Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Företagare skrev inga anställningsbevis på femton år

Bara 9 av 30 undersökta hotell och restauranger i Göteborg sköter arbetsmiljön enligt reglerna. En arbetsgivare hade aldrig någonsin fyllt i ett anställningsbevis. Detta visar en undersökning som Hotell- och restaurangfacket har gjort.

Publicerad 7 november 2005

Under en vecka i oktober besökte sex regionala skyddsombud från HRF 30 arbetsplatser i centrala Göteborg. De kontrollerade hur arbetsplatserna skötte det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det måste man sköta enligt båda lagen och avtalet.

Här är resultatet då det gäller arbetsmiljön:
? 9 arbetsplatser: Bra, väl genomarbetat.
? 13 arbetsplatser: Vet vad det är, men för jobbigt att genomföra.
? 8 arbetsplatser: Vet inte vad det är.

– Jag blir upprörd och jag förstår varför vi har så höga sjuktal som vi har, säger Mats Kjellberg, som är ordförande i HRF-Göteborg och som har skrivit en rapport om granskningen.

HRF-arna granskade också anställningsbevisen, om de fanns och var skrivna enligt reglerna. Här är svaren:
? 17 arbetsplatser: Mycket bra ordning.
? 12 arbetsplatser: Anställningsbevis finns, men de är ofullständiga.
? 1 arbetsplats: Har inte skrivit ett enda anställningsbevis på 15 år.

Företagen hade tillsammans ungefär 900 anställda.
? 419 anställda hade ett fast jobb (tillsvidareanställning) på heltid.
? 55 anställda hade ett fast jobb på deltid, mellan 50 och 90 procents arbetstid.

? Resten hade olika tillfälliga anställningar, vikariat eller extra.
293 var extraanställda. Flera av dem hade schemalagd arbetstid, vilket innebär att de ska vara fast anställda.
I andra fall var extraanställningarna i sin ordning, t ex. vid två stora festvåningar.

Fyra företag vägrade ta emot facket.
– De ansåg att vi inte hade med att göra vilka anställningsförhållanden deras personal har, säger Mats Kjellberg.

Alla de undersökta företagen är medlemmar i arbetsgivareföreningen SHR och har alltså kollektivavtal.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.