Nyheter avtal 2012
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Här är avtalskraven från HRF och SHR

I dag växlade Hotell- och restaurangfacket, HRF och arbetsgivarnas organisation SHR krav för årets avtalsrörelse. Parterna har olika syn på hur villkoren ska se ut för branschens anställda. HRF vill höja både minimilöner och utgående löner med 960 kronor. SHR vill höja utgående löner med 2,6 procent och frysa minimilönerna.

Publicerad 12 april 2012

Normal021falsefalsefalseSVJAX-NONE

Normal021falsefalsefalseSVJAX-NONE

Hotell- och restaurangfacket påpekar i sina krav till arbetsgivarna att branschen varken följer löne- eller anställningsvillkoren som gäller för den övriga arbetsmarknaden. De tidsbegränsade anställningarna nådde upp till 44 procent under 2011 och deltiderna låg på hela 36 procent. HRF menar att de otrygga anställningarna och de ofrivilliga deltiderna försämrar löneutvecklingen för alla som arbetar inom hotell- och restaurang.

– Tre frågor sticker ut. Lönerna och då både en lönehöjning och att minimilönerna höjs med lika mycket. Sedan måste träsket med visstidsanställningar städas upp. Den tredje delen är att styra upp schemaläggningen så att beräkningsperioder och schemaläggningsperioder överensstämmer, säger Malin Ackholt.

HRF kräver ett 11-månaders avtal. Hur tror du att det påverkar förhandlingarna?
– Vi har ett avtal som löper ut den sista maj, vilket inte är bra. Därför vill vi ha 11 månader nu. Arbetsgivarnas påstående att det är en kort avtalsperiod och att man därför inte kan göra några förändringar av de allmänna villkoren tycker jag är en förlegad diskussion. Arbetsgivarna har blivit lite för bekväma, säger Malin Ackholt. 

Sveriges hotell- och restaurangföretagare, SHR, har dock andra önskemål på vad det nya kollektivavtalet ska innehålla. Med hänvisning till lågkonjunkturen och hög arbetslöshet menar SHR att 2012 kommer att bli ett svårt år för hotell- och restaurangbranschen.
Arbetsgivarorganisationens bud är att följa det av industrin satta ”märket”, det vill säga höja lönerna med 2,6 procent i ett 12-månaders avtal.

Men alla löner ska inte höjas. Enligt SHR har minimilönerna ökat för mycket och de generella löneökningarna varit alltför stora över en tid. Något som i sin tur begränsat utrymmet för individuella löner.
Därför vill arbetsgivarna frysa minimilönerna och höja lönerna med 2,6 procent i ett ettårigt avtal. Det skulle ge 520 kronors lönehöjning för en heltidsarbetande som tjänar 20 000 kronor i månaden.

Med hänvisning till avtalets längd på 12 månader, om det blir som SHR vill, menar SHR att övriga villkor i avtalet kan fortsätta gälla oförändrade.

Här är några av HRF:s krav 

 • Att lönerna höjs med 960 kronor i månaden.
 • Att avtalets minimilöner höjs med 960 kronor i månaden.
 • Ungdomslönerna höjs lika mycket som för övriga grupper.
 • Tillsvidareanställning och heltid ska vara normen.
 • Tidsbegränsade anställningar ska stramas upp i kollektivavtalen.
 • Årsarbetstidsavtalet ska bort ur kollektivavtalet.
 • All kontrakterad arbetstid ska schemaläggas.
 • Priset för kost ska sänkas med minst motsvarande momssänkning.

Här är några av SHR:s krav

 • Höja utgående löner med 2,6 procent.
 • 75 procent av lönehöjningen ska fördelas som pott.
 • Ingen höjning av avtalets minimilöner.
 • Yrkesintroduktion för ungdomar upp till 25 år med 75 procent av minimilön.
 • Inga ändringar av de allmänna villkoren.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Arbetslivsakuten DILEMMA

Chefen slarvar med korttidspermitteringen!

Lina är orolig att chefen slarvar med korttidspermitteringen. Det händer att Lina och de andra jobbar mer än de 60 procent som de ska, och hon är inte säker på att chefen redovisar korrekt. Chefen säger att det ”jämnar ut sig”. Vad ska Lina göra?

Publicerad 5 maj 2021 Kommentera
Chefen slarvar med korttidspermitteringen!
Richard Källstrand på Tillväxtverket ger råd i situationen. Foto: Tillväxtverket, Illustration: Mattias Käll

”Arbetsgivaren riskerar att bli återbetalningsskyldig”

Richard Källstrand, avdelningschef kvalitet och kontroll, Tillväxtverket

– Företag som ansöker om korttidsstödet ska i förväg meddela oss om den planerade arbetstidsminskningen, det vill säga i vilken omfattning personalen ska vara permitterad enligt de lagstadgade permitteringsnivåerna.
Den faktiska arbetstidsminskningen ska sedan redogöras för oss och behöver vara minst lika stor som den avtalade permitteringsnivån.

– Permitterad personal kan alltså arbeta färre timmar under stödperioden, men får inte jobba mer än tidigare uppgjort. Det är inte heller tillåtet att jobba mer mot löfte om extra ersättning eller extra ledighet.

Richard Källstrand. Foto: Tillväxtverket

– Arbetsgivaren riskerar att bli återbetalningsskyldig om ni jobbat mer än avtalet mellan arbetsgivare och personal säger.
Om arbetstiden behöver justeras under stödperioden kan arbetsgivaren byta till en mer passande permitteringsnivå genom att teckna ett nytt avtal.
Ett sådant avtal ersätter i så fall tidigare överenskommelser och gäller fram till avstämningen, där utfallet och ändringar ska återrapporteras till oss.

