sjuk.

Enligt dagens regler ska den prövningen ske såvida det inte finns särskilda skäl att låta sjukpenningen fortsätta.

I veckan meddelade regeringen och samarbetspartierna att man vill ändra begreppet ”särskilda skäl” till ”övervägande skäl”.

Robert Sjunnebo. Foto: LO-TCO Rättsskydd

– Det är en betydande justering. Samtidigt kvarstår alla andra problem med sjukförsäkringen. Till exempel Försäkringskassans krav på sjukintyg och dess innehåll. I princip har vi ett system där utbildade personers – läkares – bedömningar överprövas av personer som saknar medicinsk utbildning, säger Robert Sjunnebo, jurist och enhetschef på LO-TCO Rättsskydd.

Den föreslagna förändringen vilar på utredningen av sjukförsäkringen som presenterades tidigare i år. Enligt Robert Sjunnebo är det viktigt att resonemanget som fördes i utredningen också lyfts i det kommande lagförslaget.

– Till exempel föreslår utredningen att det typiskt sett ska räcka med en läkares bedömning att man kan återgå till sitt ordinarie jobb före dag 365 för att slippa omprövning vid dag 180. Man ska heller inte exkludera vissa diagnoser som i dag, till exempel psykiska.

Kostnaden för reformen beräknas till 300 miljoner kronor per år. Statens kostnader för sjukpenning 2019 låg på drygt 36 miljarder kronor, enligt Försäkringskassans årsredovisning. Att de nya reglerna skulle leda till några dramatiska effekter motsägs av kostnaden.

– Det är en given slutsats, det är inte jättemånga som kommer att påverkas. Reformen står inte i paritet till de stora ord som användes när den presenterades. Sjukförsäkringen har väldigt stora problem, det här begränsar en liten del av dem, säger Robert Sjunnebo.

Nyheter TÄVLING

Paulina blev Årets sommarjobbare

Det var som väntat färre nominerade till Årets sommarjobbare 2020, men tre värdiga pristagare kunde ändå utses. En av dem är Paulina Sandberg på Tallhöjden hotell och restaurang i Simlångsdalen.

Publicerad 26 november 2020 Kommentera
Paulina blev Årets sommarjobbare
Paulina Sandberg sommarjobbade på Tallhöjden hotell och restaurang. Foto: Tallhojden.se, Privat
Paulina Sandberg. Foto: Privat

Priset Årets sommarjobbare är till för att lyfta fram unga inom hotell- och restaurangbranschen. Det var av naturliga skäl färre nominerade i år. Men initiativtagaren Fredrik Åström, vd på Svenska kulturpärlor, säger att de som trots allt fick sommarjobb i år har fått göra en stor insats.

En av dem är Paulina Sandberg, 17 år, som vann i kategorin hotell. Paulina arbetade på Tallhöjden hotell och restaurang.
– Jag städade stugor och rum, stod i disken och serverade. Det var väldigt varierande och jättekul att lära sig.
Paulina går samhällsprogrammet på gymnasiet och fortsätter att arbeta helger på hotellet. Hon skulle kunna tänka sig att arbeta inom hotell- och restaurangbranschen även i framtiden.
– Det är en möjlighet. I så fall skulle jag helst arbeta med servering, eftersom jag tycker att det är kul att prata med gästerna.

Hon visste inte att hennes chef nominerat henne förrän hon fick priset.
– Jag blev jätteglad. Jag fick höra att det var för att jag jobbat mycket och varit social med gästerna. Det var kul att höra.

Amanda Nordenby, Katrinelunds gästgiveri och sjökrog, fick priset i kategorin restaurang och Gabriella Fröslev, Hotell Gässlingen, i kategorin kök.
De tre vinnarna får varsitt stipendium för en två veckor lång kurs på Swiss Education Center.

Nyheter stipendium

Facklig feminism får resurser

För tredje gången ska LO dela ut ett stipendium för facklig feminism. Summan, 50 000 kronor, ska användas för att lyfta viktiga jämställdhetsfrågor ute på arbetsplatserna.

Publicerad 26 november 2020 Kommentera
Facklig feminism får resurser
För tredje året utlyser LO ett fackligt feministiskt stipendium. Foto: Colourbox

Efter det fackliga metoo-uppropet föddes idén till ett feministiskt stipendium för att stötta initiativ för att öka jämställdheten ute på LO-medlemmars arbetsplatser. 2021 kommer stipendiet att delas ut för tredje gången.

– Det är inget pris man får för något man redan gjort. Det här är ett stöd för personer som vill göra till exempel en studie, en utbildning eller dylikt, säger Joa Bergold, utredare på LO.

Joa Bergold. Foto: LO

I år fick Musikerförbundet stipendiet för att studera kvinnliga dansbandsmusikers villkor. Året dessförinnan delades stipendiet mellan Seko Sjöfolk och ett kvinnligt nätverk inom Elektrikerna, Byggnads och Målarna.

– LO-förbunden är lika till sin struktur, men har olika utmaningar. Genom det här stipendiet vill vi belysa hur det ser ut på LO-medlemmarnas arbetsplatser, säger Joa Bergold.

Hon uppmanar den som tidigare sökt att göra det igen.
– Att man inte fick pengar då var inte för att ansökan var dålig. Det har varit väldigt många bra initiativ.

Sista ansökningsdag är den 15 januari. Här kan du läsa mer om hur du söker.

Fråga om jobbet.
101
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här