Nyheter avtal 2012
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Här är avtalskraven från HRF och SHR

I dag växlade Hotell- och restaurangfacket, HRF och arbetsgivarnas organisation SHR krav för årets avtalsrörelse. Parterna har olika syn på hur villkoren ska se ut för branschens anställda. HRF vill höja både minimilöner och utgående löner med 960 kronor. SHR vill höja utgående löner med 2,6 procent och frysa minimilönerna.

Publicerad 12 april 2012

Normal021falsefalsefalseSVJAX-NONE

Normal021falsefalsefalseSVJAX-NONE

Hotell- och restaurangfacket påpekar i sina krav till arbetsgivarna att branschen varken följer löne- eller anställningsvillkoren som gäller för den övriga arbetsmarknaden. De tidsbegränsade anställningarna nådde upp till 44 procent under 2011 och deltiderna låg på hela 36 procent. HRF menar att de otrygga anställningarna och de ofrivilliga deltiderna försämrar löneutvecklingen för alla som arbetar inom hotell- och restaurang.

– Tre frågor sticker ut. Lönerna och då både en lönehöjning och att minimilönerna höjs med lika mycket. Sedan måste träsket med visstidsanställningar städas upp. Den tredje delen är att styra upp schemaläggningen så att beräkningsperioder och schemaläggningsperioder överensstämmer, säger Malin Ackholt.

HRF kräver ett 11-månaders avtal. Hur tror du att det påverkar förhandlingarna?
– Vi har ett avtal som löper ut den sista maj, vilket inte är bra. Därför vill vi ha 11 månader nu. Arbetsgivarnas påstående att det är en kort avtalsperiod och att man därför inte kan göra några förändringar av de allmänna villkoren tycker jag är en förlegad diskussion. Arbetsgivarna har blivit lite för bekväma, säger Malin Ackholt. 

Sveriges hotell- och restaurangföretagare, SHR, har dock andra önskemål på vad det nya kollektivavtalet ska innehålla. Med hänvisning till lågkonjunkturen och hög arbetslöshet menar SHR att 2012 kommer att bli ett svårt år för hotell- och restaurangbranschen.
Arbetsgivarorganisationens bud är att följa det av industrin satta ”märket”, det vill säga höja lönerna med 2,6 procent i ett 12-månaders avtal.

Men alla löner ska inte höjas. Enligt SHR har minimilönerna ökat för mycket och de generella löneökningarna varit alltför stora över en tid. Något som i sin tur begränsat utrymmet för individuella löner.
Därför vill arbetsgivarna frysa minimilönerna och höja lönerna med 2,6 procent i ett ettårigt avtal. Det skulle ge 520 kronors lönehöjning för en heltidsarbetande som tjänar 20 000 kronor i månaden.

Med hänvisning till avtalets längd på 12 månader, om det blir som SHR vill, menar SHR att övriga villkor i avtalet kan fortsätta gälla oförändrade.

Här är några av HRF:s krav 

 • Att lönerna höjs med 960 kronor i månaden.
 • Att avtalets minimilöner höjs med 960 kronor i månaden.
 • Ungdomslönerna höjs lika mycket som för övriga grupper.
 • Tillsvidareanställning och heltid ska vara normen.
 • Tidsbegränsade anställningar ska stramas upp i kollektivavtalen.
 • Årsarbetstidsavtalet ska bort ur kollektivavtalet.
 • All kontrakterad arbetstid ska schemaläggas.
 • Priset för kost ska sänkas med minst motsvarande momssänkning.

Här är några av SHR:s krav

 • Höja utgående löner med 2,6 procent.
 • 75 procent av lönehöjningen ska fördelas som pott.
 • Ingen höjning av avtalets minimilöner.
 • Yrkesintroduktion för ungdomar upp till 25 år med 75 procent av minimilön.
 • Inga ändringar av de allmänna villkoren.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Nyheter stängning

Snabb omställning för snabbmatsrestauranger

Från och med måndag ska inget serveringsställe hålla öppet efter 20.30. Nu är oron stor bland anställda på bland annat snabbmatskedjor.

Publicerad 26 februari 2021 Kommentera
Snabb omställning för snabbmatsrestauranger
Takeaway blir fortsatt möjligt, men från den första mars ska alla serveringsställen i övrigt hålla stängt efter klockan 20.30. Foto: Colourbox

I onsdags presenterade Folkhälsomyndigheten nya restriktioner. Bland annat berörs matställen på handelsplatser, där serveringen kraftigt ska begränsas.

Dessutom meddelade myndigheten att alla serveringsställen, inte bara de med utskänkningstillstånd, ska hålla stängt efter 20.30.

– Det är klart att det är viktigt att bekämpa smittspridningen. Men det här är ytterligare ett slag för vår näring som innebär att folk riskerar att bli av med jobbet, säger Malin Ackholt, HRF:s ordförande.

