Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Forskare önskar fler fasta jobb

Förmå arbetsgivare att erbjuda fler fasta anställningar, uppmanar fyra nationalekonomer som utrett hur arbetslösheten kan bli lägre.

Publicerad 6 mars 2014

Fler fasta jobb, särskilda insatser för ungdomar och utrikesfödda, höjd a-kassa och bättre utbildning, särskilt för personer utan gymnasieexamen. Det är några av förslagen från den kommission som på uppdrag av Socialdemokraterna har sammanställt erfarenheter från länder med lägre arbetslöshet och högre sysselsättning.

De fyra nationalekonomerna Mårten Palme, Bertil Holmlund, Eva Mörk och Robert Östling konstaterar att arbetslösheten i Sverige är mycket ojämnt fördelad mellan olika grupper och ger förslag på hur utsatta grupper ska stärkas och företagens vilja att anställa ökas.

Bland annat föreslår de differentierade arbetsgivaravgifter, så att det blir lägre avgifter för tillsvidareanställda än för tidsbegränsat anställda. Det behövs starkare incitament för arbetsgivare att erbjuda fasta anställningar, eftersom det i Sverige är jämförelsevis lätt att ge tidsbegränsade anställningar, menar de.

LO-ekonomen Åsa-Pia Järliden Bergström uppskattar rapporten och förslaget.
– Fast anställning är den bästa anställningsformen som bör vara rådande. Visstidsanställningar är inte samhällsekonomiskt önskvärda eftersom de innebär en sämre etablering på arbetsmarknaden med en högre risk för arbetslöshet, säger hon.

På en punkt ifrågasätter dock LO kommissionens verklighetsbeskrivning. Enligt rapporten är det i Sverige relativt kostsamt för arbetsgivaren att säga upp tillsvidareanställd personal.
– Vår bild är att det inte är dyrare än någon annanstans. Det har framkommit av jämförelser vi har gjort tidigare, säger Lasse Thörn, chef för LO:s arbetslivsenhet.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här