Nyheter lön

Fråga om minimilöner skjuts upp

EU-kommissionen har meddelat att man senarelägger sitt förslag till europeiska minimilöner. En delseger, menar LO.

Publicerad 9 oktober 2020
Fråga om minimilöner skjuts upp
Läget är bättre nu än för en vecka sedan, menar LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin. Nu har man mer tid på sig att försöka stoppa lagstiftade minimilöner. Foto: LO

Planen var att EU-kommissionen skulle presentera ett förslag till direktiv om minimilöner i slutet av oktober. Nu meddelar man att förslaget kommer först i mitten av december. En förklaring kan vara att kommissionen mött oväntat hårt motstånd.

Enligt Svenska Dagbladet har 15 av 27 medlemsländer meddelat att de tycker att direktiv, som sedan omvandlas till nationella lagar, är för starkt. Flera förordar i stället rekommendationer.

– Att man skjuter på förslaget kan bero på flera olika saker. Det jag absolut helst vill tolka det som är också det jag tror. Nämligen att kommissionen har haft en väldigt hög svansföring och agerat som att alla, framför allt fackföreningar, vill ha lagstadgade minimilöner. Nu har man upptäckt att det inte riktigt var så, säger Therese Guovelin, förste vice ordförande för LO.

Sverige är ett av länderna som från start motsatt sig tanken om minimilöner i lag. LO har jobbat delvis i motvind, eftersom Europafacket arbetar för att direktivet ska bli verklighet.

– Det är klart att det är problematiskt att Europafacket använder alla sina resurser för att driva på. Det här är ingenting som enar den fackliga kampen om jag uttrycker mig milt. Men vi för samtal så gott vi kan med ledningen för vårt Europafack. Vi får jobba från båda sidor. Ingen vinner på splittring, säger Therese Guovelin.

Att Skandinavien är bland de främsta motståndarna till idén har sin förklaring i den starka kollektivavtalsmodell som finns här. Andra länders fackföreningar kan se stora fördelar med att EU beslutar om minimilöner. För dem kan det ge välkommen draghjälp i att få upp löner för de sämst betalda.

– Problemet är att ett lönegolv ofta innebär både golv och tak. Arbetsgivarna kommer att hänvisa till lagstadgad minimilön och inte betala ett öre mer. Det kommer att minska löneökningstakten över huvud taget. Inom till exempel hotell och restaurang är det redan i dag väldigt många som arbetar på avtalets lägstalöner. Min bild är att de skulle bli än fler med lagstiftning.

Therese Guovelin menar att det nu finns två scenarier för vad kommissionen kommer att göra. Antingen backar man och föreslår en rekommendation för de länder som redan nu har lagstadgade minimilöner. Då kan den svenska modellen leva vidare som i dag. I det andra scenariot jobbar man om förslaget till direktiv så att det inte innehåller så skarpa formuleringar.

– Det vore nästan värre för oss. Ett luddigt förslag har större chans att gå igenom i parlamentet.

För LO är beskedet att kommissionen nu skjuter på förslaget välkommet.

– Jag tänker inte sitta still i båten. Det här ger oss mer tid att fortsätta vårt påverkansarbete. Vi uppvaktar kommissionärer och skriver debattartiklar. Förra veckan träffade jag ambassadörer från flera olika länder. Förhoppningsvis stärker vi dem i deras inställning att det här inte är så bra. Läget känns bättre nu än för en vecka sedan, säger Therese Guovelin.

Ur temat Coronakrisen
Nyheter CORONAKRISEN

LO vill ha vaccin till branschfolk

Riskgrupper och vårdanställda först. Näst på tur för vaccin borde de som jobbar i kontaktnära yrken stå, som hotell- och restauranganställda. Det menar LO i ett förslag.

Publicerad 15 januari 2021 Kommentera
LO vill ha vaccin till branschfolk
LO vill att anställda i kontaktnära yrken ska få vaccin när de prioriterade grupperna har vaccinerats. Foto: Colourbox

LO har presenterat ett förslag till åtgärdsprogram för att hindra smittspridning och få bukt med arbetslösheten i pandemins spår.

Bland annat föreslår man att de som jobbar i kontaktnära yrken ska stå på tur när de prioriterade grupperna fått sitt vaccin.

Therese Guovelin
Therese Guovelin. Foto: LO

Flera andra förslag tar tydligt sikte på det tuffa läget för hotell- och restaurangbranschen.
– Hela den näringen är ju oerhört hårt drabbad. Förutom att gäst- och kundunderlaget har försvunnit så har branschen drabbats av fler och fler rekommendationer och restriktioner, säger Therese Guovelin, LO:s vice ordförande.

Hon menar att samhället inte har råd att låta en så viktig bransch gå under.
– Det skulle vara katastrof om man skulle behöva börja om från början. År efter år har omsättningen ökat, och det är en oerhört viktig bransch för sysselsättningen. Är det någonstans man kan skapa jobb snabbt är det inom hotell och restaurang.