– Den som ansöker om ersättning ska alltid skicka in korrekta uppgifter för att vi på Tillväxtverket ska kunna fatta rättssäkra beslut.
Det är brottsligt att medvetet lämna felaktiga uppgifter och att inte anmäla om uppgifterna ändras under stödperioden.

Så går du vidare

Läs mer om stödet och permitteringsnivåerna på tillvaxtverket.se/korttid.

Tipsa om felaktiga utbetalningar på tillvaxtverket.se/anmalabrott. Du kan vara anonym.

– Om du misstänker att Tillväxtverket betalar eller har betalat ut stöd på oriktiga grunder kan du alltid tipsa oss om det. Då hjälper du oss i vårt arbete mot felaktiga utbetalningar och ekonomisk brottslighet.
Vi utreder alla tips och gör en polisanmälan om vi misstänker brott. På grund av sekretess kan vi dock inte berätta för dig som tipsat oss vad vi kommer fram till.

Snabbkurs 100 PROCENT

Bli proffs på heltid!

Här är sex saker som är bra att veta om heltidsarbete – begreppet som varierar rejält mellan länder och branscher.

Publicerad 4 maj 2021 Kommentera
Bli proffs på heltid!
Heltid, måttet på arbetstid som finns i flera varianter. Foto: Colourbox

1 Lagen är tak. Arbetstidslagen sätter taket för heltid. I lagen står det att den ordinarie arbetstiden får vara högst 40 timmar i veckan och max 160 timmar på en fyraveckorsperiod. På arbetsplatser utan kollektivavtal gäller lagen i sin helhet. Arbetsgivare och fackförbund kan i kollektivavtal komma överens om andra arbetstidsregler, men det får inte vara sämre villkor än vad lagtexten säger.

2 Längden varierar världen över! I Mexiko är 48 timmar den lagstadgade övre gränsen för veckoarbetstid. I andra änden av heltidsspektrat hittar vi Frankrike, som för 20 år sedan beslutade att minska heltiden från 39 timmar i veckan till dagens 35. Succès!

3 Facklig kärnfråga. År 1890 gick förstamajtågen under parollen »Åtta timmars arbetsdag«, men det skulle dröja till 1919 innan det blev verklighet. Då beslutade man om 48-timmarsvecka med åtta timmars arbetstid, måndag–lördag. Arbetar­rörelsen fortsatte ligga på och arbetstiden kortades vid flera tillfällen.

4 Planer på kortare arbetsvecka. Dagens 40-timmarsvecka var helt införd på arbetsmarknaden 1973, samtidigt som Maltas Sommar’n som aldrig säger nej var het. Nej blev det däremot till drömmen om att på sikt införa 30-timmarsvecka. Under tidigt 1970-tal var många partier positiva, men efter industrikrisen ändrades tonläget.

5 Heltid på HRF:s avtalsområde. I Hotell- och restaurangfackets avtal är heltid 40 timmars arbetsvecka i genomsnitt, 38 timmar för nattrecep­tionister. I Gröna riksavtalet räknas genomsnittet fram under en beräkningsperiod som kan ha olika längd hos olika arbetsgivare. Enligt avtalet är max­­längden 16 veckor, detta för anställda med månadslön. För anställda med timlön är maxlängden 8 veckor.

6 Flera mått på heltid. Att prata om heltid med folk från andra branscher kan vara förvirrande. Har du en kompis som jobbar i en butik med avtal kan hen vara heltidsanställd på 38 timmar och en kvart, och i Kommunals kollektivavtal finns heltid på 37 timmar.

Nyheter bonus

Här får de anställda pandemibonus

Under pandemin har försäljningen skjutit i höjden hos Jula Holdingkoncernen. För att fira får de anställda en bonus motsvarande 75 procent av en månadslön. Det gäller även de anställda på Jula Hotell & Konferens, koncernens hotellverksamhet.

Publicerad 3 maj 2021 Kommentera
Här får de anställda pandemibonus
På Jula Hotell & Konferens i Skara fick många anställda en bonus på aprillönen. Foto: Jula
Mikaela Grundström, vd Jula Hotell & Konferens. Foto: Privat

– Det är fantastiskt att även vår personal får ta del av detta i år. Det är en jättehärlig bonus, säger Mikaela Grundström, vd för hotellet.

Bonusen är baserad på årslön, och motsvarar ungefär 75 procent av en månadslön. All personal inom Jula Holdingkoncernen som varit anställd sedan januari 2019 får den. På hotellet är det de allra flesta anställda, säger Mikaela Grundström.
– Vi har ju inte varslat någon under pandemin, utan har sysselsatt vår personal med andra saker.

Detta är första gången som hotellpersonalen får ta del av bonusen, berättar Mikaela Grundström.
– Så det blev en väldigt rolig överraskning. Vår ägare tycker att vi på hotellet kämpar bra med de förutsättningar vi har under pandemin. Det känns jättefint, med tanke på hur det ser ut i hela vår bransch.

Julas ägare och koncernchef Karl-Johan Blank skriver i ett pressmeddelande:
– Vi har ett ledarskap och medarbetare som verkligen tar ansvar och är engagerade när det som mest behövs. Att vi under året hanterat många krissituationer och dessutom kunnat lära oss av dessa visar på styrka i våra organisationer. Det känns mycket bra att kunna belöna detta med den här bonusen.

Fråga om jobbet.
102
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här