Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Gäster sextrakasserar mer än chefer

När LO-kvinnor i serviceyrken blir sexuellt trakasserade är det ofta gästen, kunden eller patienten som har varit framme. Det visar en ny undersökning som LO har gjort.

Publicerad 3 mars 2004

70 procent av de kvinnliga LO-medlemmarna finns samlade i de tre stora serviceförbunden; Hotell- och restaurang, Handels och Kommunal. Och det är gäster, kunder och vårdtagare som utsatt 7,5 procent av alla LO-kvinnor för tafs, sexförslag, snuskiga gester och skämt under de senaste 12 månaderna. Bara 1,3 procent av LO-kvinnorna har blivit behandlade på samma sätt av chefer och arbetskamrater.

– Klass och kön blir så tydligt i undersökningen. I LO-yrkena är det att man ska sätta andras välbefinnande före sitt eget, kunden har alltid rätt, säger Jenny Lindblad, utredare på LO.

Det finns också en annan form av trakasserier, som inte är sexuella men ändå grundas på könstillhörighet. Det kan vara att bli förlöjligad, att bli ignorerad, att inte få information, att någon generaliserar om ens kön: »Typiskt kvinnor, de kan aldrig?«.
7,4 procent av LO-kvinnorna har upplevt sådant från sina arbetskamrater och chefer.

De som arbetar på arbetsplatser där det egna könet är i minoritet utsätts för trakasserier i högre grad än genomsnittet. Kvinnor blir dock oftare trakasserade än män oavsett hur fördelningen är mellan kvinnor och män. Där de flesta anställda är kvinnor kommer trakasserierna från utomstående personer.

Det kan LO-kvinnornas utsatthet kan bero på:
* En osäker anställningssituation med vikariat och inhopp.
* Jobb som innebär kontakt med personer påverkade av alkohol och droger
* Den anställda ska ge vård eller service till den som trakasserar.
* En utsatt miljö där ensamarbete och sena arbetstider i hög utsträckning är vanligt

För förhindra trakasserier är det viktigt hur arbetsgivaren organiserar arbetet, så att den anställda inte hamnar ensam i en utsatt siuationen.
? Det ska inte vara den enskildes ansvar, säger Jenny Lindblad.

Utredningen ska följas upp med intervjuer där medlemmar ska få berätta mer om hur de upplever de sexuella trakasserierna.

Fakta ur utredningen
* Kvinnor i alla åldrar utsätts för trakasserier. 9,4 procent av LO-kvinnorna under 30 år har blivit sextrakasserad av en gäst eller kund. Samma siffra för kvinnor i 30-50 årsåldern är 8,7 procent.
* Kvinnor i tjänstmannafack möter oftast icke-sexuella trakasserier. Var tionde TCO-kvinna och var femte SACO-kvinna har känt sig hånad, förbisedd eller illa behandlad på grund av sitt kön.
* Män blir också utsatta. 0,7 procent av LO-männen har sextrakasserats av någon de arbetar med och 0,9 procent har råkat ut för en gäst eller kunds sextrakasserier. 2,6 procent av männen har även blivit förlöjligade eller sämre behandlade av sina arbetskamrater på grund av det kön de tillhör.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här