Det är fortfarande tillåtet att erbjuda takeaway efter halv nio på kvällen. På Max restauranger jobbar man med att ställa om.

– Vi lyssnar och tar in direktiven som regering och myndigheter kommer med och behöver nu snabbt vidta åtgärder för att stänga våra restauranger för sittande gäster tidigare, säger Charlotte Zetterlund, kedjans personalchef, i ett mejlsvar till Hotellrevyn.

I nuläget ser inte kedjan några behov av personalminskningar, men man utesluter det inte om situationen förvärras och det kommer fler restriktioner.

Charlotte Zetterlund säger att man hade önskat mer tydlighet från regeringens sida i kommunikationen med branschen.

– Det hade varit lättare för oss att vidta åtgärder om direktiv och instruktioner varit klarare.

Erica Edberg. Foto: Elis Hoffman

På McDonald’s i Skåne blev oron stor när Folkhälsomyndigheten presenterade de nya bestämmelserna.

– Det är jättemånga som har hört av sig. Det är en oro att man inte kommer att få sina timmar och att det kommer att bli schemaändringar fram och tillbaka, säger Erica Edberg, platsombud på McDonald’s i Eslöv och ledamot i HRF:s avdelningsstyrelse i Syd.

Malin Ackholt hade önskat bättre framförhållning och klarare besked.

– Vi vet att det kan komma ytterligare restriktioner med kort varsel. Detta slår rätt in i våra medlemmars privatekonomi.

 

Nyheter AVTAL 2020

Sista avtalet på plats

I går tecknade HRF och Almega Tjänsteföretagen ett nytt avtal för anställda på bingohallar. Därmed är alla förbundets kollektivavtal klara.

Publicerad 25 februari 2021 Kommentera
Sista avtalet på plats
Avtalet för anställda på bingohallar är klart. Foto: Kicki Nilsson
Per Persson
Per Persson. Foto: Peter Jönsson

Det nya avtalet gäller från den 1 januari 2021 till den 30 november 2023, och innehåller löneökningar i två steg. Den första höjningen sker i juli 2021 och motsvarar 736 kronor per månad för en heltidsanställd. Den andra höjningen på 598 kronor sker den 1 december 2022.

Även i övrigt följer det nya bingoavtalet HRF:s andra kollektivavtal, säger förbundets avtalssekreterare Per Persson.
– Vi har fått ut det vi ska enligt samordningen.

Därmed är det sista kollektivavtalet tecknat. Per Persson tycker att en av denna kollektivavtalsrörelses största vinster är de tidigarelagda pensionsinbetalningarna.
– Det är den största satsningen på ungdomar kanske någonsin. Det är en stor grej. 24-åringarna kommer kanske inte tacka oss nu, men om 40 år kommer det att göra skillnad.

Även om avtalsrörelsen nu är över för denna gång, så finns det en hel del arbete kvar att göra, säger Per Persson.
– Nu har vi uppföljningsarbetet kvar att göra, att hantera det som förbundet har förhandlat fram. Vi har en rad arbetsgrupper som ska jobba med olika saker.

Ur temat Coronakrisen
Nyheter STÖD

Efterlängtat besked om stöd

I dag meddelade regeringen att verksamheter som tvingas stänga av smittskyddsskäl ska kunna få lönekostnaderna täckta av staten. HRF välkomnar beskedet.

Publicerad 23 februari 2021 Kommentera
Efterlängtat besked om stöd
HRF:s ordförande Malin Ackholt välkomnar dagens besked från regeringen, som innebär mer stöd till företagen. Foto: Mostphotos, Peter Jönsson

I januari antogs den pandemilag som gör det möjligt för regeringen att fatta beslut om att vissa näringsverksamheter ska hålla stängt. I dag presenterades en ändring i det ekonomiska stödpaket som beslutats tidigare. Nyheten innebär att de anställdas löner ska räknas som fasta kostnader, och därmed täckas upp till hundra procent vid en nedstängning.

– Det är glädjande information regeringen kommer med i dag. Det är högst rimligt, så att våra medlemmar kan behålla jobben, säger Malin Ackholt, HRF:s ordförande.

Hon gläds också åt beskedet att företag från och med torsdag ska kunna söka omställningsstöd för perioden augusti–december 2020.

– Stödet hjälper företagens likviditet. Det är synd att det har tagit tid, men det är bra att det kommer. Nu måste pengarna ut, det är väldigt efterlängtat.

Finansminister Magdalena Andersson sade vid en pressträff att de ekonomiska stöden vuxit i omfattning sedan pandemins start, för att nu uppgå till nästan det dubbla jämfört med för ett år sedan.

– Anledningen till att vi gör det här är ju att vi ser ljuset i tunneln, nämligen vaccinet. Och vi vill ju att samhället ska stå redo, att ekonomin ska stå redo att starta upp när smittan trycks ned.

Ingår i temat: Coronakrisen 116 artiklar

Alla artiklar i temat (113 till)
Fråga om jobbet.
100
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här