Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Fritt kaffe en av få förmåner

Ingen rabatt på läkarvård, ont om personalutbildning och ingen motionslokal - men fritt kaffe. Det är ont om personalförmåner i hotell- och restaurangbranschen.

Publicerad 8 april 2003

Högavlönade män i akademikeryrken har störst frihet i sitt arbete medan lågavlönade kvinnor har minst frihet och minst förmåner. Det visar en LO-undersökning.
? Förmåner i arbetet hänger ihop med lönen, ju högre lön desto mer förmåner, säger utredaren Sven Nelander.

I hotell- och restaurangbranschen, med många lågavlönade kvinnor är det glest bland förmånerna, jämfört med andra LO-förbund:
* Att få en del av vårdkostnaderna betalda är vanligast i Seko och Pappers och mest sällsynt i HRF och Kommunal.
– Det är närmast stötande att LO:s kvinnor, som har sämst hälsa av alla, inte får ta del av den förmån som subventionerad läkarvård innebär, säger Sven Nelander.

* Störst möjlighet till personalutbildning har Pappers medlemmar. Här hamnar Hotell- och restauranganställda lägst, tillsammans med skogs- och träarbetare. Bara var tredje i hotell- och restaurangbranschen får minst en vecka gratis utbildning varje år. Små arbetsplatser ger sina anställda minst utbildning. Och ju högre utbildning en anställd redan har, desto större är möjligheterna till personalutbildning.

* Pappers medlemmar är de som oftast har tillgång till motionslokal på jobbet. En förmån som få hotell- och restauranganställda har.

* Men när det gäller gratis kaffe på arbetet, då ligger Hotell- och restaurang i topp, 86 procent kan dricka en kopp utan att betala. HRF:arna har också billigare lunch oftare än andra yrkesgrupper. Subventionerad lunch har annars minskat kraftigt för både arbetare och tjänstemän. Däremot har gratis kaffe blivit vanligare.

Fakta om undersökningen
7000 anställda i åldrarna 18-64 år intervjuades av Statistiska Centralbyrån, SCB. Medlemmar från LO, TCO och SACO ingår i undersökningen samt anställda som inte är organiserade. Undersökningen ingår i serien Röster om Facket och jobbet,

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.