Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Gäster sextrakasserar mer än chefer

När LO-kvinnor i serviceyrken blir sexuellt trakasserade är det ofta gästen, kunden eller patienten som har varit framme. Det visar en ny undersökning som LO har gjort.

Publicerad 3 mars 2004

70 procent av de kvinnliga LO-medlemmarna finns samlade i de tre stora serviceförbunden; Hotell- och restaurang, Handels och Kommunal. Och det är gäster, kunder och vårdtagare som utsatt 7,5 procent av alla LO-kvinnor för tafs, sexförslag, snuskiga gester och skämt under de senaste 12 månaderna. Bara 1,3 procent av LO-kvinnorna har blivit behandlade på samma sätt av chefer och arbetskamrater.

– Klass och kön blir så tydligt i undersökningen. I LO-yrkena är det att man ska sätta andras välbefinnande före sitt eget, kunden har alltid rätt, säger Jenny Lindblad, utredare på LO.

Det finns också en annan form av trakasserier, som inte är sexuella men ändå grundas på könstillhörighet. Det kan vara att bli förlöjligad, att bli ignorerad, att inte få information, att någon generaliserar om ens kön: »Typiskt kvinnor, de kan aldrig?«.
7,4 procent av LO-kvinnorna har upplevt sådant från sina arbetskamrater och chefer.

De som arbetar på arbetsplatser där det egna könet är i minoritet utsätts för trakasserier i högre grad än genomsnittet. Kvinnor blir dock oftare trakasserade än män oavsett hur fördelningen är mellan kvinnor och män. Där de flesta anställda är kvinnor kommer trakasserierna från utomstående personer.

Det kan LO-kvinnornas utsatthet kan bero på:
* En osäker anställningssituation med vikariat och inhopp.
* Jobb som innebär kontakt med personer påverkade av alkohol och droger
* Den anställda ska ge vård eller service till den som trakasserar.
* En utsatt miljö där ensamarbete och sena arbetstider i hög utsträckning är vanligt

För förhindra trakasserier är det viktigt hur arbetsgivaren organiserar arbetet, så att den anställda inte hamnar ensam i en utsatt siuationen.
? Det ska inte vara den enskildes ansvar, säger Jenny Lindblad.

Utredningen ska följas upp med intervjuer där medlemmar ska få berätta mer om hur de upplever de sexuella trakasserierna.

Fakta ur utredningen
* Kvinnor i alla åldrar utsätts för trakasserier. 9,4 procent av LO-kvinnorna under 30 år har blivit sextrakasserad av en gäst eller kund. Samma siffra för kvinnor i 30-50 årsåldern är 8,7 procent.
* Kvinnor i tjänstmannafack möter oftast icke-sexuella trakasserier. Var tionde TCO-kvinna och var femte SACO-kvinna har känt sig hånad, förbisedd eller illa behandlad på grund av sitt kön.
* Män blir också utsatta. 0,7 procent av LO-männen har sextrakasserats av någon de arbetar med och 0,9 procent har råkat ut för en gäst eller kunds sextrakasserier. 2,6 procent av männen har även blivit förlöjligade eller sämre behandlade av sina arbetskamrater på grund av det kön de tillhör.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Ur temat Coronakrisen
Nyheter CORONAKRISEN

LO vill ha vaccin till branschfolk

Riskgrupper och vårdanställda först. Näst på tur för vaccin borde de som jobbar i kontaktnära yrken stå, som hotell- och restauranganställda. Det menar LO i ett förslag.

Publicerad 15 januari 2021 Kommentera
LO vill ha vaccin till branschfolk
LO vill att anställda i kontaktnära yrken ska få vaccin när de prioriterade grupperna har vaccinerats. Foto: Colourbox

LO har presenterat ett förslag till åtgärdsprogram för att hindra smittspridning och få bukt med arbetslösheten i pandemins spår.

Bland annat föreslår man att de som jobbar i kontaktnära yrken ska stå på tur när de prioriterade grupperna fått sitt vaccin.

Therese Guovelin
Therese Guovelin. Foto: LO

Flera andra förslag tar tydligt sikte på det tuffa läget för hotell- och restaurangbranschen.
– Hela den näringen är ju oerhört hårt drabbad. Förutom att gäst- och kundunderlaget har försvunnit så har branschen drabbats av fler och fler rekommendationer och restriktioner, säger Therese Guovelin, LO:s vice ordförande.

Hon menar att samhället inte har råd att låta en så viktig bransch gå under.
– Det skulle vara katastrof om man skulle behöva börja om från början. År efter år har omsättningen ökat, och det är en oerhört viktig bransch för sysselsättningen. Är det någonstans man kan skapa jobb snabbt är det inom hotell och restaurang.

