Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Hallå där, Gustav Öberg

Gustav Äberg är casino host på Cosmopol i Göteborg och snart färdig fil kand i nationalekonomi.

Publicerad 1 februari 2013
inlinebild
Gustav Öberg, casino host och blivande nationalekonom. Foto: Hanna Stefansson/Ny Tid

Du har fått stipendium på 20 000 kronor från Ernst Wigforss stipendiefond för att slutföra sina studier i nationalekonomi, och bland annat skriva färdigt din kandidatuppsats om beräkningarna bakom tågtunnelbygget Västlänken. Grattis!
– Ja tack, och det kommer väldigt väl till pass, eftersom jag missade några poäng i höstas och inte kan få CSN-medel för sista terminen Jag har varit aktiv inom socialdemokratin, i studentkåren och i HRF. Det har varit roligt men tagit lite mycket tid emellanåt.

Du har granskat de samhällsekonomiska analyserna. Vad är det för något?
– Det handlar om att ställa kostnad mot nytta. Med nytta menas oftast restidsvinster, hur mycket tid en pendlare sparar. Detta räknas om med antal människor och tidsperiod och översätter det i pengar. Sen räknar man också in andra eventuella vinster för miljön, eller för regionen, och översätter i pengar. Och så ställer man det mot samhällskostnaden: här handlar det om 16-20 miljarder varav cirka hälften ska betalas via trängselskatter, och andra hälften av staten.

Och vad är det ni har kollat?
– Jag och min studentkollega Parham Salahshoor har kollat på hur siffrorna har påverkat beslutet att bygga Västlänken. Bygget är kontroversiellt – det har till och med bildats ett lokalt politiskt parti i frågan.
Vi har tittat på vad man har räknat på och vad man har kommit fram till i den samhällsekonomiska analysen, och sedan hur stor inverkan slutsatsen i analysen har haft på det politiska beslutet. Generellt så kan man säga att det är rätt svårt att göra beräkningar på så stora projekt. Det är risk att man överskattar eller underskattar både nyttoeffekterna och kostnaderna.

Vad kom ni fram till?
– Att utifrån Trafikverkets analyser är det svårt att strikt samhällsekonomiskt räkna hem nyttan av projektet. Men deras siffror har använts som slagträ i debatten lite som det passar. Det finns anledning att se över åtminstone hur man motiverar infrastrukturbeslut i Sverige. Å andra sidan är det ju göteborgarna som drar hela nyttan, men inte behöver betala hela notan, så ur ett lokalt perspektiv så kan man nog säga att det är lönsamt.

Och sen då?
– Ja, uppsatsen är snart färdig och i sommar ska jag ju vara klar med min fil kand i bland annat nationalekonomi. Vad man får för jobb sen, det får man ju se. Vem vet, kanske fortsätter jag på kasinot, där jag jobbat extra i fem år. Det är många som pluggar och jobbar extra där, och jag har trivts.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Nyheter FÖRHANDLING

HRF kräver svar om enstaka dagar

Ett företag har under nio månader haft enstaka dagar-anställningar motsvarande 53 000 arbetstimmar. Hotell- och restaurangfacket har begärt central förhandling.

Publicerad 11 maj 2021 1 kommentar
HRF kräver svar om enstaka dagar
Ett företag har lagt ut 53 000 arbetstimmar i anställningsformen enstaka dagar. Nu har HRF begärt central förhandling med Visita. Foto: Colourbox

I förra årets avtalsrörelse var enstaka dagar en av de stora frågorna för Hotell- och restaurangfacket. Anställningsformen ska användas när det inte går att schemalägga arbetstiden, om arbetet är oregelbundet till sin karaktär eller när arbetsgivaren har behov av tillfällig arbetskraft. HRF:s bild var att enstaka dagar tillämpades mer än nödvändigt.

I det nya kollektivavtalet finns en skrivning som innebär att den arbetsgivare som anses ha missbrukat anställningsformen inte längre ska kunna använda den. Nu står den första centrala förhandlingen för dörren.

– Vi kommer att jobba aktivt med den här frågan hela avtalsperioden, säger Emil Bäckström, central ombudsman på HRF.

