Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Förtroendet för facket växer

Allt fler har förtroendet för facket, visar den senaste undersökningen från SOM-institutet. Facket är faktiskt den samhällsinstitution som förtroendet ökat mest för de senaste tre åren.

Publicerad 5 maj 2014
inlinebild
Lennart Weibull, professor i massmedieforskning vid Göteborgs universitet. Foto: SOM-institutet

– Förtroendet för de fackliga organisationerna har den enda statistiskt säkerställda uppgången under perioden sedan 2010. Det ligger inte högt men det går uppåt, säger Lennart Weibull, professor i massmedieforskning och en av dem som arbetar med undersökningen.
Statistiken bygger på enkätintervjuer med runt 5 000 svenskar, bland annat om vilket förtroende man har för olika samhällsinstitutioner.  

Resultatet visar en splittrad syn på de fackliga organisationerna. Facket inger stort förtroende hos 27 procent av de tillfrågade, medan 32 procent har litet förtroende. Drygt 40 procent känner varken eller. Detta är dock en klar förbättring från tidigare år, sedan 2010 har förtroendet för facket ökat med motsvarande 13 procentenheter. Anledningarna kan vara flera, säger Lennart Weibull.
– Möjligen kan man tolka det så att det blåser lite svag vänstervind i opinionen och det gynnar facket. Vi kan se att det finns ett polariserat förtroende mot vänster när det gäller de fackliga organisationen. 

Trots ökningen hamnar förtroendet för facket lågt i jämförelse. Lennart Weibull tror att det kan finnas flera skäl även till detta.
– Ett skäl är nog att det finns olika fackliga organisationer som inte gör samma saker. Sedan är ju facket ofta förknippat med konflikter vilket ger en negativ mediebevakning. Det spelar nog in.

Bland de fackligt anslutna är förtroendet högre. 36 procent av fackmedlemmarna har stort förtroende för facket, 39 procent känner varken eller och 25 procent har litet förtroende. Bland personer med fackligt uppdrag är siffrorna ännu högre. 61 procent har stort förtroende för facket och bara 11 procent har litet. Det vore konstigt annars, säger Lennart Weibull.
– Om man är engagerad i någonting vill man att det ska vara bra. Till exempel har föräldrar med barn i grundskolan större förtroende för skolan än de som inte har det. 

Störst förtroende har svenskarna för sjukvården, universitet och högskolor samt för polisen. I botten i år hamnar EU, kommunstyrelserna och de politiska partierna.

Fakta: SOM-undersökningen

SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Varje år gör institutionen en mängd enkätundersökningar om svenskarnas åsikter om allt från politik till livsstil. 

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här