Några av LO:s förslag

  • Rätt att få covid-19 klassad som arbetsskada om man smittas på jobbet.
  • Prioriterad vaccinering för anställda i kontaktnära yrken.
  • Hyressubventioner riktade till företag.
  • Riktat omställningsstöd.
  • Ekonomiska bidrag vid betydande regelförändringar.
  • Möjlighet till heltidspermittering.
  • Krav på kollektivavtal för att korttidspermittera.
  • Statligt stöd för kompetensutveckling och validering.
  • Ekonomiskt tillskott till de värst drabbade a-kassorna.

Bland annat föreslår LO att regeringen går in med hyressubventioner och ekonomiskt stöd ”vid betydande regelförändringar så som inskränkning av alkoholförsäljning”.

Arbetslösheten är en annan viktig fråga för LO. Många har förlorat sina jobb när verksamheter tvingas dra ned på öppettider eller till och med stänga. Bland annat vill man att regeringen skjuter till medel så att den som saknar gymnasieutbildning får möjlighet att utbilda sig, med rimlig ersättning. Dessutom vill LO att företag ges möjlighet att korttidspermittera på heltid.

– Företagen måste kunna övervintra och behålla sin personal. Det är inte så enkelt att stänga och sedan starta igen när det vänder, säger Therese Guovelin.

Ur temat Coronakrisen
Nyheter Alkoholstopp

HRF kräver besked från regeringen

I morse meddelade regeringen att förbudet mot alkoholförsäljning efter klockan 20 förlängs. Nu kräver HRF besked om riktade stöd till branschen.

Publicerad 14 januari 2021 Kommentera
HRF kräver besked från regeringen
HRF:s förbundsordförande Malin Ackholt kräver besked om riktade stöd till branschen. Foto: Colourbox, Peter Jönsson

Vid jul skärptes förbudet mot alkoholförsäljning. I stället för den tidigare restriktionen som satte stopp vid klockan 22 blev det nu klockan 20 som gällde. Den nya begränsningen skulle gälla till och med den 15 januari, men förlängs alltså med nio dagar.

– Det är besvärande att regeringen inte kan lämna besked tidigare, när man ändå har gjort bedömningen att smittläget är oförändrat, säger Malin Ackholt, ordförande för Hotell- och restaurangfacket.

Hon anser att besöksnäringen drabbas orimligt hårt av restriktioner.
– I synnerhet som man inte kunnat visa att den är drivande i smittspridningen. Vi har ställt frågor om det, men inte fått några svar.

Redan före jul utlovades att kompensation skulle komma. Enligt Malin Ackholt väntar branschen fortfarande.

– Det är snart en månad sedan man sade det. Och förutom ökade möjligheter att korttidspermittera har man inte lämnat några besked. Vi har haft ett besvärligt läge i snart elva månader. Det finns inga marginaler längre. Våra medlemmar behöver åtgärder som ger rimlighet och förutsägbarhet för både företag och anställda.

Ingår i temat: Coronakrisen 110 artiklar

Alla artiklar i temat (107 till)
Ur temat Avtal 2020
Nyheter AVTAL 2020

Fyra avtal kvar att förhandla

Vid årsskiftet skulle de 20 centrala kollektivavtalen vara klara. Men för fyra avtal fortsätter förhandlingarna under 2021. HRF:s avtalssekreterare Per Persson tror att de snart är i hamn.

Publicerad 14 januari 2021 Kommentera
Fyra avtal kvar att förhandla
Under januari kommer de sista avtalen bli klara, tror Per Persson, HRF:s avtalssekreterare. Foto: Colourbox, Mostphotos
Per Persson
Per Persson. Foto: Peter Jönsson

I eftermiddag fortsätter HRF förhandlingarna om två kollektivavtal – Almega nöje och Almega bowling.
– Det vi diskuterar just nu är avräkningen till tjänstepensionen. Almega vill inte räkna som vi gjort i andra avtal, säger HRF:s avtalssekreterare Per Persson.

Kvar på förhandlingsbordet finns även cateringavtalet med Flygarbetsgivarna.
– Där är det bara detaljer kvar så det borde vi sy ihop nästa vecka. Jag tror och hoppas att alla avtal kommer att vara på plats under januari.

Men inte ens när man är överens om siffrorna är avtalsrörelsen över. Då återstår att sprida avtalen och diskussioner i de olika arbetsgrupper som tillsatts för att lösa vissa frågor.
– Det är det som är charmen, att det håller på hela tiden. Riksavtalen är dessutom bara bottenplattan. Jag hoppas att förtroendevalda och ombudsmän fortsätter att förhandla ännu bättre överenskommelser lokalt, säger Per Persson.

Det fjärde avtalet som återstår är Almega bingo. Där inleds förhandlingar nästa vecka.

Ingår i temat: Avtal 2020 32 artiklar

Alla artiklar i temat (29 till)
Fråga om jobbet.
100
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här