Så säger avtalet

Gröna riks 4§ 1:2
”De centrala parterna kan vid central förhandling komma överens om att ett bolag temporärt ska undantas från rätten att använda sig av anställningsformen anställning för enstaka dagar. Fråntagandet av ovanstående rätt kan aktualiseras om de centrala parterna bedömer att bolaget konsekvent och grovt bryter mot kollektivavtalets förutsättningar för att använda sig av anställningsformen. Fråntagande av rättigheten gäller under den tid och vid den/de enhet/er som parterna överenskommer.”

Det aktuella företaget har under perioden april–december lagt ut 53 000 timmar i enstaka dagar. Det motsvarar ungefär 25 heltidstjänster.

Emil Bäckström har begärt förhandling med Visita, men något datum är ännu inte satt.

– Om Visita är seriösa med att vilja stävja det här måste de också inse att det här är ett typexempel på missbruk av enstaka dagar.

Nyheter unga

HRF stöttar unga på väg mot första jobbet

Under två dagar, den 19 och 20 maj, fokuserar HRF lite extra på unga som är på väg ut i arbetslivet. Förbundets centrala ungdomskommitté håller facklig info och ringer alla studerandemedlemmar som snart tar studenten.

Publicerad 10 maj 2021 Kommentera
HRF stöttar unga på väg mot första jobbet
Under HRF:s "Ungdomsdagar" ska förbundet bland annat ringa alla studerandemedlemmar som tar studenten snart. Foto: Aleksandr Davydov, Magnus Fyhr/Mostphotos
Alma Avdić. Foto: Anna-Lena Lundqvist

– Vi kommer att hålla facklig info digitalt vid flera olika tider för att så många som möjligt ska kunna vara med. Vi hoppas på att det blir många, säger Alma Avdić som är ordförande för HRF:s centrala ungdomskommitté.

Inbjudan till de fackliga informationsträffarna har gått ut till studerandemedlemmar som snart tar studenten. Men det är helt okej för dem att bjuda med kompisar som inte ännu är med i facket, säger Alma Avdić.
– Vi vill att så många som möjligt ska få informationen.

Målet med ungdomsdagarna, den 19 och 20 maj, är att ge unga på väg ut i arbetslivet en bra start och att uppmärksamma dem på värdet med facket.

Ungdomskommittén kommer under dagarna även att ringa alla medlemmar i gruppen, berättar Alma Avdić.
– Vi ska höra hur läget är med dem, kolla om de har några frågor och berätta om hur man övergår till vanligt medlemskap när man börjar jobba.

Under dagarna ska kommittén också utse årets HRF-stipendiater. Vilka det blir tillkännages i början av juni.

Nyheter branschen

Regeringen och branschen i nytt råd

Efter många års arbete har Hotell- och restaurangfacket äntligen fått en önskan uppfylld: ett branschråd för besöksnäringen på regeringsnivå.

Publicerad 7 maj 2021 1 kommentar
Regeringen och branschen i nytt råd
Näringsminister Ibrahim Baylan har beslutat om det nya Besöksnäringsrådet där både HRF och Visita ingår. Foto: Peter Jönsson, Kristian Pohl/Regeringskansliet, Visita

– Det är mer än tio år sedan vi började ta en diskussion med dåvarande regering om att vi ville ha en permanent grupp att diskutera besöksnäringen på en politiskt hög nivå. Jag är väldigt nöjd med att vi äntligen har fått det, säger Malin Ackholt, HRF:s förbundsordförande.

I Besöksnäringsrådet sitter förutom HRF och Visita även representanter från bland annat Handels, Svensk Handel, Unionen och delar av transportbranschen. Planen är att gruppen ska träffas två gånger om året tillsammans med representanter från regeringen, säger Malin Ackholt.
– Tanken är att vi ska behandla aktuella frågor för branschen vid varje möte.

I mitten av april hade gruppen sin första träff. Då kretsade samtalet kring situationen som följt på coronapandemin.
– Det var naturligtvis mycket diskussion kring framtiden, återstart av branschen och strukturförändringar, säger Malin Ackholt.

Det var näringsminister Ibrahim Baylan som beslutade att inrätta Besöksnäringsrådet.
– Besöksnäringen har lidit stor skada av pandemin. När den avtar kommer vi att behöva hjälpas åt för att skapa goda förutsättningar för näringen att komma igen. Med rådet skapas goda förutsättningar för en nära dialog i syfte att återfå en växande besöksnäring och fler jobb i fler och växande företag över hela landet, säger Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande.

Fråga om jobbet.
104
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här