Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Fyra av fem vill strejka

Fyra av fem medlemmar i Hotell- och restaurangfacket vill strejka för att få bättre villkor. Det är tendensen i den medlemsenkät som facket nu genomför.

Publicerad 20 januari 2004

I början av januari skickade Hotell- och restaurangfacket ut en medlemskalender och ett frågeformulär till samtliga medlemmar. På fem dagar har 1 182 svar kommit in.

Enkäten gällde dels vilka frågor medlemmarna anser är viktigast i avtalsrörelsen, dels om de är beredda att strejka för att få igenom kraven.

Så här svarar medlemmarna:
Är du beredd att strejka?
Ja:    932 personer (78,8 procent)
Nej:   145 personer (12,3 procent)
Inget svar:   105 personer (8,9 procent)

Vilken fråga är viktigast att driva i avtalsrörelsen?
1. Lönenivån
2. Ob-ersättningen
3. Fast jobb på heltid
4. Kortare arbetstid
5. Inflytande på jobbet.

Svaren fortsätter att strömma in, men den första tendensen är tydlig. Medlemmarnas svar redovisades på Hotell- och restaurangfackets avtalsråd som samlades i Stockholm på tisdagen.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.