Ur temat Coronakrisen
Nyheter vaccinbevis

Förbjudet kräva covidintyg av anställda

Sedan en vecka gäller krav på covidbevis för gäster på nattklubbar och andra tillställningar med över 100 gäster. Snart kan detta införas även på restauranger. Men kravet gäller inte personal.

Publicerad 7 december 2021
Förbjudet kräva covidintyg av anställda
En del arbetsgivare har tolkat reglerna som att även de anställda måste visa covidbevis. Men så är det inte. Foto: Colourbox

Den 1 december infördes krav på att gäster och publik på större arrangemang inomhus ska kunna visa upp ett giltigt covidbevis när de vill dansa eller gå på konsert. Detta styrs av regler som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Många inom restaurangbranschen ser gärna att covidbevis införs även där, som ett alternativ till andra restriktioner som använts tidigare, till exempel tidig stängning.

Jessica Berlin. Foto: LO-TCO Rättsskydd

En del arbetsgivare har tolkat reglerna som att även personal som arbetar måste visa covidbevis. Men det är fel.

– Anställda ska inte behöva uppvisa covidbevis för att ha tillträde till sin arbetsplats. Situationen är precis som för alla andra arbetstagare i dag i privat sektor, säger Jessica Berlin, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Det kan verka logiskt att av smittoskäl begära att alla som vistas i en lokal är vaccinerade, men rättsligt finns inte stöd för detta. Arbetsgivare inom den privata sektorn har arbetsledningsrätt, men den är begränsad av Europakonventionens skydd för den enskildes integritet, förklarar Jessica Berlin.

– Att kräva att de anställda ska låta sig vaccineras är en mycket ingripande åtgärd som allvarligt inkräktar på den anställdes integritet. Enligt vår bedömning skulle därför en intresseavvägning troligen resultera i att arbetstagarens intresse av integritet skulle anses väga tyngre än arbetsgivarens intresse av att kräva att personalen är vaccinerad.

Mer om reglerna

I regeringens proposition om en tillfällig covid-19-lag står det att ”funktionärer, ordningsvakter eller annan personal som tjänstgör på uppdrag av arrangören” inte räknas som deltagare.

Verksamheter som inte vill använda covidbevis vid evenemang inomhus med mer än 100 deltagare ska följa restriktioner som innebär minst en meters avstånd, max åtta personer per sällskap och endast sittande publik.

I nuläget finns ingen praxis rörande vaccinationer men viss ledning kan tas från de domar som rör drog- och alkoholtester, säger hon.

– Men krav på vaccinering bör bedömas som betydligt mer ingripande än ett drog- eller alkoholtest.

Arbetsgivaren kan välja att omplacera ovaccinerade till någon annan del av verksamheten.

– Men om det skulle gå längre än så, om arbetsgivaren skulle hävda att det inte finns arbete för den som inte har covidbevis skulle det leda till förhandlingar. Ytterst skulle det bli ett fall för Arbetsdomstolen.

Ingår i temat: Coronakrisen 171 artiklar

Alla artiklar i temat (168 till)