Ur temat KONGRESS 2022
Nyheter kongress 2022

Förskola och lånedatorer i HRF:arnas motioner

Tätare kongresser, bättre barnomsorg och slopad karensdag. Det är några av förslagen som medlemmar skrivit till HRF:s kongress. Receptionisten Guzel Abdulazimkyzy har motionerat om bättre villkor för kvinnor.

Publicerad 29 september 2022 Kommentera
Förskola och lånedatorer i HRF:arnas motioner
Guzel Abdulazimkyzy vill med sitt förslag att HRF bland annat ska jobba för mer tillgänglig barnomsorg. Foto: Istockphoto, Privat

Den 11 november inleds Hotell- och restaurangfackets kongress. Det är där medlemmarna kommer med förslag och fattar beslut som styr förbundets inriktning de kommande fyra åren.
Totalt har 95 motioner skickats in. De är uppdelade i fyra områden: stadgar, ekonomi, medlem i organisationen och medlem i omvärlden.

En av dem som skrivit motion är Guzel Abdulazimkyzy, receptionist på Scandic Alvik i Stockholm. Hennes motion handlar om att HRF ska arbeta för mer jämställda löner.
– Jag skrev den för att vi har samma ansträngning som män när vi gör samma sak. Vi förtjänar samma lön.

Motionen vill också att HRF ska arbeta för att kvinnor får bättre möjlighet att göra karriär, till exempel genom utökade öppettider på förskolan.
– Vi är många som har stort ansvar för hem och barn, man kanske är ensamstående, säger Guzel Abdulazimkyzy.

Flest motioner rör medlem i organisationen, totalt 38 stycken.
Där återfinns till exempel förslag på att förtroendevalda ska erbjudas lånedator eller annan nödvändig utrustning, att förbundet ska ta fram profilkläder och att HRF ska verka för att öka andelen unga bland förtroendevalda.

Andra förslag är att förbundet ska verka för att karensavdraget avskaffas och att information om vad medlemsavgiften går till görs tillgänglig för medlemmarna. Det senare håller förbundsstyrelsen med om och yrkar bifall till motionen.

Alla motioner och yttranden finns att läsa på HRF:s webbplats.

Ingår i temat: KONGRESS 2022 16 artiklar

Alla artiklar i temat (13 till)