Några av LO:s förslag

  • Rätt att få covid-19 klassad som arbetsskada om man smittas på jobbet.
  • Prioriterad vaccinering för anställda i kontaktnära yrken.
  • Hyressubventioner riktade till företag.
  • Riktat omställningsstöd.
  • Ekonomiska bidrag vid betydande regelförändringar.
  • Möjlighet till heltidspermittering.
  • Krav på kollektivavtal för att korttidspermittera.
  • Statligt stöd för kompetensutveckling och validering.
  • Ekonomiskt tillskott till de värst drabbade a-kassorna.

Bland annat föreslår LO att regeringen går in med hyressubventioner och ekonomiskt stöd ”vid betydande regelförändringar så som inskränkning av alkoholförsäljning”.

Arbetslösheten är en annan viktig fråga för LO. Många har förlorat sina jobb när verksamheter tvingas dra ned på öppettider eller till och med stänga. Bland annat vill man att regeringen skjuter till medel så att den som saknar gymnasieutbildning får möjlighet att utbilda sig, med rimlig ersättning. Dessutom vill LO att företag ges möjlighet att korttidspermittera på heltid.

– Företagen måste kunna övervintra och behålla sin personal. Det är inte så enkelt att stänga och sedan starta igen när det vänder, säger Therese Guovelin.

Ur temat Coronakrisen
Nyheter Alkoholstopp

HRF kräver besked från regeringen

I morse meddelade regeringen att förbudet mot alkoholförsäljning efter klockan 20 förlängs. Nu kräver HRF besked om riktade stöd till branschen.

Publicerad 14 januari 2021 Kommentera
HRF kräver besked från regeringen
HRF:s förbundsordförande Malin Ackholt kräver besked om riktade stöd till branschen. Foto: Colourbox, Peter Jönsson

Vid jul skärptes förbudet mot alkoholförsäljning. I stället för den tidigare restriktionen som satte stopp vid klockan 22 blev det nu klockan 20 som gällde. Den nya begränsningen skulle gälla till och med den 15 januari, men förlängs alltså med nio dagar.

– Det är besvärande att regeringen inte kan lämna besked tidigare, när man ändå har gjort bedömningen att smittläget är oförändrat, säger Malin Ackholt, ordförande för Hotell- och restaurangfacket.

Hon anser att besöksnäringen drabbas orimligt hårt av restriktioner.
– I synnerhet som man inte kunnat visa att den är drivande i smittspridningen. Vi har ställt frågor om det, men inte fått några svar.

Redan före jul utlovades att kompensation skulle komma. Enligt Malin Ackholt väntar branschen fortfarande.

– Det är snart en månad sedan man sade det. Och förutom ökade möjligheter att korttidspermittera har man inte lämnat några besked. Vi har haft ett besvärligt läge i snart elva månader. Det finns inga marginaler längre. Våra medlemmar behöver åtgärder som ger rimlighet och förutsägbarhet för både företag och anställda.

Ingår i temat: Coronakrisen 110 artiklar

Alla artiklar i temat (107 till)
Ur temat Avtal 2020
Nyheter AVTAL 2020

Fyra avtal kvar att förhandla

Vid årsskiftet skulle de 20 centrala kollektivavtalen vara klara. Men för fyra avtal fortsätter förhandlingarna under 2021. HRF:s avtalssekreterare Per Persson tror att de snart är i hamn.

Publicerad 14 januari 2021 Kommentera
Fyra avtal kvar att förhandla
Under januari kommer de sista avtalen bli klara, tror Per Persson, HRF:s avtalssekreterare. Foto: Colourbox, Mostphotos
Per Persson
Per Persson. Foto: Peter Jönsson

I eftermiddag fortsätter HRF förhandlingarna om två kollektivavtal – Almega nöje och Almega bowling.
– Det vi diskuterar just nu är avräkningen till tjänstepensionen. Almega vill inte räkna som vi gjort i andra avtal, säger HRF:s avtalssekreterare Per Persson.

Kvar på förhandlingsbordet finns även cateringavtalet med Flygarbetsgivarna.
– Där är det bara detaljer kvar så det borde vi sy ihop nästa vecka. Jag tror och hoppas att alla avtal kommer att vara på plats under januari.

Men inte ens när man är överens om siffrorna är avtalsrörelsen över. Då återstår att sprida avtalen och diskussioner i de olika arbetsgrupper som tillsatts för att lösa vissa frågor.
– Det är det som är charmen, att det håller på hela tiden. Riksavtalen är dessutom bara bottenplattan. Jag hoppas att förtroendevalda och ombudsmän fortsätter att förhandla ännu bättre överenskommelser lokalt, säger Per Persson.

Det fjärde avtalet som återstår är Almega bingo. Där inleds förhandlingar nästa vecka.

Ingår i temat: Avtal 2020 32 artiklar

Alla artiklar i temat (29 till)
Fråga om jobbet.
100
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här