Nyheter avtal 2012
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Här är avtalskraven från HRF och SHR

I dag växlade Hotell- och restaurangfacket, HRF och arbetsgivarnas organisation SHR krav för årets avtalsrörelse. Parterna har olika syn på hur villkoren ska se ut för branschens anställda. HRF vill höja både minimilöner och utgående löner med 960 kronor. SHR vill höja utgående löner med 2,6 procent och frysa minimilönerna.

Publicerad 12 april 2012

Normal 0 21 false false false SV JA X-NONE

Normal 0 21 false false false SV JA X-NONE

Hotell- och restaurangfacket påpekar i sina krav till arbetsgivarna att branschen varken följer löne- eller anställningsvillkoren som gäller för den övriga arbetsmarknaden. De tidsbegränsade anställningarna nådde upp till 44 procent under 2011 och deltiderna låg på hela 36 procent. HRF menar att de otrygga anställningarna och de ofrivilliga deltiderna försämrar löneutvecklingen för alla som arbetar inom hotell- och restaurang.

– Tre frågor sticker ut. Lönerna och då både en lönehöjning och att minimilönerna höjs med lika mycket. Sedan måste träsket med visstidsanställningar städas upp. Den tredje delen är att styra upp schemaläggningen så att beräkningsperioder och schemaläggningsperioder överensstämmer, säger Malin Ackholt.

HRF kräver ett 11-månaders avtal. Hur tror du att det påverkar förhandlingarna?
– Vi har ett avtal som löper ut den sista maj, vilket inte är bra. Därför vill vi ha 11 månader nu. Arbetsgivarnas påstående att det är en kort avtalsperiod och att man därför inte kan göra några förändringar av de allmänna villkoren tycker jag är en förlegad diskussion. Arbetsgivarna har blivit lite för bekväma, säger Malin Ackholt. 

Sveriges hotell- och restaurangföretagare, SHR, har dock andra önskemål på vad det nya kollektivavtalet ska innehålla. Med hänvisning till lågkonjunkturen och hög arbetslöshet menar SHR att 2012 kommer att bli ett svårt år för hotell- och restaurangbranschen.
Arbetsgivarorganisationens bud är att följa det av industrin satta ”märket”, det vill säga höja lönerna med 2,6 procent i ett 12-månaders avtal.

Men alla löner ska inte höjas. Enligt SHR har minimilönerna ökat för mycket och de generella löneökningarna varit alltför stora över en tid. Något som i sin tur begränsat utrymmet för individuella löner.
Därför vill arbetsgivarna frysa minimilönerna och höja lönerna med 2,6 procent i ett ettårigt avtal. Det skulle ge 520 kronors lönehöjning för en heltidsarbetande som tjänar 20 000 kronor i månaden.

Med hänvisning till avtalets längd på 12 månader, om det blir som SHR vill, menar SHR att övriga villkor i avtalet kan fortsätta gälla oförändrade.

Här är några av HRF:s krav 

 • Att lönerna höjs med 960 kronor i månaden.
 • Att avtalets minimilöner höjs med 960 kronor i månaden.
 • Ungdomslönerna höjs lika mycket som för övriga grupper.
 • Tillsvidareanställning och heltid ska vara normen.
 • Tidsbegränsade anställningar ska stramas upp i kollektivavtalen.
 • Årsarbetstidsavtalet ska bort ur kollektivavtalet.
 • All kontrakterad arbetstid ska schemaläggas.
 • Priset för kost ska sänkas med minst motsvarande momssänkning.

Här är några av SHR:s krav

 • Höja utgående löner med 2,6 procent.
 • 75 procent av lönehöjningen ska fördelas som pott.
 • Ingen höjning av avtalets minimilöner.
 • Yrkesintroduktion för ungdomar upp till 25 år med 75 procent av minimilön.
 • Inga ändringar av de allmänna villkoren.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här